Connect with us

Recomandare

SOS COPIII ROMI RECOMANDARE

Dacă ești de etnie romă, solicită recomandarea de la Asociația Partida Romilor Pro-Europa din județul tău. Este dreptul copilului tău!

Partida Romilor Pro-Europa, este o asociaţie care s-a constituit la data de 19.03.1990 şi a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990.

Asociația Partida Romilor Pro-Europa, reprezintă minoritatea romilor din România în Parlamentul României și în Consiliul Minorităţilor Naţionale, potrivit Constituției României şi a dispozițiilor legale în vigoare.

Asociația Partida Romilor Pro-Europa, militează pentru reprezentarea şi apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români de etnie romă, implicit, pentru apărarea si exercitarea drepturilor culturale, civice şi politice, prevăzute de Constituţia României, de legislația națională și europeană în vigoare, cât și de pactele și tratatele internaționale la care România este parte.

Campania educațională Şcoala O Şansă pentru Copiii Romi, a demarat în urmă cu 15 ani la iniţiativa Asociației Partida Romilor Pro-Europa.

În anul 2005, Partida Romilor şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au încheiat un protocol de colaborare al cărui principal scop viza creşterea participării la educaţie a copiilor şi elevilor de etnie romă. Rezultatele nu au întârziat să apară.

Drept consecinţă, un an mai târziu,în anul 2006, după consultarea inspectorilor şcolari din toată ţara, protocolul de colaborare a fost extins la nivel naţional. Astfel, în anul 2006, Partida Romilor Pro-Europa a încheiat parteneriate cu toate inspectoratele şcolare judeţene. De atunci, an de an, Partida Romilor Pro-Europa, cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al ISMB şi al inspectoratelor şcolare judeţene, cu implicarea permanentă a inspectorilor şcolari pentru minorităţi, a profesorilor de limba romani, istoria şi tradiţiile romilor, cu sprijinul real al mediatorilor şcolari, sanitari şi al liderilor asociaţiei din plan local şi judeţean, prin activitățile specifice campaniei SOS COPIII ROMI, a reuşit să sprijine zeci de mii de copii şi elevi romi din toată ţara.

Principalele obiective şi activităţi ale campaniei SOS Copiii Romi sunt:

1.  Creșterea participării școlare a copiilor și elevilor de etnie romă din ţară, la toate nivelurile de învăţământ.

2. Identificare reală a problemelor educaţionale ale copiilor şi elevilor romi.

3. Identificarea unor soluţii pentru participarea elevilor de etnie romă la activităţile e învăţământ organizate în mediul online.

4. Desfăşurarea unor activităţi de informare, consiliere şi orientare școlară, pentru elevii de etnie romă din clasele a VIII-a şi a XII-a, în vederea accesării şi ocupării locurilor speciale alocate lor, în învățământul preuniversitar şi în cel superior.

5. Informarea părinților și a elevilor de etnie romă despre calendarul admiterii în învățământul liceal şi profesional de stat.

6. Eliberarea recomandărilor de apartenenţa la etnia romă, inclusiv, online, elevilor romi care solicită să candideze pe locurile speciale,potrivit legislaţiei în vigoare, cu respectarea procedurii interne şi a statutului asociaţiei.

7. Identificarea copiilor, tinerilor și adulților de etnie romă care au depășit vârsta legală de înscriere în sistemul de învățământ sau care au întrerupt parcursul educaţional, în vederea înscrierii lor în programe de recuperare şcolară, de tip „Şansa a doua”.

8. Informarea și consilierea părinților de etnie romă cu privire la înscrierea copiilor de etnie romă la grădiniță și în clasa pregătitoare.

9. Monitorizarea participării şcolare a elevilor romi din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional.

10. Prevenirea abandonului şcolar.

11. Combaterea rasismului, discriminării şi segregării şcolare în unităţile de învăţământ.

12. Identificarea, formarea şi încadrarea de noi mediatori şcolari, la nivelul unităţilor de învăţământ din comunităţile de romi din ţară.

13. Identificarea şi încadrarea de inspectori şcolari pentru problemele educaţionale ale elevilor romi la nivelul tuturor inspectoratelor şcolare.

  • Campania, Şcoală O Şansă pentru Copiii Romi – este o campanie educaţională derulată la nivel naţional, de Asociația Partida Romilor Pro –Europa, în parteneriat cu inspectoratele şcolare judeţene şi cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Unul dintre obiectivele acestei campanii vizează admiterea elevilor de etnie romă în clasa a IX -a, pe locurile distincte alocate lor, în învăţământul liceal şi profesional de stat, în anul şcolar 2021 -2022.

SOS COPIII ROMI Articole

News SOS Copiii Romi

Asociația Partida Romilor "Pro-Europa" Sediile Naționale

Adrese și contacte naționale ale sediilor APRPE

[mapsvg id=”19248″]