Connect with us

Programe

“Noi îți dăm recomandarea”. Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”

În perioada iunie – iulie Asociaţia Partida Romilor Pro Europa desfăşoară campania educaţionala „Noi îţi dăm recomandarea”, campanie care are ca scop creşterea accesului la educaţie pentru copii de etnie romă. Prin derularea campaniei “Noi îți dăm recomandarea”, parte a campaniei naționale C.R.E.D – “Cetăţeni Români Egali în Drepturi”, se vizează înscrierea copiilor de etnie romă la grădiniţă, clasa I, precum şi admiterea acestora pe locurile special alocate în licee şi facultăţi.


Obiectivele campaniei “Noi îți dăm recomandarea” vizează:
– Identificarea preşcolarilor şi consilierea părinţilor de etnie romă în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă.
– Identificarea copiilor de etnie romă cu vârsta legală pentru înscrierea acestora în clasa I şi consilierea părinţilor acestora.
– Identificarea elevilor de etnie romă din clasa a VII a în vederea consilierii acestora pentru admiterea în licee pe locurile speciale alocate lor.
– Eliberarea adeverinţelor/recomandărilor de apartenenţă la etnia romă pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a în vederea completării dosarului de admitere pentru liceu, respectiv pentru facultăţi.
– Informarea şi consilierea elevilor, părinţilor de etnie romă şi a cadrelor didactice despre calendarul admiterii în licee şi facultăţi (documente necesare întocmirii dosarului de admitere, broşura admiterii cu numărul de locuri pentru fiecare unitate de învăţământ, emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean, data limită până la care trebuie depuse dosarele, data şi locul în care se va desfăşura şedinţa publică de repartizare a candidaţilor romi pe locurile distincte).
– Identificarea copiilor şi adulţilor de etnie romă care au depăşit vârsta legală de înscriere în sistemul de învăţământ în vederea recuperării şcolare a acestora prin intermediul programului educaţional “Şansa a doua”.

Promovarea studierii la toate nivelele şcolare a limbii romani şi a istoriei şi tradiţiilor romilor.
Consilierea şi orientarea profesională a tinerilor şi adulţilor de etnie romă (elevii aflaţi în anii terminali, respective, a adulţilor beneficiari ai măsurilor programului de recuperare şcolară, “Şansa a doua”).

Identificarea oportunităţilor de finanţare locale, naţionale şi europene în vederea înscrierii şi implementării de proiecte în sprijinul accesului la educaţie pentru copiii şi elevii romi.
Promovarea implementării programului “Romanipen- o viziune privind socializarea primară a copilului rom în familie şi şcoală”.
Consolidarea comunicării între reprezentanţii comunităţilor de romi şi unităţile şcolare prin organizarea periodică de întâlniri la care să participe inspectorul şcolar pentru minorităţi, cadre didactice, profesori de limba şi istoria romilor, mediatori şcolari, liderii romilor, părinţi şi elevi.

Derularea campaniei răspunde măsurilor prevăzute în Programul de Guvernare pentru perioada 2012-2020, H.G. 1221/2011 Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor romani aparţinând minorităţii romilor şi planurilor de acţiune asumate de instituţia prefectului la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință