Programe

START PENTRU OCUPAREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU ROMI LA LICEE!

Ministerul Educaţiei a publicat broşura admiterii candidaţilor pentru locurile speciale pentru romi în licee, pentru anul şcolar 2016 – 2017. Pentru a beneficia de locurile rezervate, elevii trebuie să obţină recomandarea de apartenenţă la etnia romă. Aceasta este eliberată în mod gratuit de către organizaţiile rome.

Repartizarea candidaţilor romi se realizează în perioada 11-13 iulie 2016, de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti, la Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” din Bucureşti. Repartizarea se face în şedinţa publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunilor exprimate. În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.

Admiterea candidaţilor de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri/clasa peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, aprobat de Ministerul Educaţiei. În unităţile de învăţământ, absolvenţii claselor a VIII-a, care deţin recomandarea scrisă prin care se atestă apartenenţa la etnia romă, vor completa cererea tip ISMB până la data de 24 iunie 2016.

În Capitală, cele mai multe locuri pentru romi au fost alocate la următoarele licee:

Colegiul Economic „Viilor” – 26 locuri

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” – 12 locuri

Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” – 12 locuri

Colegiul Tehnic „Petru Maior” – 10 locuri

Liceul Teoretic „Traian” – 11 locuri

Colegiul Economic „A.D.Xenopol” – 10 locuri

Colegiul Economic „Hermes” – 14 locuri

Scoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” – 10 locuri

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” – 14 locuri

Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu” – 14 locuri

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” – 12 locuri

Colegiul Tehnic Energetic – 10 locuri

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” – 10 locuri

Colegiul Tehnic „Media” – 14 locuri

Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” – 6 locuri

Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” – 8 locuri

Colegiul Naţional „Ion Neculce” – 7 locuri

Liceul Teoretic „C-tin Brâncoveanu” – 8 locuri

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” – 8 locuri

Licerul Teoretic Bilingv „Miguel De Cervantes” – 6 locuri

Liceul Teoretic „George Călinescu” – 8 locuri

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” – 8 locuri

Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” – 10 locuri

Colegiul Naţional ” Mihai Viteazu” – 6 locuri

Colegiul Naţional „Cantemir Vodă” – 6 locuri

Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” – 8 locuri

Colegiul Naţional „Spiru Haret” – 8 locuri

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” – 8 locuri

Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” – 7 locuri

Şcoala Centrală – 7 locuri

Candidaţii de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei, trebuie să depună un dosar care cuprinde următoarele acte necesare pentru dosarul de înscriere:

– Cererea de înscriere (specificând doar opţiunea pentru liceu), fără a preciza unitatea şcolară pe care doresc să o urmeze (tipizat ISMB);

– Fişa de înscriere 2016;

– Anexă la fişa de înscriere pentru candidaţii care au susţinut şi au promovat probele de verificare a aptitudinilor şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limba modernă/maternă;

– Copie după cartea de identitate (dacă este cazul)/certificatul de naştere, în copie legalizată;

– Recomandarea scrisă din partea preşedintelui organizaţiei civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenenţa lor la etnie romilor şi NU faptul că fac parte din respectiva organizaţie;

– Adeverinţa de la unitatea şcolară de provenienţă cu media generală a claselor V-VIII şi media de admitere;

– Foaia matricolă pentru clasele I-VIII;

– Fişa medicală;

În Bucureşti, dosarele se primesc la Comisia de Admitere a Muncipiului, prin centrele speciale – organizate în cele şase sectoare, până la data de 7 iulie 2016.

Centrele de înscriere pentru candidaţii de etnie romă:

  1. Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” – str. Nicolae Titulescu nr. 50-52, tel: 021/223.63.93
  2. Şcoala Gimnazială nr. 39 – şos. Colentina nr. 91, tel: 021/240.30.25
  3. Şcoala Gimnazială „Barbu Delavrancea” – str. Matei Basarab nr. 28-30, tel: 021/323.73.90
  4. Şcoala Gimnazială nr. 133 – str. Stânjeneilor nr. 3, tel: 021/332.58.37
  5. Şcoala Gimnazială nr. 131 – str. Gutuilor nr. 1, tel: 021/420.39.05
  6. Şcoala Gimnazială nr. 279 – str. Prelungirea Ghencea nr. 24, tel: 021/777.31.64

Calendarul de admitere a candidaţilor este următorul:

13 mai – Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi;

24 iunie – Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi;

11-13 iulie – Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi;

Toate informaţiile referitoare la calendarul de admitere sunt afişate de unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare. Anul acesta, în ţară sunt alocate peste 7000 de locuri speciale pentru romi. În Capitală sunt în jur de 700 de locuri, la care se adăugă aproximativ 200 de locuri la şcolile profesionale.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version