Connect with us

La zi

Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor: Nedecontarea abonamentelor pentru elevi, pentru transport judeţean, va duce la creşterea abandonului şcolar

Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor din România solicită Avocatului Poporului să se implice

Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor din România atrag atenţia asupra faptului că, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului, act normativ care a eliminat transportul judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, elevilor din România nu li se vor mai deconta abonamentele pentru transportul judeţean, ceea ce va conduce la creşterea abandonului şcolar în rândul copiilor din mediul rural, cei mai vulnerabili din punct de vedere social-economic.

Guvernul României a adoptat, în 25 iunie 2019, Ordonanţa de urgenţă nr. 51 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, act normativ prin care a fost eliminat transportul judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, fiind reglementat astfel doar ca activitate comercială. Această decizie a fost luată fără consultarea elevilor şi în lipsa unei minime evaluări cu privire la consecinţele asupra participării şcolare a elevilor care, pentru a ajunge la şcoală, sunt nevoiţi să călătorească zilnic în judeţele lor de domiciliu ori intrajudeţean.

Motivele invocate în preambulul ordonanţei, irelevante din perspectiva dreptului la educaţie al copiilor, sunt lipsa resurselor financiare la nivelul judeţelor, întârzieri de punere a legislaţiei naţionale în acord cu dreptul Uniunii Europene cauzate de neîncheierea din neglijenţă a contractelor de servicii publice de către consiliile judeţene cu operatorii de transport şi o nejustificată supoziţie a denaturării concurenţei în acest domeniu.

Guvernul şi consiliile judeţene ignoră însă faptul că principiul constituţional al interesului superior al copilului primează în raport cu aceste argumente, respectarea intereselor copiilor fiind atât o normă juridică de ordine publică cu aplicabilitate directă, cât şi o obligaţie procedurală a autorităţilor de a evalua impactul reglementărilor asupra drepturilor copiilor înaintea luării unei decizii.

Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului nr. 272/2004 stabileşte, ca măsură de prevenire a abandonului şcolar, obligaţia Ministerului Educaţiei Naţionale de a lua „măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul şcolar, cum sunt: hrană, rechizite, transport şi altele asemenea” (art. 52, lain. 1, lit. f). În mod subsecvent, art. 84 al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede că elevii din învăţământul preuniversitar „beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.” De asemenea, „elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport […], pe tot parcursul anului calendaristic.” Iar elevilor (inclusiv elevilor de liceu) care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează „cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.”

Organizaţia Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor din România consideră că OUG 51/2019 anulează dreptul la transport judeţean gratuit, redus ori decontat reglementat de Legea 1/2011. Abrogarea obligaţiilor de serviciu prevăzute în trecut pentru transportatorii pe rute judeţene va face imposibilă acordarea în prezent a compensaţiilor de către consiliile judeţene.

Aşadar, cu toate că normele juridice din Legea educaţiei naţionale care definesc facilităţile de transport ale elevilor rămân în vigoare, ele devin inaplicabile prin eliminarea obligaţiilor de emitere a abonamentelor gratuite, de reducere cu minim 50% ori de respectare a tarifelor maximale de către transportatorii judeţeni, ştiut fiind faptul că operatorii economici, lipsiţi de temeiul legal al viitoarelor compensaţii, vor ţine seama exclusiv de propriile interese economice. Reamintim Guvernului României că legislaţia europeană interzice oferirea compensaţiilor de către autorităţile publice în absenţa contractelor de servicii publice, în caz contrar plăţile către firmele de transport vor fi considerate ajutoare de stat, situaţie care poate duce la un nou dosar de infringement împotriva României din partea Comisiei Europene.

Experienţa de până acum a arătat că, în realitate, consiliile judeţene nu contribuie la acordarea reducerilor la transportul judeţean, iar consiliile locale, cu foarte puţine excepţii, s-au opus în mod constant decontării cheltuielilor de transport la nivel local.

De asemenea, la nivelul unităţilor de învăţământ, domină şi în prezent incertitudinea cu privire la decontarea abonamentelor, unele unităţi de învăţământ procedând la decontarea transportului, altele refuzând invocând lipsa de resurse financiare. Modificările legislative din acest an închid definitiv subiectul decontării transportului judeţean, obligând elevul să suporte în viitor costurile abonamentelor, inclusiv diferenţa care rezultă din aplicarea tarifelor maximale prevăzute de Hotărârea 863/2016 pentru transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.

Pentru rezolvarea acestei probleme până la începerea anului şcolar, am pus la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului analiza noastră juridică cu privire la efectele OUG 51/2019 asupra dreptului elevilor la decontarea cheltuielilor de transport judeţean şi i-am solicitat să facă demersurile legale necesare pentru protecţia facilităţilor legale de transport acordate elevilor şi asigurarea echitabilă a accesului la educaţie pentru toţi copiii.

Abandonul şcolar şi rata părăsirii timpurii a şcolii în România

Abandonul şcolar reprezintă diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar. La nivelul anului şcolar 2016 – 2017, rata abandonului şcolar la nivel naţional în învăţământul primar şi gimnazial era de 1,6% (aproximativ 30.000 elevi). La nivelul anului şcolar 2016-2017, învăţământul primar şi gimnazial înregistrează o rată a abandonului de 1,1% în urban şi 2,3% în rural. (Sursa: INS)

Părăsirea timpurie a şcolii se referă la tinerii între 18 şi 24 de ani care au părăsit sistemul de educaţie înainte de a finaliza învăţământul obligatoriu şi care nu au urmat ulterior un program de formare profesională continuă/calificare. La nivelul anului 2018, România înregistrează o rată de 16,4%, cu 5,1 puncte procentuale sub ţinta stabilită. România şi-a asumat ca până în 2020 să ajungă la o rată a părăsirii timpurii a şcolii de 11,3%. În timp ce acest indicator a fost într-o continuă scădere la nivelul mediei europene, în România a avut o evoluţie fluctuantă, cu un vârf de 19,1% în 2015. În cazul mediului rural şi al copiilor romi, se menţin niveluri îngrijorător de ridicate, 26,6% şi, respectiv, 77%. (Sursa: EUROSTAT)

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință