Connect with us

Educatie

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu scoate la concurs peste 2.800 de locuri fără taxă

10 locuri sunt destinate candidaţilor de etnie romă pentru sudii universitare de licenţă şi 5 pentru studii universitare de masterat

Pentru sesiunea de admitere din iulie 2022 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) va scoate la concurs, pentru programele de studiu de la învăţământul cu frecvenţă (IF), 6043 locuri pentru studiile de licenţă şi masterat.

Dintre acestea, 3866 sunt locuri pentru studii de licenţă IF, 1.725 reprezentând locuri subvenţionate de la bugetul de stat (fără taxă). Pentru studiile de masterat IF vor fi alocate 2.177 locuri, din care 940 de locuri subvenţionate de la bugetul de stat(fără taxă). Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) şi învăţământul la distanţă (ID) vor fi scoase la concurs 1.155 locuri cu taxă (1005 locuri pentru învăţământul de licenţă şi 150 la master).

În această sesiune de admitere, care se va desfăşura în cea mai mare parte online (excepţie făcând Facultatea de Medicină, unde va fi examen scris şi programele des studiu unde se va organiza concurs mixt), ULBS va suplimenta numărul locurilor fără taxă pentru studiile de licenţă, master şi doctorat. Un număr de 130 de locuri vor fi subvenţionate din surse proprii, acestea adăugându-se celor 1.725 de locuri bugetate de Ministerul Educaţiei pentru programele de licenţă şi 940 pentru programele de master.

„Prin aceste locuri suplimentare dorim să venim în sprijinul tinerilor care îşi doresc să studieze la ULBS. O parte din cele 130 de locuri vor fi susţinute prin granturile iniţiate de către universitate, iar restul vor fi oferite de companiile partenere”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Distribuţia acestor locuri suplimentare este următoarea:
– La nivelul studiilor de licenţă:
– 62 locuri subvenţionate de către ULBS;
– La nivelul studiilor de master:
– 38 de locuri subvenţionate de către ULBS;
– 30 de locuri subvenţionate de compania Continental Automotive Sibiu;

Cele 130 de locuri destinate studenţilor care vor fi admişi în anul I de studii se adaugă locurilor de studenţi din anii superiori, care beneficiază deja de sprijin financiar din partea unor instituţii precum Fundaţia Michael Schmidt, Continental Automotive Sibiu, Raiffeisen Bank şi UniCredit Bank.

Pentru anul universitar 2022-2023, în numărul total de locuri scoase la concurs sunt incluse şi acelea cu destinaţie specială, alocate de Ministerul Educaţiei:
– Studii universitare de licenţă:
– 10 locuri destinate candidaţilor de etnie romă;
– 64 locuri destinate candidaţilor care au absolvit licee situate în mediul rural;
– 47 de locuri destinate românilor de pretutindeni;
– 129 de locuri pentru domenii prioritare;
– 57 de locuri destinate formării cadrelor didactice.
– Studii universitare de masterat:
5 locuri destinat candidaţilor de etnie romă;
– 10 locuri destinate românilor de pretutindeni;
– 98 locuri pentru domenii prioritare.

În ceea ce priveşte studiile doctorale, la nivelul ULBS au fost alocate 40 de locuri fără taxă. Şi pentru acest tip de studii, ULBS subvenţionează un număr de 12 locuri.

Preînscrierile online la majoritatea facultăţilor din cadrul ULBS au început iar înscrierile se vor desfăşura conform calendarului admiterii (https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/62/calendar).

Cei care doresc să se înscrie la una din specializările oferite de facultăţile din cadrul ULBS au la dispoziţie oferta educaţională completă pe site-ul universităţii:
https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/64/programe-de-studii-de-licenta;
https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/65/programe-de-studii-de-master.

Situaţia în timp real a numărului de candidaţi înscrişi la fiecare facultate din cadrul ULBS va putea fi consultată la adresa: https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/90/situatie-inscrieri.

Toate specializările Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu sunt acreditate sau autorizate să funcţioneze de către Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordând instituţiei sibiene, la ultima evaluare, cel mai înalt calificativ – Grad de Încredere Ridicat.

Total locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere iulie 2022:
– Licenţă – 4.871 locuri (din care 1.805 fără taxă)
– Master – 2.327 locuri (din care 983 fără taxă)

Repartizarea locurilor pe facultăţi pentru sesiunea de admitere iulie 2022 (nu conţin locurile cu destinaţie specială: romi, români de pretutindeni)

FACULTATEA DE TEOLOGIE:
Licenţă – 127 locuri (din care 72 de locuri fără taxă)
Master – 71 de locuri (din care 43 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE DREPT:
Licenţă – 450 de locuri (din care 126 de locuri fără taxă)
Master – 325 de locuri (din care 83 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE:
Licenţă – 353 locuri (din care 211 locuri fără taxă)
Master – 190 de locuri (din care 117 locuri fără taxă)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE:
Licenţă – 775 de locuri (din care 295 locuri fără taxă)
Master – 512 de locuri (din care 180 locuri fără taxă)

FACULTATEA DE INGINERIE:
Licenţă – 795 de locuri (din care 473 de locuri fără taxă)
Master – 385 de locuri (din care 231 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE:
Licenţă – 326 de locuri (din care 182 de locuri fără taxă)
Master – 193 locuri (din care 124 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE MEDICINĂ:
Licenţă – 360 locuri (din care 144 de locuri fără taxă)
Master – 150 de locuri (din care 0 locuri fără taxă)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI:
Licenţă – 210 de locuri (din care 141 de locuri fără taxă)
Master – 101 de locuri (din care 66 de locuri fără taxă)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECOMOMICE:
Licenţă – 470 de locuri (din care 185 de locuri fără taxă)
Master – 250 locuri (din care 139 de locuri fără taxă)

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ:
Licenţă – 1005 locuri
Master – 150 locuri

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE
250 de locuri

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință