Social

Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027 şi Planul de acţiuni pentru implementarea ei, aprobate de Guvern

Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021 – 2027 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia au fost aprobate de Guvern în şedinţa de miercuri, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Conform sursei citate, Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021 – 2027 (SNOFM 2021 – 2027) propune, pentru următoarea perioadă de programare, o viziune integrată asupra politicilor relevante pentru piaţa muncii, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât şi din perspectiva ofertei de forţă de muncă.

SNOFM 2021 – 2027 vizează creşterea ocupării prin măsuri de integrare pe piaţa muncii a persoanelor inactive apte de muncă, a şomerilor, în special a celor de lungă durată, a tinerilor NEETs, prin asigurarea unor tranziţii rapide şi de calitate în ocupare pentru tinerii absolvenţi, prin dezvoltarea resurselor umane, stimularea culturii şi a iniţiativei antreprenoriale şi prin stimularea creării de noi oportunităţi şi locuri de muncă.

Măsurile incluse în SNOFM 2021 – 2027 au drept obiectiv o rată de ocupare de 75% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 – 64 ani, până la sfârşitul anului 2027. În acest sens, se va pune accent pe inovare socială, adică noi modele de servicii publice şi private, dezvoltate inclusiv prin parteneriate.

Pentru implementarea strategiei, Guvernul a adoptat şi Planul de acţiuni pe perioada 2021 – 2027, care are ca obiective specifice integrarea durabilă pe piaţa muncii a forţei de muncă disponibile, creşterea gradului de valorificare a potenţialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs), modernizarea şi consolidarea instituţiilor pieţei muncii în vederea creării unui mediu care să conducă la susţinerea unei pieţe a muncii flexibile, funcţionale şi reziliente şi consolidarea sistemului de formare profesională a adulţilor pentru o mai bună conectare la cerinţele pieţei muncii.

Implementarea Planului de acţiuni se va realiza prin Planuri anuale de acţiuni, elaborate de MMPS, pe baza contribuţiilor instituţiilor implicate, în acord cu domeniul propriu de activitate şi aprobate prin ordin al ministrului Muncii.

Ministerul Muncii menţionează că finanţarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în SNOFM 2021 – 2027 se va realiza de fiecare instituţie responsabilă cu implementarea planului aferent acesteia, din fondurile aprobate anual în bugetul acestora, dar şi prin accesare de fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale precizează că SNOFM 2021 – 2027 vine într-un moment economic dificil, având rolul să susţină revenirea pieţei muncii după criza COVID-19 şi să continue eforturile autorităţilor publice în contextul Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de Implementare a Garanţiei pentru Tineret 2017 – 2020.

Pe termen lung, măsurile sectoriale care vor fi implementate în cadrul SNOFM 2021 – 2027 urmăresc realizarea obiectivelor Agendei 2030, transpuse în Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.

Pentru monitorizarea implementării SNOFM 2021 – 2027 se va constitui un Comitet Interinstituţional de Monitorizare şi Evaluare, coordonat de MMPS, în componenţa căruia vor fi numiţi reprezentanţi ai ministerelor de resort şi ai instituţiilor din subordinea acestora: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspecţia Muncii, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Educaţiei, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Finanţelor, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capital Uman, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Camera de Comerţ şi Industrie a României, precum şi reprezentanţi ai altor entităţi cu atribuţii în implementarea strategiei, inclusiv parteneri sociali reprezentativi la nivel naţional.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version