Connect with us

La zi

Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica)

Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul este sărbătorită de Biserică în ziua de 24 iunie.

Ce naştere aleasă a avut Sfântul Ioan, căci nu s-a născut la vreme, când oamenii pot naşte copii; ci s-a născut la bătrâneţe, prin minune şi rânduială dumnezeiască. Sfântul Ioan este rod al credinţei, al rugăciunii şi al postirii părinţilor săi, spune Părintele Cleopa. („Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţii de peste an”, 1996)

La zămislirea şi la naşterea sa a luat parte Însuşi Dumnezeu, Care primind lacrimile părinţilor, le-a vestit naşterea lui prin Arhanghelul Gavriil. Nu un înger oarecare a trimis Dumnezeu, ci un arhanghel, care va vesti şi Fecioarei Maria că va naşte pe Hristos.

Fragmente din Predică la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Părintele Cleopa Ilie):

(…) Vom vorbi numai câteva cuvinte la naşterea dumnezeiescului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul şi despre cine a fost el.

Aţi auzit ce spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea neamurilor, ca, văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”. Cine a fost o lumina mai mare ca Ioan Botezătorul?

Şi ca să aflăm cine a fost el, să întrebăm direct pe Hristos, Mântuitorul lumii, Care spunea atunci ucenicilor Săi şi la tot poporul:

„Ce-aţi ieşit să vedeţi în pustie? Au doară trestie clătinată de vânt? Au doară om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce petrec în haine scumpe şi în desfătare sunt în casele regilor? Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Au doară proroc?”

Şi apoi le explica: „Dacă aţi ieşit pentru aceasta, să ştiţi că mai mult decât proroc este Ioan Botezătorul!” Apoi, arătând cine este Ioan, zice că, din toţi cei ce s-au născut din femeie până la el, nimeni nu este mai mare ca Ioan Botezătorul.

Dacă ar fi spus un prooroc acest adevăr, un patriarh, un apostol, un sfânt, ar trebui să-l credem; dar când spune Ziditorul prorocilor şi Dumnezeul prorocilor că Ioan este cel mai mare om născut din femeie, cine poate să se îndoiască de acest adevăr?
(…)

Ioan mânca muguri de copaci şi miere sălbatică care o fac viespile şi albinele sălbatice prin nişte stânci şi este foarte amară. Deci aceasta era hrana de toate zilele a acestui dumnezeiesc proroc, şi era îmbrăcat cu o piele de cămilă şi încins cu curea. Şi a ieşit pe malurile Iordanului, când a fost trimis la vremea propovăduirii, şi a început să strige:

„Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!”
(…)

Auzind oamenii din Iudeea şi din Samaria şi din tot Ierusalimul că a ieşit un prooroc pe prundurile Iordanului şi predică apropierea Împărăţiei Cerului, mergeau la el şi erau botezaţi de Ioan în Iordan. Pielea cea de cămilă a lui Ioan cu care era îmbrăcat, cureaua cea de pe mijlocul său, viaţa lui îngerească şi sfântă, lepădarea lui de toate ale veacului de acum, au atras toată Palestina la el.

Veneau la Ioan cei ce dormeau pe paturi împodobite cu nestemate, cu fildeş de elefant; cei învăţaţi să doarmă pe saltele şi pe cearşafuri, până şi cei cu coroană pe cap, că şi Irod a venit, atunci când Ioan l-a mustrat în faţă poporului, zicând: „Nu se cade, o, Iroade, să trăieşti cu cumnată-ta, cu femeia fratelui tău”.

Veneau pe prundurile Iordanului şi dormeau pe nisip noaptea, ca să asculte de dimineaţă până seara pe acest om mai presus de om, pe acest înger în trup, care s-a lepădat cu totul de ale veacului de acum şi venise ca un înger al Domnului să vestească venirea lui Hristos pe pământ.

Deci Ioan a fost cel mai mare om născut din femeie, înger cu trup şi înaintemergător. El s-a învrednicit să se atingă cu mâna sa cea dreaptă pe creştetul Stăpânului Hristos. Am văzut mâna lui în Sfântul Munte al Atonului, la Mănăstirea Dionisiu, într-un toc de aur, dat de Neagoe Basarab al nostru în schimbul moaştelor Sfântului Nikifor, Patriarhul Constantinopolului. Este galbenă ca ceară.
(…)

Iubiţilor mei fraţi, dacă trebuie să cinstim pe Maica Domnului, care-i mai presus şi decât Ioan Botezătorul, că L-a născut pe Hristos cu trup, apoi al doilea după dânsa trebuie să-l cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul. Deci să nu fie casă de creştini unde să nu fie icoana Sfântului Ioan Botezătorul şi unde să nu vă rugaţi acestui mare proroc şi înger în trup şi înaintemergător al tuturor cetelor drepţilor, cum îl numeşte Biserica.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință