Connect with us

Programe

Programul de Burse Roma Education Fund anunță deschiderea ciclului anual de burse, pentru Anul Universitar 2019-2020

Termenul limită pentru depunerea formularului de aplicare este  17 Mai 2019. Vă recomandăm înainte de a începe procesul de aplicare să citiți cu atenție Ghidul de Aplicare înainte să începeți să completați Formularul de Aplicare Online (OAF), pentru a putea înțelege cerințele și a asigura respectarea și finalizarea cu succes a aplicației dumneavoastră.

Scopul principal al Programului de burse Roma Education Fund (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenți de învățământ superior, încrezători și mândri de identitatea lor romă, specialiști în domeniul academic și social, dotați cu abilități și competențe care le permită să devină profesioniști în domeniile studiate, precum și să rămână conectați la comunitatea romă și să acorde sprijin în continuare în dezvoltarea și includerea acesteia în societate, în general.

Programul de Burse REF (REF SP) anunță deschiderea ciclului anual de burse pentru Programul de Burse Universitare “Roma Memorial” (RMUSP), pentru Anul Universitar 2019-2020.

RMUSP este o bursă academică de merit pentru studenții romi care sunt cetățeni sau rezidenți permanenți în Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia. Candidații eligibili trebuie să urmeze studii de licență, master sau doctorat la universități acreditate de stat în țara lor natală sau în țara de rezidență.

Pentru fiecare ciclu de burse, numărul total de burse RMUSP este determinat de disponibilitatea fondurilor în REF SP. Numărul de burse alocate fiecărei țări din program este decis în funcție de numărul de aplicații din ultimii ani și existența programelor de burse alternative în țara repectivă.

REF poate sprijini un aplicant, în timpul studiilor sale, maxim 8 ani, după cum urmează:

  • diplomă de licență, pentru maxim 4 ani într-un model integrat de studii, sau maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna;
  • diplomă de master, pentru maxim 1 an în sistemul integrat de studii non-Bologna, și maxim 2 ani în sistemul Bologna;
  • diplomă de doctorat, pentru maxim 3 ani și doar primii 3 ani ai studiilor de doctorat;

Suma bursei RMUSP de bază este calculată pe baza a 80 EURO pe lună universitară.

În funcție de disponibilitatea fondurilor, REF SP poate acoperi și cheltuielile cu taxa de școlarizare, parțial sau total, ca parte a bursei;

Bursa RMUSP are rolul de a acoperi cheltuielile de școlarizare ca manuale, taxe de examen și cheltuieli de trai, parțial;

Bursa este acordată aplicanților acceptați doar pentru anul universitar în care au intrat în concursul pentru burse (ex. anul universitar 2019-2020); studenții care sunt interesați să obțină bursa în anii universitari ulteriori trebuie să își reînnoiasca aplicația și să intre în concurs în fiecare ciclu de burse.

Procesul de aplicare la Programul de Burse REF se desfășoara prin accesarea Sistemului de Aplicare Online.

REF SP va acorda prioritate în domeniul științelor naturale, IT și inginerie, științe interdisciplinare, studii medicale, precum și studii pedagogice. Prin urmare, solicitanții care urmează astfel de studii vor primi puncte bonus în competiția pentru bursă.

Ca urmare a scopului programului de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de studenți romi, conectați la comunitatea romă, încă din 2007 Programul de Burse REF a introdus un nou element în competiția pentru bursă – activități de voluntariat în interesele comunităților de romi. Elementul nou are un rol important în scorul general al aplicației, mai multe detalii aici (link către grila de evaluare)

 Pentru a vă ajuta să identificați activități de voluntariat, Programul de Burse REF a pregătit o listă de activități (aici) care va servi drept exemplu pentru ceea ce Programul de Burse consideră ca fiind activitati de voluntariat în interesul comunităților de romi.

Aplicanții care sunt angajați (cu contract de muncă) ai Fundației pentru o Societate Deschisă sau ai Fundațiilor Naționale din Rețeaua Fundațiilor Soros, precum și ai Roma Education Fund, nu sunt eligibili pentru Programul de Burse REF.

Pentru a se asigura că Echipa Programului de burse poate comunica în mod adecvat cu aplicanții și beneficiarii programului, în ceea ce privește toate cerințele și informațiile referitoare la aplicația depusă sau statutul academic al beneficiarilor, aplicanții trebuie să:

  • utilizeze o adresă de e-mail activă și personală, care să fie verificată cu regularitate în vederea corespondenței prompte primite din partea Programului de burse REF. Vă recomandăm să folosiți un furnizor de servicii de încredere, spre exemplu: Gmail, Yahoo;

Pentru a fi eligibili în competiția pentru bursa RMUSP, solicitanții trebuie să respecte următoarele cerințe:

1.    Să declare în mod deschis că sunt romi;

2.    Sunt în prezent studenți, sau vor fi acceptați ca studenți pentru a obține o diplomă de licență, master sau doctorat la o universitate acreditată de stat în țara nativă sau în țara de reședință în anul universitar 2019-2020;

Țara nativă sau țara de reședință, trebuie sa fie una dintre țările în care Programul de Bursa REF, RMUSP este implementat: Albania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovacia și Turcia;

3.    Învățământul la distanță nu este eligibil

Învățământul cu frecvență redusă pentru nivelul de Licență nu este eligibil pentru sprijin, în cadrul tuturor schemelor de bursă REF SP;

Învățământul cu frecvență redusă este eligibil doar pentru nivelul de Master și Doctorat.

4.    Aplicanții care își reînnoiesc aplicația și se află în situația de a repeta anul universitar (studenții care au primit o bursă REF în anul universitar precedent și aplică să își reînnoiască bursa pentru același an de studiu), nu sunt eligibili în competiția pentru bursă;

5.    REF SP acceptă ca eligibile numai acele aplicaţii care presupun continuarea studiilor în nivel secvenţial, superior;

Exemplu: în cazul în care aplicantul a absolvit nivelul de Master, nivelul propus de studiu în competiția de burse REF SP trebuie să fie pentru nivelul de studiu superior ulterior, în acest caz, pentru studii de Doctorat. O altă ilustrare de neeligibilitate ar fi: absolvenţii de studii doctorale să aplice pentru Master sau Licență, sau absolvenții de studii de Master să aplice pentru al doilea Master sau Licență;

6.    REF SP acceptă ca eligibile doar acele aplicații în care studiile sunt desfășurate pe parcursul duratei convenționale oficiale a unei diplome (de exemplu, în cazul în care un student desfășoară studii de licență de durata de 3 ani și va solicita bursa pentru al 4-lea an, din cauza prelungirii -chiar dacă este permis de către Universitate-, aplicația nu va fi considerată eligibilă);

7.    Perioada de prelungire a studiilor permisă de universități pentru ca studenții să pregătească teza finală (care nu necesită prezența obligatorie a studenților la seminarii /colocvii, cursuri, practică obligatorie, sau de examinare) nu sunt eligibile pentru bursă;

8.    Sunt considerate eligibile, doar Formularele de Aplicare Online (OAF), complete și corespunzătoare cerințelor Programului.

Important: Aplicațiile care nu îndeplinesc aceste criterii de eligibilitate nu sunt luate în considerare, în continuare, în competiția de burse; aplicanții neeligibili vor fi notificați de către REF SP, după  încheierea procesului de verificare a eligibilității.

Transferul de la o universitate/facultate/specializare la alta, în funcție de nivel de studiu, este permis de Program o sigură dată.

Orice fel de schimbare, așa cum este descrisă mai sus, trebuie notificată în scris Coordonatorului Național, în mod ideal înainte ca transferul să aibă loc.

Studenții pot aplica simultan pentru diferite scheme de burse REF, în cazul în care sunt eligibili, conform criteriilor de eligibilitate ale fiecărei scheme. La finalizarea procesului de selecție, în cazul admiterii pentru mai multe scheme de bursă REF, solicitanții în cauză au obligația de a alege o singură bursă și de a notifica în acest sens, Coordonatorul Național, în mod formal, prin e-mail.

Mai multe detalii despre modul în care puteţi aplica pentru bursă, pot fi găsite în Ghidul de Aplicare AICI. (apasă “AICI”)

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință