Connect with us

Social

Recensământul populației și locuințelor 2021: Autorecenzarea asistată

Autorecenzarea asistată reprezintă acţiunea prin care înregistrarea informaţiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăşi, cu sprijinul unui recenzor.

Autorecenzarea asistată se poate realiza atât de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează, sub îndrumarea recenzorului ARA, cât şi de pe tabletele electronice puse la dispoziție de UJIR-uri prin intermediul primăriilor și instalate în spații special amenajate.

Recenzorii pentru autorecenzarea asistată își vor desfășura activitatea în perioada 14 martie – 15 mai 2022.

Autorecenzarea asistată se aplică în toate unitățile administrativ-teritoriale.

Autorecenzarea asistată se poate realiza:

– de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează, sub îndrumarea
recenzorului ARA
– de pe tabletele electronice puse la dispoziție de UJIR-uri prin intermediul primăriilor și
instalate în spații special amenajate

Selecția, instruirea și recrutarea recenzorilor ARA

Prin selectare se înțelege selecționarea unor persoane în vederea instruirii și, ulterior, recrutării, din totalitatea persoanelor care și-au exprimat dorința de a lucra ca personal de recensământ, denumiți candidați. Selectarea se realizează pe baza unei evaluări realizate de către UJIR-uri.
Prin instruire se înțelege participarea candidaților (din listele definitivate de UAT-uri) la sesiuni de instruire privind recensământul populației și locuințelor din runda 2021, desfășurate la nivel local (județean) de către instructori din cadrul Unităților județene pentru recensământ (UJIR-urilor).

Prin recrutare se înțelege operațiunea de încheiere a contractului cadru de servicii pentru recensământul populației și locuințelor (RPL 2021) între fiecare UAT (primărie) și persoanele selectate în urma evaluării realizate de către UJIR-uri, persoane care urmează să presteze servicii
în calitate de recenzori, recenzori pentru autorecenzare asistată, recenzori-şefi şi coordonatori la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti.

Recenzorii ARA sunt selectați și instruiți, în calitatea lor de personal de recensământ, de către UJIR și sunt recrutați și plătiți de către primăria fiecărui UAT.

Recenzorii ARA își vor desfășura activitatea în baza unui contract civil (și nu de muncă) având ca obiect contractare de servicii de recenzare.

Plata recenzorilor ARA este realizată de către primării, de preferat în contul bancar al fiecărei persoane recenzor ARA, după aprobarea hotărârii Guvernului privind repartizarea sumelor pe unități/sub-diviziuni administrativ-teritoriale în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ. Tarifele utilizate pentru plata recenzorilor ARA sunt prevăzute în H.G. nr. 145/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare
efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Modul de lucru al recenzorului ARA

Fiecare recenzor ARA va avea în gestiune două tablete astfel încât să poată asista, concomitent, două persoane care îi solicită acest serviciu și 2 exemplare de chestionar martor în limba română; în unităţile administrativ-teritoriale unde ponderea populaţiei aparţinând unei minorităţi naţionale depăşeşte pragul de 20% prevăzut de legislaţia în vigoare se vor asigura și 2 exemplare de chestionar în limba minorităţii naţionale respective.

Fiecare tabletă va avea acces la internet și va dispune de o adresă de email dedicată recenzorului ARA spre a fi utilizată pentru realizarea pre-înregistrării persoanelor asistate (în cazul în care acestea nu dispun, în prealabil, de o adresă de e-mail) și ulterior, pentru primirea link-urilor de unde oamenii să poată să își acceseze propriile chestionare electronice.

Datele de autentificare necesare accesării adresei de e-mail corespunzătoare contului de recenzor ARA (link accesare e-mail, nume utilizator și parolă), codul recenzorului ARA se vor emite în 2 exemplare, unul va fi predat recenzorului ARA și unul se va păstra la sediul UJIR, alături de procesul verbal de predare-primire a terminalului informatic (tableta electronică) pentru RPL 2021.

Atribuții specifice recenzorului ARA

1. să promoveze autorecenzarea, adică să îndemne populația să se autorecenzeze (cu sau fără sprijinul recenzorului ARA) și să răspundă la întrebările populației privind recensământul;

2. să îndrume și să asiste pe cei care vor apela la asistență ca să se autorecenzeze, răspunzând la întrebările acestora privind diferite etape sau operațiuni ale autorecenzării;

3. în mod excepțional, în cazul celor care îi vor solicita ajutorul (pe motiv de lipsă a abilităților necesare utilizării internetului, vârstă înaintată etc.) să le acorde ajutor în sensul că va completa răspunsurile în chestionarul electronic la dictarea celui care se autorecenzează.

Obligații ale recenzorului ARA

– Să respecte prevederile contractului de servicii pe care îl încheie cu primăria UAT-ului în care își desfășoară activitatea;
– Să semneze și să respecte Angajamentul de confidențialitate;

– Să respecte toate obligațiile care revin personalului de recensământ prevăzute de O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare și în celelalte acte de legislație
secundară;

– Să nu utilizeze alte dispozitive decât tableta pusă la dispoziție de către UJIR în cadrul prestării serviciilor de asistență a autorecenzării; autorecenzarea se face exclusiv prin completarea chestionarului primit prin link-ul transmis de sistem, chestionar care este dezvoltat în aplicația
Survey Solutions;

– Să presteze serviciile numai la punctele de lucru la care au fost repartizați;

– Să respecte alte instrucțiuni elaborate de UJIR sau UCIR.

Mai multe detalii găsiţi AICI.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință