Connect with us

Educatie

UMF „Iuliu Haţieganu”: Burse pentru studenţii cu situaţii personale dificile

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a implementat un program prin care oferă sprijin studenţilor proveniţi din medii defavorizate, în vederea reducerii abandonului universitar. Iniţiativa face parte din proiectul MEDWORK – Corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii şi creşterea incluziunii sociale a studenţilor aflaţi în situaţii de risc şi abandon universitar.

Obiectivul principal al acestui proiect, susţinut de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, este de creştere a echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, precum şi corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii.

Un aspect important al proiectului MEDWORK îl reprezintă acordarea de sprijin studenţilor proveniţi din medii defavorizate în vederea reducerii abandonului universitar şi elaborarea unei strategii de îmbunătăţire a echităţii sociale pentru un acces cât mai larg al tinerilor la învăţământul superior. Astfel, 72 de studenţi ai UMF „Iuliu Haţieganu” au primit câte o bursă în valoare de 800 lei.

Universitatea a investit şi în îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi dezvoltare personală, prin elaborarea de materiale de consiliere axate pe competenţe transversale pentru 100 de studenţi cu situaţie materială dificilă sau cu probleme de sănătate. În acest scop, s-au organizat două sesiuni de training, în care au fost abordate subiecte precum: gestionarea eficientă a stresului, strategii de luare a deciziilor, managementul timpului, creşterea încrederii de sine şi comunicare asertivă. De asemenea, s-a oferit consiliere personalizată pentru studenţii aflaţi în situaţii de risc de abandon în contextul pandemic actual, aceştia fiind identificaţi prin evaluarea online a nivelului de adaptare la cerinţele mediului de studiu universitar.

Tot prin acest proiect, a fost finalizată o analiză privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii a serviciilor de sănătate, iar o echipă de cadre didactice cu expertiză internaţională au contribuit la corelarea mai bună a specializărilor universităţii cu cerinţele angajatorilor, printr-o analiză aprofundată a curriculumului şi elaborarea de propuneri de modernizare a planurilor de învăţământ din cadrul ofertei universitare.

„Ne-am implicat în acest proiect cu scopul de a elabora o strategie prin care toţi tinerii din cadrul universităţii noastre să poată finaliza studiile, fără a întâmpina vreo barieră de natură economică sau socială. Odată admişi la UMF, foarte puţini studenţi aleg să renunţe la studii şi de obicei o fac cei care nu reuşesc să ţină pasul cu programul şi volumul de studiu. Ar fi păcat ca un student bun, care şi-a ales această vocaţie din pasiune, să nu-şi poată finaliza studiile din motive materiale. Sperăm că acest program va face o diferenţă pentru studenţii noştri, le va da mai multă încredere şi îi va ajuta să îşi poată finaliza parcursul educaţional şi să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii, după absolvire.”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, directorul acestui proiect.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință