Eveniment

Samudaripen: Ziua Naţională de Comemorare a Holocaustului Romilor – 2 August

La 2 august este marcată Ziua europeană de comemorare a victimelor Holocaustului împotriva romilor, pentru omagierea celor 500.000 de romi, însemnând cel puţin un sfert din numărul total al populaţiei rome de la acel moment, care au fost ucişi în Europa de regimul nazist.

Consiliul Europei desfăşoară, de câţiva ani, ceremonii cu prilejul acestei importante zile pe esplanada Palatului Drepturilor Omului de la Strasbourg. În acest an, pe fondul pandemiei de coronavirus şi a restricţiilor de întrunire impuse, s-a decis înlocuirea reuniunii de participare fizică cu o declaraţie video online susţinută de secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, potrivit www.coe.int. Comemorarea acestei zile rămâne o activitate cheie prin care Consiliul Europei subliniază importanţa omagierii victimelor şi supravieţuitorilor Holocaustului romilor.

Parlamentul European a instituit, prin rezoluţia din 15 aprilie 2015, ziua de 2 august drept ”Zi europeană de comemorare a Holocaustului împotriva romilor”. În acest an, se comemorează 76 de ani de la evenimentele tragice din 2 august 1944, când aproximativ 3.000 de romi din lagărul Auschwitz-Birkenau au căzut victime ale regimului nazist. Evenimentele de comemorare dedicate acestei zile au rolul de a reaminti suferinţele îndurate, de efectele devastatoare ale urii rasiale şi de pericolul ideologiilor extremiste.

Instituţiile europene şi fiecare ţară din Uniunea Europeană au responsabilitatea comună de a lupta împotriva discriminării şi a atitudinii rasiste faţă de romi şi de a îmbunătăţi integrarea acestora. În 2011, Comisia Europeană a solicitat elaborarea unor strategii naţionale de integrare a romilor. Evaluarea intermediară din 2017 a trecut în revistă progresele înregistrate de la lansarea cadrului Uniunii Europene.

Romii constituie minoritatea cea mai numeroasă din Europa. La nivelul Uniunii Europene trăiesc 6 milioane de romi şi alte 4 milioane în ţările implicate în procesul de aderare la spaţiul comunitar – Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo şi Turcia. Romii s-au confruntat pentru o perioadă lungă de timp cu inegalităţi, excluziune socială, discriminare şi marginalizare.

Din martie 2017 până în martie 2020 s-a derulat proiectul pilot ”Roma Civil Monitor”, finanţat de Comisia Europeană, care a vizat consolidarea mecanismelor de monitorizare asupra implementării strategiilor de integrare a romilor la nivel naţional prin activităţi sistematice ale societăţii civile. Acest proiect este implementat cu participarea activă a circa 90 de organizaţii non-guvernamentale din 27 de state membre. În cursul derulării proiectului a fost evidenţiat faptul că s-au înregistrat unele îmbunătăţiri, mai ales în domeniul educaţiei, însă este nevoie de eforturi suplimentare pentru combaterea discriminării şi pentru promovarea incluziunii sociale şi economice a comunităţilor de romi.

Comisia Europeană contribuie la procesul de incluziune a romilor prin finanţarea unei palete largi de programe şi prin numeroase proiecte. La nivelul politicii de coeziune, Comisia propune în ce priveşte Noul Fond Social European Plus pentru perioada 2021-2027 să se urmărească promovarea incluziunii sociale a grupurilor marginalizate. Totodată, programul JUSTROM urmăreşte intensificarea gradului de autonomie a femeilor rome şi sprijină victimele discriminării. Prin programul INSCHOOL este promovată educaţia incluzivă şi desegregarea copiilor romi. În plus, programele ROMACT şi ROMACTED, iniţiative create în 2013 şi, respectiv, în 2016, ajută comunităţile de romi prin sprijinirea autorităţilor locale din 180 de municipalităţi din statele Uniunii Europene şi din cele candidate în procesul de elaborare, finanţare şi punere în aplicare a politicilor şi serviciilor publice menite sa creeze o societate mai favorabilă incluziunii romilor. Comisia Europeană colaborează la nivelul acestor programe cu organizaţia paneuropeană Consiliul Europei.

Executivul comunitar se implică pentru sprijinirea guvernelor şi societăţii civile din statele regiunii Balcanii de Vest şi din Turcia la nivel local, naţional şi regional în procesul de punere în aplicare a proiectelor de integrare a romilor. În acest sens, pentru perioada 2021-2027, acţiunile care vor fi întreprinse se vor axa pe educaţie, ocuparea forţei de muncă, asistenţa medicală, locuinţe şi documentele de stare civilă, precum şi pe aspecte transversale ce contribuie la egalitatea de gen şi la combaterea discriminării.

Şi în acest an, Comisia Europeană, alături de organizaţii-umbrelă ale societăţii civile europene, au marcat, pe fondul restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus, prin diferite momente specifice Ziua internaţională a Romilor, la data de 8 aprilie.

”Mulţi dintre cei 10-12 milioane de romi din Europa încă suferă de sărăcie şi excluziune. Existenţa formei de rasism împotriva romilor agravează privarea economică şi socială a acestora. Aceste inegalităţi persistă în ciuda eforturilor depuse la nivel naţional, european şi internaţional de abordare a prejudecăţii, discriminărilor şi crimelor împotriva romilor. (…) Trebuie depuse eforturi mai mari în prezent pentru a asigura că romii sunt incluşi în societate şi că au acces egal la necesităţile de bază”, potrivit unei declaraţii comune avansată cu acel prilej de secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric şi de Comisarul European pentru Egalitate, Helena Dalli, indică coe.int. ”Stereotipurile şi prejudecăţile negative sunt încă prezente în societatea noastră. Drept pentru care Comisia Europeană va prezenta o strategie consolidată pentru egalitatea şi incluziunea romilor în societatea europeană.”, potrivit Comisarului European pentru Egalitate.

În România a fost instituită ziua de 2 august ca Ziua naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor – Samudaripen.

Articolul 3 prevede că, anual, cu prilejul comemorării Zilei naţionale de comemorare a Holocaustului împotriva romilor – Samudaripen, se pot organiza acţiuni culturale, simpozioane, mese rotunde şi acţiuni cu tematică specifică, dedicate acestei zile. Ministerul Culturii şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot organiza manifestări dedicate acestui eveniment. Organizaţiile neguvernamentale interesate pot acorda sprijin logistic şi/sau financiar, după caz, pentru organizarea de manifestări dedicate comemorării acestei zile. Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune difuzează în cadrul programelor special destinate minorităţilor naţionale manifestările dedicate acestei zile.

Pe data de 17 iunie 2020, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat în unanimitate, proiectul de lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor – Samudaripen pentru data de 2 august.

Proiectul de lege instituia Ziua Memorială a Holocaustului Romilor – Samudaripen la data de 2 august, dată la care în anul 1944, în lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, cei 2.897 de romi rămaşi în viaţă au fost exterminaţi în camerele de gazare.

„Se instituie ziua de 2 august ca Ziua naţională de comemorare a Holocaustului împotriva romilor – Samudaripen. Anual, cu prilejul Zilei naţionale de comemorare a Holocaustului împotriva romilor – Samudaripen, se pot organiza acţiuni culturale, simpozioane, mese rotunde şi acţiuni cu tematică specifică dedicate acestei zile. Ministerul Culturii, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot organiza manifestări dedicate acestui eveniment”, se arată în proiectul de lege iniţiat de către deputatul Grupului minorităţilor naţionale din partea formaţiunii Partida Romilor „Pro Europa”, la propunerea preşedintelui Partidei Romilor „Pro Europa”, Nicolae Păun.

„N-au existat supravieţuitori romi sau sinti în lagărele de concentrare de la Auschwitz. Josef Mengele a manifestat interes în mod deosebit pentru romi şi i-a supus unor experimente îngrozitoare”, argumentează în expunerea de motive iniţiatorul propunerii legislative, Vasile Daniel, deputat din partea formaţiunii Partida Romilor „Pro Europa”.

El amintit, într-o intervenţie în plen, că, în conformitate cu o rezoluţie a Parlamentului European din 15 aprilie 2015, s-a stabilit o zi europeană de comemorare a victimelor genocidului romilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – 2 August – Ziua europeană de comemorare a Holocaustului împotriva romilor.

„În timpul celui De-al Doilea Război Mondial 500.000 de romi au fost exterminaţi. În România 25.000 de romi au fost deportaţi în vederea exterminării în Transnistria. În lagărul Auschwitz – Birkenau au fost ucişi 23.000 de romi. Într-o singură noapte, în noaptea de 2 august 1944, au fost ucişi 2.897 de romi, în majoritate femei, bătrâni şi copii. (…) Cuvântul „samudaripen” înseamnă ucidere în masă, ucidere totală (în limba romani – n.r.).”, a declarat Vasile Daniel.

Deputatul comunităţii evreieşti din România, Silviu Vexler, a subliniat faptul că Holocaustul sau Samudaripen exprimă acelaşi lucru – o suferinţă de nedescris a unor oameni nevinovaţi care au avut greşeala de a aparţine unei anumite etnii.

„Cred că orice proiect care atrage atenţia asupra acestui subiect, orice proiect care comemorează victimele Holocaustului este bine venit. (…) Cred că această iniţiativă poate atrage discuţii şi dezbateri şi în principal un proiect de educaţie strict necesară pe care să-l înţelegem şi să-l susţinem toţi. De multe ori a fost uitat sau nu a fost suficient evidenţiat că, alături de evreii din întreaga Europă care au suferit drama Holocaustului, au fost şi numeroşi romi care au trecut prin acelaşi lucru”, a spus Silviu Vexler.

Pe data de 10 iulie 2020 preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru instituirea pe 2 august a Zilei naţionale de comemorare a Holocaustului împotriva romilor – Samudaripen.

Lasă un răspunsAnulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version