Connect with us

Eveniment

Protocol de colaborare între APRPE şi IRU pentru elaborarea şi implementarea unor acţiuni, programe şi proiecte destinate incluziunii sociale a romilor şi a grupurilor vulnerabile din România

Astăzi, 14.02.2019, la sediul Asociaţiei Partida Romilor “Pro Europa”  a fost semnat în prezenţa preşedintelui APRPE, Nicolae Păun, vicepreşedintele APRPE, Cătălin Manea, deputatul minorităţii rome, Daniel Vasile şi Dorin Cioabă, preşedintele Uniunii Internaţionale a Romilor, Protocolul de colaborare pentru elaborarea şi implementarea unor acţiuni, programe şi proiecte destinate incluziunii sociale a romilor şi a grupurilor vulnerabile din România.

Scopul parteneriatului agreat de semnatarii Protocolului este de a contribui la promovarea şi susţinerea culturii, limbii şi tradiţiilor rome la nivel internaţional şi naţional.

Plecând de la prevederile Startegiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, pemtru perioada 2014 – 2020, protocolul prevede dezvoltarea şi implementarea unor acţiunii, programe şi proiecte în domenii care vizează:

 • Promovarea schimbului de experienţă, a bunelor practici şi a parteneriatelor transnaţionale în domeniul economiei sociale şi în domeniul dezvoltării locale şi regionale
 • Promovarea şi susţinerea culturii romani, prin expoziţii de fotografie şi pictură, muzică şi dansuri tradiţionale, prezentarea meseriilor şi a produselor meşterilor romi, portul şi arta culinară romani
 • Dezvoltarea şi implementarea unor programe de susţinere în şcoli a copiilor şi elevilor care provin din medii defavorizate, prin acordarea de burse şi rechizite şcolare
 • Desfăşurarea de concursuri de costume tradiţionale romanes, derularea de ateliere meşteşugăreşti, susţinerea de cântece şi balade ale romilor
 • Dezvoltarea şi implementarea unor programe educaţionale de reducere a bandonului şi de creştere a participării şcolare, îndeosebi în mediul rural
 • Dezvoltarea şi implementarea unor programe şi acţiuni de recuperare şcolară, de alfabetizare, pentru copiii şi adulţii proveniţi din comunităţile defavorizate, supuse riscului de excluziune socială
 • Organizarea unor festivale naţionale/internaţionale ale culturii romani, prin care se va urmării prezentarea originii şi valorile culturale ale comunităţii rome şi a obiceiurilor transmise din generaţie în generaţie
 • Dezvoltarea şi promovarea de acţiuni pentru stimularea ocupării tinerilor, cu prioritate în regiunile de dezvoltare în care şomajul este ridicat
 • Dezvoltarea şi promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării

În realizarea scopului propus, obiectivele protocolului constau în colaborarea dintre cele două părţi, în calitate de parteneri, pentru:

 • Mediatizarea, în rândul comunităţii de romi, a programelor şi proiectelor care vizează îndeplinirea scopului prezentului protocol
 • Dezvoltarea şi promovarea unor programe care vizează formarea, orientarea şi consilierea profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile
 • Dezvoltarea şi implementarea unor activităţi care vizează combaterea sărăciei şi a discriminării
 • Iniţierea unor parteneriate civile şi cu alte entităţi din ţară şi din străinătate în vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor defavorizate
 • Dezvoltarea şi implementarea unor proiecte şi programe din fonduri naţionale şi internaţionale privind realizarea scopului şi a obiectivelor prezentului protocol
 • Participarea la activităţi publice comune şi în mass media pentrupromovarea scopului şi a obiectivelor asumate prin prezentul protocol de colaborare
 • Cooptarea altor organizaţii ale romilor din ţară şi din străinătate în vederea realzării scopului propus

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință