La zi

Stadiul implementării proiectului Mainstream Sighişoara – Investiţie europeană pentru incluziunea socială

Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR) Cluj (în calitate de Partener 1), în asociere cu Municipiul Sighişoara (în calitate de Partener 2), Fundaţia Veritas Sighişoara (în calitate de Partener 3) şi Şcoala Gimnazială Miron Neagu Sighişoara (în calitate de Partener 4) implementează, începând din luna August 2017, proiectul strategic cu titlul „Mainstream Sighişoara – investiţie europeană pentru incluziunea socială” (Cod SMIS 102559), contract POCU/18/4/1/102559, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 20201.

Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale şi sociale, eliberare acte de identitate şi de proprietate, reabilitare locuinţe şi antidiscriminare pentru persoanele din zonele marginale ale Sighişoarei, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

În cadrul activităţii de ocupare derulată de Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, în cursul lunii noiembrie 2019 au fost demarate alte două cursuri de calificare: unul de bucătar (de 720 de ore, cu 11 participanţi) şi unul de agent de securitate (de 360 de ore, cu 14 participanţi). Cu acest nou curs de bucătar numărul total al persoanelor ce au beneficiat în cadrul proiectului de un curs de calificare de nivel 3, de 720 de ore, se ridică la 41, aşa cum a fost prevăzut în cererea de finanţare, fiind astfel ultimul curs de acest nivel finanţat prin proiect. În luna decembrie, la cererea persoanelor din grupul ţintă, s-a mai început un curs, de lucrător în alimentaţie (de 360 de ore şi cu 14 cursanţi). Toate cele 3 cursuri se vor încheia în prima parte a anului 2020, când vor fi organizate examenele finale, iar cei care vor reuşi la acest examen vor primi certificat de calificare şi subvenţia legată de curs.

Agenţii de ocupare, în cursul lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie, continuând oferirea serviciilor de mediere a locurilor de muncă, au consiliat 33 de persoane din grupul ţintă, dintre care 10 şi-au găsit un loc de muncă cu contract individual încheiat.
După ce în perioada anterioară au fost înregistrate cele 6 firme ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru a fi finanţate şi au fost semnate cele 6 contracte de subvenţie în valoare de echivalentul în LEI a 25.000 EUR fiecare, în cursul lunii octombrie 2019 ele au primit 75% din finanţare. Astfel, sub monitorizarea mentorilor de antreprenoriat, prin derularea unor proceduri de achiziţie publică, au putut achiziţiona echipamentele şi materialele necesare activităţii lor sau, după caz, au putut semna contractele de închiriere pentru spaţiile unde îşi vor desfăşura activitatea. În general, a fost o perioadă de pregătire pentru lansarea activităţilor generatoare de venituri, în care au fost create şi primele locuri de muncă. Este de aşteptat ca, începând din ianuarie 2020, pe rând, fiecare afacere să înceapă activitatea propriu zisă şi să încaseze primele venituri. Cele 6 proiecte selectate, precum şi persoanele care au realizat planurile de afaceri sunt următoarele:

1. Comerţ – bufet expres „SALATA ZURLIE”, iniţiat de Stupariu Laurenţiu Marian;

2. Servicii – studio foto, iniţiat de Hermann Nicolae Bogdan;

3. Servicii – înfrumuseţare, iniţiat de Ianko Georgeta;

4. Servicii – street food (clătitărie), iniţiat de Horvat Tunde-Eva;

5. Servicii – lucrări de instalaţii sanitare de încălzire, iniţiat de Boldizsar Petru;

6. Servicii – organizare de evenimente pentru copii, iniţiat de Laszlo Vilmos Cristian.

În ce priveşte activitatea Primăriei Municipiului Sighişoara, în ultimul trimestru al anului 2019 s-au întocmit fişe de lucru pentru 142 de beneficiari, prin intermediul cărora au fost informaţi asupra activităţilor antidiscriminare, au primit consiliere şi sprijin în vederea soluţionării problemelor identificate. Un număr de 119 beneficiari ai unui serviciu în cadrul proiectului au fost înscrişi pentru al doilea serviciu, urmând ca, în perioada următoare, să se intervină pentru identificarea şi soluţionarea problemelor. Totodată, au fost refăcute 27 de certificate de naştere şi 2 certificate de căsătorie şi au fost emise 8 cărţi de identitate. Pentru aceste rezultate responsabilii din proiect s-au deplasat săptămânal în teren, au efectuat vizite la domiciliul beneficiarilor şi au oferit consiliere.

La sediul Fundaţiei Veritas, în acelaşi interval de timp, s-au organizat următoarele activităţi subscrise campaniei antidiscriminare: Sărbătorirea persoanelor vârstnice (în 03.10.2019), sărbătoare ce a prilejuit promovarea proiectului în rândul seniorilor şi invitarea lor la preluarea rolului de bunici în cadrul serviciului nostru. Apoi, copiii au urmărit, împreună cu experţii, două filme care au abordat exersarea capacităţii de integrare şi acceptare a celor diferiţi de noi. La mijlocul lunii octombrie, copiii născuţi în lunile de toamnă au avut ocazia să se bucure de daruri şi surprize pregătite special pentru ei.

La sfârşitul lunii, copiii au avut prilejul să interacţioneze cu 2 studenţi din Anglia, care le-au prezentat un Power Point despre sistemul de învăţământ din ţara lor.

La început de noiembrie, echipa de experţi a organizat pentru copii, pentru seniorii din program şi pentru persoanele cu nevoi asistate de noi mult aşteptata „Zi a recoltei”, prilej de degustare a bunătăţilor pregătite de bunici şi de încântare adusă de programul artistic pregătit de copii. Tot în luna noiembrie, experţii au pregătit pentru copii un film terapeutic – „Little Stuart, şoricelul familiei” şi o activitate pe tema „Iosif şi fraţii săi – Reîntâlnirea cu aceştia”, care a urmărit capacitatea de a face faţă discriminărilor de orice fel şi capacitatea de a ierta.

Echipa din Şcoala Gimnazială Miron Neagu a reluat activitatea în cadrul celui de-al treilea an de derulare a proiectului, în octombrie 2019. În această perioadă s-a desfăşurat activitate didactică pentru efectuarea temelor cu toţi beneficiarii proiectului, activitate de însuşire a deprinderilor de igienă personală, activitate de servire a mesei în regim de catering constând în felul I, felul II, fruct şi activitate de odihnă pentru preşcolari.

În perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 au fost întocmite listele pentru acordarea subvenţiilor celor 132 de beneficiari pentru al doilea an de derulare al proiectului. Valoarea subvenţiilor a fost stabilită pentru fiecare beneficiar în urma analizei îndeplinirii celor cinci criterii de acordare, respectiv prezenţa la activităţile proiectului, obţinerea de rezultate şcolare îmbunătăţite, număr diminuat de absenţe nemotivate la şcoală, număr de corigenţe la sfârşitul anului şcolar şi promovare la sfârşitul anului şcolar.

În perioada octombrie – noiembrie s-au administrat testele iniţiale, au fost evaluate şi au fost completate parţial fişele de monitorizare a progresului. În lunile decembrie – ianuarie au fost elaborate planurile de intervenţie personalizate pe baza rezultatelor obţinute la testele iniţiale.

De asemenea, în această perioadă se completează grupul ţintă al şcolii cu 20 de beneficiari noi deoarece elevii din clasa a IV-a au absolvit clasele primare şi au intrat în învăţământul gimnazial, astfel că nu mai fac parte dintre beneficiarii activităţilor educative şi antidiscriminare desfăşurate de şcoală.

În cadrul campaniei antidiscriminare s-a participat, în 28.11.2019, la o întâlnire la Primăria Sighişoara, cu prilejul Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea, au fost desfăşurate activităţi care promovează valori precum respectul, responsabilitatea, curajul, încrederea, corectitudinea şi onestitatea.

Bugetul local al proiectului „Mainstream Sighişoara – investiţie europeană pentru incluziunea socială” este de 12.635.894,86 de lei, din care valoarea co-finanţării eligibile a parteneriatului este în valoare de 66.496,27 de lei. Proiectul se implementează în Municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul August 2017 – Iulie 2020.

Proiectul se adresează unui număr de 600 de persoane vulnerabile din municipiul Sighişoara, localizate în 8 zone urbane marginalizate (ZUM) denumite: ZUM 1 (Strada Parângului); ZUM 2 (Strada Viilor), ZUM 3 (Strada Ştefan cel Mare); ZUM 4 (Strada Goldberich); ZUM 5 (Strada Caraiman); ZUM 6 (Strada Rora); ZUM 7 (Strada Dumbravei); ZUM 8 (Strada Plopilor).

Pentru informaţii vă rugăm să ne contactaţi la adresa: florin.moisa@romacenter.ro. Persoana de contact: Florin Moisa, Manager de proiect, Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi. Telefon: 0264 420 470. Fax: 0264 420 474.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version