Connect with us

Social

Serviciile sociale vor avea un registru electronic unic

Deputaţii au adoptat, marţi, în plen, un proiect de lege care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale care vizează, în principal, creşterea gradului de profesionalizare a sistemului de asistenţă socială, îmbunătăţirea progresivă a calităţii serviciilor sociale licenţiate şi, implicit, a condiţiilor de trai a beneficiarilor de servicii sociale.

S-au înregistrat 180 de voturi „pentru”, 27 de voturi „contra” şi 50 de abţineri.

Proiectul prevede înfiinţarea unui Registru electronic unic al serviciilor sociale care conţine următoarele informaţii despre furnizorii de servicii sociale acreditaţi: date de identificare a furnizorului de servicii sociale: denumire, cod unic de înregistrare, cod SIRUTA, adresă, persoană de contact, adresa paginii de internet, decizie acreditare, data acreditării iniţiale, serie şi număr certificat de acreditare, situaţie: radiere/retragere; fotocopie după documentul de înfiinţare din care reiese componenţa organelor de conducere cu responsabilităţi de reprezentare, membrii fondatori ai asociaţiei/fundaţiei sau, după caz, copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului din care să reiasă că operatorul economic a fost înfiinţat în conformitate cu prevederile legale în materie, că are cuprinse în actul constitutiv activităţile de servicii sociale specifice prestate, că mandatul administratorului este valabil, precum şi documentul care atestă cine este persoana cu atribuţii de răspundere pentru serviciile sociale prestate, dacă prin fişa postului a fost desemnată şi o altă persoană alături de administratorul operatorului economic.

Registrul electronic unic al serviciilor sociale conţine următoarele informaţii, pentru fiecare serviciu social: date de identificare: furnizorul de servicii sociale, denumirea serviciului social, codul serviciului social, tipul serviciului social, adresa serviciului social, codul SIRUTA, perioada de valabilitate a licenţei de funcţionare provizorie, perioada de valabilitate a licenţei de funcţionare, numărul şi seria licenţei de funcţionare, data deciziei de relicenţiere, numărul şi seria licenţei de relicenţiere, denumirea instituţiei care a eliberat licenţa de funcţionare, capacitatea aprobată pentru fiecare serviciu social, potrivit unui alt amendament.

Registrul electronic unic al serviciilor sociale este interoperabil cu Registrul naţional de evidenţă a persoanelor beneficiare de servicii sociale, iar ambele registre sunt parte din sistemul informatic naţional de asistenţă socială.

Potrivit unui alt amendament, autorităţile publice care emit autorizaţii administrative prealabile funcţionării serviciilor sociale, în domeniul normelor de igienă şi de funcţionare sanitară, al normelor de apărare împotriva incendiilor, normelor de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, au în vedere, la elaborarea criteriilor în baza cărora emit aceste autorizaţii, la elaborarea ghidurilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de control aferente, respectarea valorilor generale şi a principiilor generale pe care se întemeiază sistemul naţional de asistenţă socială, prevăzute la art. 5 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a principiilor calităţii în domeniul serviciilor sociale, prevăzute în proiect.

Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale este centrată pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare. Beneficiarii serviciilor sociale aparţinând minorităţilor naţionale pot folosi limba maternă în raporturile lor cu furnizorul de servicii sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevede un alt amendament.

Între documentele justificative anexate cererii de acreditare este necesar şi certificatul de cazier judiciar şi certificatul de integritate comportamentală prevăzut la art.3 lit.a) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, al membrilor organelor de conducere şi al persoanelor desemnate să se ocupe de administrarea serviciilor sociale.

Standardele minime care stau la baza licenţierii serviciilor sociale se aprobă prin ordin al ministrului Muncii şi Solidarităţii sociale şi, după caz, al ministrului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.

Pentru evaluarea, în vederea licenţierii serviciului social, se solicită, după caz, documente justificative, fişă de autoevaluare şi se realizează vizite de evaluare în teren.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le-a mulţumit deputaţilor pentru votul acordat pentru asistenţa socială din România, pentru că acest pachet de reformă reuneşte patru legi fundamentale pentru persoanele vulnerabile din România.

„Este o reformă reală, o reformă care a plecat de la cazurile pe care cu toţii le cunoaştem şi care va reuşi să schimbe fundamental în bine asistenţa socială din România. Am lucrat împreună cu ONG-urile, cu Avocatul Poporului, împreună cu colegii noştri, fie ca sunt din Opoziţie sau de la Putere, am fost deschişi la fiecare idee bună, astfel încât să avem un sistem de asistenţă socială care protejeze într-adevăr persoanele vulnerabile. (…) Nu vom mai avea situaţii în care licenţierea serviciilor sociale va fi făcută pe hârtii, pe documente, ci va fi făcută cu deplasarea colegilor noştri de la inspecţia socială în teren, pentru a vedea care este situaţia reală. Apoi, asistenţa socială nu va mai fi fragmentată. Întotdeauna vom verifica care este situaţia reală şi vom avea trasabilitatea beneficiarilor din sistemul de asigurări sociale prin Registrul unic al beneficiarilor şi al serviciilor sociale”, a transmis ministrul Muncii.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință