Connect with us

Educatie

Numărul locurilor din învăţământul universitar(2021-2022) alocat tinerilor romi a fost suplimentat

În urma discuţiilor care au avut loc la ședința Comisiei de Învățământ a Camerei Deputaților, Ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu a stabilit suplimentarea numărului de locuri pentru candidaţii de etnie romă, în cadrul învăţământului universitar din România.
„Ministerul Educației a ținut cont de adresa pe care am transmis-o în data de 11 ianuarie 2021 în numele Partidei Romilor prin care solicitam creșterea numărului de locuri acordate tinerilor romi în învățământul universitar.
Astfel, în acest an universitar(2021-2022), tinerii romi vor avea mai multe locuri comparativ cu cele primite anul trecut. Concret, avem 721 de locuri distribuie astfel:
LICENȚĂ – 432 de locuri, cu 134 mai multe decât anul trecut;
MASTER – 197 de locuri, cu 136 mai multe decât anul trecut;
DOCTORAT – 97 de locuri, cu 92 mai multe decât anul trecut.
Pe această cale doresc să mulțumesc conducerii Ministerului Educației și în mod distinct, domnului ministru Sorin Cîmpeanu, pentru dialog și pentru soluționarea echitabilă a unor probleme pe care le-am semnalat încă de la sfârșitul anului trecut”., a scris deputatul minorităţii rome în Parlamentul României Cătălin Zamfir Manea pe pagina sa de Facebook.
Număr studenţi romi 432 197 97
 

Insttituţia

LICENŢĂ

202l1-2022

MASTERAT

2021-2022

DOCTORAT

2021-2022

Universisitatea Politehnica din Bucuresti 5 5 5
Universisitatea Tehnica de Construcţii din Bucuresti 2 0 0
Unlversltatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu” 1 0 0
Universltatea de Stiinte Agronomlce si Medicina Veterinara din București s s 3
Unlversitatea din Bucurestl 59 42 14
Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” din București 2 0 3
Academia de Studii Economlce din Bucuresti 27 3 0
Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti 0 0 0
Universitatea Naţionala de Arte din Bucuresti 3 2 1
Universitatea Na1ionala de Artă Teatrala si Clnematograflca din București 2 0 0
Universitatea Naţionala de Educatie Fizica si Sport din Bucureşti 2 2 1
Şcoala Nationala de Studll Polltlce si Administrative din Bucureşti 10 s 2
Universitatea ,,1 Decembrle 1918″ din Alba lulla s s 1
Universitatea  Aurel Vlalcu” din Arad 10 s 0
Unlversitatea .,Vasile Alecsandri” din Bacau 5 6 0
Universitatea ..Transilvania” din Brasov 10 2 0
Unlversitatea Tehnlca din Clul-Naooca 5 1 0
Universltatea de Stiinte Agricolesl Medlclna Veterinara din Cluj Napoca 7 1 1
Universitatea Babeș-Bolyai” din Clui Napoca 30 10 10
Universitatea de Mediclna şi Farmacie ,,lullu Hatlegan” 2 0 0
Academia Nationala de Muzica ,.Gheroghe Dima” din Cluj-Napoca 1 1 0
Universltatea de Arte sl Desen din ClulNapoca 2 1 0
Universltatea ..Ovldlus” din Constanta 7 2 1
Universitatea Maritima din Constanra 2 2 1
Universltatea din Cralova 24 7 3
Universitatea de Medlcina sl Farmacie din Cralova 2 1 0
Unlverstatea .,Dunarea de Jos” din Galati 16 2 0
Universltatea Tehnica .,Gheorahe Asachi” din lasl 3 3 3
Universltatea de Stiinte Agricole sl Medlcina Veterlnara din Iaşi 4 2 0
Universlta tea  Alexandru loan Cuza” din laşi 22 s u
Universltatea de Medlclna sl Farmacle Grlgore T.Popa” din Iaşi 6 1 1
Universltatea de Arte .,George Enescu” din lasl 3 1 6
Universltatea din Oradea 10 10 3
Universltatea din Petrosani 1 1 0
Universitatea din Pltestl 40 20 s
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 11 3 1
Universltatea ,Lucian Blaga” din Slblu 7 4 1
Universltatea ..Stefan cel Mare” din Suceava 10 4 2
Universltatea „Valahia” din Târgovişte 10 4 1
Universitatea „Constantin Brancusl” din Targu Jiu 20 10 0
Universitatea de Medicina. Farmacie Stiinte si Tehnologie din Târgu Mureş 10 s 6
Unlversltatea de Arte din Targu Mureş 2 1 0
Universltatea Polltehnlca din Timlsoara s 4 2
Universltatea de ŞtiInţe Agricole si Medicina Veterinara din Timişoara s 4 1
Universltatea de Vest din Timlşoara 15 5 5
Universltatea de Medlclna şi Farmacle ,,Victor Babeş” din Timişoara 2 0 2
TOTAL 432 197 97

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Geo

    5 iulie 2021 at 14:50

    Pentru cei din etnia romă pentru Facultate de muzică(Conservator) câte locuri sunt.
    Mulțumesc

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință