Connect with us

Economie

Rectificare bugetară: Sănătatea, Finanţele, Dezvoltarea şi Educaţia primesc cele mai mari sume

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor, la acţiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetară

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor, la acţiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetară, conform proiectului publicat vineri seara pe site-ul MF.

Astfel, pentru Ministerul Sănătăţii se propune o suplimentare a creditelor bugetare cu 3,721 miliarde lei, din care 1,91 miliarde lei pentru achiziţia de vaccinuri anti COVID-19 (500 milioane lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID-19 (50 milioane lei), medicamente, derularea programelor naţionale de sănătate, cheltuieli de personal şi 1,811 miliarde lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, se propune suplimentarea cu 425 milioane lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor privind aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate.

La Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale, este prevăzută o creştere cu 3,002 miliarde lei, din care 15 milioane lei subvenţii, 800 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 600 milioane lei Contribuţia României la bugetul UE, 600 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat şi un miliard de lei pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanţării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene. Fondul de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale va scădea cu 12,9 milioane lei.

În cazul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei se propune o majorare a creditelor bugetare cu 2,244 miliarde lei.

„Propunerea de rectificare a avut în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului. Se propune asigurarea sumei de 2.000 milioane pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a sumei de 100 milioane lei pentru Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat de Compania Naţională de Investiţii şi a sumei de 144 milioane lei pentru Programul de economisire şi creditare în sistem colectiv conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006”, se menţionează în nota de fundamentare a proiectului.

La Ministerul Educaţiei este prevăzut un plus de 964,4 milioane lei, pe total, din care 210 milioane lei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din învăţământul preuniversitar şi a finanţării de bază a învăţământului superior şi 754,4 milioane lei cheltuielile efectuate din venituri proprii pentru investiţii şi realizarea unor proiecte finanţate din fonduri europene derulate de instituţiile de învăţământ superior. Instituţiile de învăţământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze şi 299 milioane lei din soldurile anilor precedenţi.

O sumă de 760,72 milioane lei este prevăzută suplimentar şi la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, fiind propusă asigurarea sumelor necesare proiectelor cu finanţare din fonduri europene (750 milioane lei), achitarea obligaţiilor stabilite prin titlurile executorii pentru punerea în executare a Deciziei civile definitive a ICCJ nr. 203/2021 în dosarul 146/2/2016 (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală şi ridicarea popririi înfiinţată asupra conturilor MIPE şi pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei).

Ministerul Energiei are în plus 650,59 milioane lei, per sold, pentru asigurarea sumelor necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare utilizate pentru acordarea unei finanţări sub formă de grant Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – S.A.

„Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-12 milioane lei) şi bunuri şi servicii (-1,5 milioane lei)”, subliniază sursa citată.

La Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii se propune o suplimentare de 625,7 milioane lei, per sold. Se propun: asigurarea de sume suplimentare pentru subvenţii pentru transportul de călători cu metroul (+83 milioane lei), pentru întreţinerea infrastructurii rutiere (+170 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+50 milioane lei), pentru decontarea facilităţilor de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei), precum şi pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei).

„Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri şi servicii (-1,4 milioane lei), dobânzi (-1,4 milioane lei), precum şi la cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-9,6 milioane lei)”, semnalează nota de fundamentare.

La Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se propune un plus de 533,8 milioane lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal (5 milioane lei), implementarea de către Administraţia Naţională „Apele Române” a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (200 milioane lei), pentru achitarea obligaţiei de plată impusă României ca urmare a litigiului internaţional cu OMV Petrom S.A. potrivit deciziei Tribunalului Arbitral din cadrul Curţii Internaţionale de la Paris (328,5 milioane lei), precum şi pentru asigurarea ratelor la Acordul de Împrumut Subsidiar – BIRD 4835 „Servicii Municipale”/KFW (0,3 milioane lei).

Totodată, s-au asigurat creditele de angajament necesare demarării procedurilor de achiziţie pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene derulate de către Administraţia Naţională „Apele Române” (1,36 miliarde lei).

Bugetul Ministerului Finanţelor va creşte cu 168,8 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare (+199 milioane lei) şi pentru plata drepturilor în condiţiile reluării activităţii personalului la sediile ANAF şi instituţiilor subordonate (15 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii la proiectele finanţate din fonduri europene (-2,6 milioane lei), active nefinanciare (-25 milioane lei) şi active financiare (-17,5 milioane lei).

Pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se propune un plus de 150 milioane lei în vederea alocării de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizată în agricultură pentru trimestrul II al anului 2021 (+150 milioane lei), pentru realizarea Programului naţional antigrindină (+26 milioane lei), pentru onorarea obligaţiilor de plată stabilite în sarcina agenţiilor de plăţi (+2 milioane lei), precum şi pentru plata despăgubirilor civile aflate în sarcina instituţiilor publice din subordine (+1,1 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-29,1 milioane lei).

Proiectul mai prevede suplimentarea creditelor bugetare la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv un plus de 134,1 milioane lei, per sold, la Serviciul Român de Informaţii – plus 116,9 milioane lei, Autoritatea Electorală Permanentă – plus 101,75 milioane lei, Secretariatul General al Guvernului – plus 89,9 milioane lei per sold, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului – plus 40,65 milioane lei, per sold, Ministerul Tineretului şi Sportului – plus 23,2 milioane lei, Academia Română – plus 22,6 milioane lei, per sold, Serviciul de Informaţii Externe – plus 17,25 milioane lei, Ministerul Justiţiei – plus 13,1 milioane lei, Ministerul Culturii – plus 12,3 milioane lei, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – plus 41,2 milioane lei.

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este autorizat să repartizeze sumele reţinute în proporţie de 10%, iar creditele de angajament aprobate acestuia se majorează cu 30 milioane lei pentru demararea unor lucrări de natura investiţiilor la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonare.

Pe de altă parte, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va avea un minus de 2,781 miliarde lei per sold, fiind propusă diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3,319 miliarde lei, în principal ca urmare a creşterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii şi majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma de 547,1 milioane lei.

„Fondurile alocate de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 pentru Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe nu se modifică. Aceste ministere sunt autorizate prin rectificarea bugetară să repartizeze sumele reţinute în proporţie de 10%, care pot fi astfel angajate şi utilizate până la finele anului”, se mai precizează în nota de fundamentare.

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 1,091 miliarde lei.

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează atât la venituri cu suma de 2,604 miliarde lei şi la cheltuieli cu suma de 3,604 miliarde lei credite de angajament şi 2,604 miliarde lei credite bugetare pentru asigurarea cheltuielilor cu medicamentele şi serviciile medicale, a drepturilor salariale pentru personalul din unităţile sanitare publice şi pentru plata indemnizaţiilor aferente concediilor medicale.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1,633 miliarde lei.

Prin proiectul de act normativ se reglementează şi posibilitatea efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință