Connect with us

Social

MIPE va deschide în acest an 18 apeluri cu un buget de 1,15 miliarde de euro pentru educaţie şi integrare pe piaţa muncii

Primele opt apeluri de proiecte finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare vor fi lansate în cel de-al doilea trimestru al acestui an

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) anunţă că din al doilea trimestru al acestui an vor putea fi accesate finanţările destinate domeniilor educaţiei şi accesului pe piaţa muncii, prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021 – 2027.

Potrivit unui comunicat, primele opt apeluri de proiecte finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare vor fi lansate în cel de-al doilea trimestru al acestui an, alte şase fiind programate pentru perioada iunie – septembrie 2023, în timp ce în ultimul trimestru al anului 2023 vor fi deschise patru apeluri.

Cele 18 apeluri programate a fi lansate în cursul acestui an au un buget total de 1,15 miliarde de euro şi vor finanţa intervenţii care vizează activarea potenţialului antreprenorial al tinerilor, servicii integrate pentru ocupare, corelarea studiilor terţiare cu cerinţele de pe piaţa muncii, dezvoltarea şi implementarea unor programe universitare, stagii pentru studenţi, orientare în carieră şi formare profesională pentru persoanele cu nivel redus de educaţie, stagii de practică pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic.

„Programul Educaţie şi Ocupare ne deschide accesul la educaţie, formare şi calificare, dar şi acces pe piaţa muncii pentru tineri, sprijină persoanele inactive, şomerii de lungă durată şi persoanele din categoriile vulnerabile să se integreze pe piaţa muncii, oferă finanţare pentru învăţământul profesional şi tehnic, dar şi pentru formarea continuă a adulţilor. La finalul perioadei, vom avea 280.000 de tineri sprijiniţi să intre pe piaţa muncii. De asemenea, prin PEO vom oferi sprijin persoanelor vulnerabile să îşi continue educaţia şi să obţină calificare şi un loc de muncă. Programul Educaţie şi Ocupare va sprijini, în total, circa un milion de români să dobândească o educaţie şi să devină activi pe piaţa muncii, fiind pregătiţi pentru meseriile pe care avansul tehnologic le aduse”, a declarat ministrul Marcel Boloş.

Programul Educaţie şi Ocupare (PEO) stabileşte priorităţile de investiţii finanţate din Fondul Social European+, în sprijinul implementării Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027 şi a Strategiei România Educată. Obiectivul major în domeniul ocupării este ca piaţa muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă şi bazată pe inovare socială, urmărind valorificarea potenţialului uman, în condiţii de echitate, prin creşterea relevanţei sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, în contextul utilizării şi dezvoltării competenţelor digitale şi antreprenoriale şi promovării unui mediu stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. Din bugetul total de 4,34 miliarde de euro de care dispune Programul Educaţie şi Ocupare, peste un miliard este destinat valorificării potenţialului tinerilor pe piaţa muncii.

Printre rezultatele aşteptate la finalul perioadei 2021-2027 se numără: eficientizarea serviciului public de ocupare (SPO); 279.263 de tineri sub 30 ani sprijiniţi să intre pe piaţa muncii şi 5.990 locuri de muncă nou create pentru tineri; 38.667 de persoane inactive, şomeri, şomeri de lungă durată, persoane cu dizabilităţi, persoane din comunităţi marginalizate şi alte categorii dezavantajate pe piaţa muncii sprijiniţi în vederea ocupării; 6.877 locuri de muncă nou create prin schemele de antreprenoriat; 19.158 participanţi la cursuri de formare/ mentorat/ masterat didactic care obţin o calificare în domeniul educaţiei timpurii; 1.400 unităţi de educaţie timpurie care beneficiază de sprijin pentru asigurarea materialelor educaţionale pe parcursul a 3 ani şi 42 servicii de îngrijire şi educaţie timpurie standard/ complementare la nivel judeţean, înfiinţate şi funcţionale; zero unităţi de învăţământ cu risc ridicat de abandon şcolar sprijinite; 21.534 copii şi tineri proveniţi din medii şi grupuri dezavantajate sprijiniţi pentru prevenirea abandonului şcolar sau menţinerea în educaţie; 15.964 persoane din afara sistemului de învăţământ sprijinite prin programe A doua şansă; 60 unităţi de învăţământ superior sprijinite pentru internaţionalizare; 3.176 entităţi (furnizori de formare) cu sistem de asigurare a calităţii implementat; 380 standarde ocupaţionale/ calificări profesionale realizate / 360 validate/aprobate pentru utilizare; 243.889 participanţi implicaţi în programe de formare continuă a adulţilor (certificare /calificare/schimb de bune practici/ instruiri); 59.966 elevi din învăţământul profesional şi tehnic sprijiniţi pentru prevenirea abandonului şcolar; 590 programe de mobilitate a adulţilor sprijinite /finanţate.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință