Economie

MIPE: Peste 15.000 de contracte de finanţare, semnate în mai puţin de un an, pentru a dezvolta producţia în România

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a semnat 1.078 contracte de finanţare – ajutor de stat, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile acordate de 363,687 milioane de euro

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a semnat 1.078 contracte de finanţare – ajutor de stat, cu o valoare totală a finanţării nerambursabile acordate de 363,687 milioane de euro, iar pentru schema de ajutor de minimis procesul de evaluare şi contractare este în curs de desfăşurare, termenul de finalizare fiind 31 martie 2023.

Potrivit unui comunicat al MIPE, pentru pachetul de măsuri de 500 de milioane de euro lansat pentru a sprijini sectorul antreprenorial să dobândească independenţă energetică au fost evaluate deja peste 500 de proiecte, dintre care pentru 100 s-au semnat contracte de finanţare.

Măsurile sunt construite astfel: 400 de milioane euro prin Măsura 4.1.1 pentru investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă; 300 de milioane euro prin Măsura 4.1.1 BIS pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare şi al construcţiilor; 500 de milioane euro sub formă de granturi destinate eficienţei energetice; 300 de milioane de euro prin Măsura 4.1.2, sprijin pentru sectorul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru.

Măsura 4.1.1 este o formă de sprijin de peste 400 de milioane de euro pentru investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă a mediului de afaceri care să cuprindă: a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie/servicii existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie/servicii pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare activităţii de producţie şi servicii precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie/servicii existente.

Măsura 411 cuprinde: schemă de ajutor de stat, cu un buget de 358.140.596 euro şi schemă de ajutor de minimis, cu un buget de 79.690.099 euro.

Conform comunicatului, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a încheiat deja 1.078 contracte de finanţare cu beneficiarii ajutoarelor de stat finanţate prin intermediul Acţiunii 4.1.1 – Investiţii în activităţi productive, finanţată în cadrul Programului Operaţional Competitivitate. Valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate se ridică la 363.686.930,21 euro.

Totodată, soluţionarea contestaţiilor depuse în urma procesului evaluare şi contractare va continua până la emiterea tuturor deciziilor de soluţionare. Astfel, contractele vor putea fi semnate în cazul soluţionării unor contestaţii în favoarea beneficiarilor, precizează sursa citată.

În cadrul schemei de ajutor de stat au fost acordate granturi cu o valoare cuprinsă între 50.000 şi 500.000 euro per proiect. Apelul de proiecte a fost deschis în perioada 23-29 august 2022 şi s-a desfăşurat prin intermediul platformei electronice „Granturi IMM”. În total au fost depuse 1.844 proiecte care au însumat 606.733.875,53 euro, valoarea finanţării nerambursabile solicitate, adică cu aproape 70% mai mult decât bugetul disponibil.

Platforma „Granturi IMM” a calculat automat punctajele aferente criteriilor de selecţie pentru fiecare proiect în parte, pe baza datelor aferente solicitanţilor respectivi, extrase direct din bazele de date ale ANAF. În ordinea clasamentului bazat pe punctajul obţinut de fiecare cerere de finanţare în parte, în procesul de evaluare – selectare au intrat 1.550 proiecte reprezentând 517.522.123,70 euro, suma solicitată.

În acelaşi timp, pentru Acţiunea 4.1.1 – Investiţii în activităţi productive – ajutor de minimis, este în curs de desfăşurare procesul de evaluare şi contractare, termenul de finalizare fiind 31 martie 2023.

Prin Acţiunea 4.1.1 BIS se acordă granturi din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară şi a construcţiilor, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă. Acţiunea cuprinde două apeluri de proiecte: 1. Investiţii în retehnologizare în domeniul industriei alimentare; 2. Investiţii în retehnologizare în domeniul construcţiilor. De la momentul încărcării cererilor de finanţare în sistemul MySMIS, cererile de finanţare intră în procesul de evaluare. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate evaluează atât cererile de finanţare aferente contractelor încheiate cu clauză suspensivă până la 31 decembrie 2022, cât şi cererile de finanţare aferente alocării de 150 milioane aferente anului 2023.

MIPE precizează că angajarea bugetului iniţial, aferent anului 2022 pentru cele două apeluri, a fost efectuată până la 31.12.2022 prin semnarea a 464 contracte de finanţare în valoare de 149.725.297,91 euro ajutor financiar nerambursabil.

Beneficiarii trebuie să realizeze toate investiţiile pentru care au primit finanţare până la data de 31.12.2023 şi să finalizeze toate activităţile şi plăţile aferente contractelor de finanţare.

Bugetul acţiunii 4.1.1 BIS, stabilit prin schema de ajutor de stat care stă la baza ei (având o valoare totală de 300.000.000 euro), este de 150.000.000 euro pe an (respectiv 2022 şi 2023) şi a fost împărţit în mod egal între cele două apeluri.

De asemenea, MIPE a implementat în toamna anului 2022 un pachet de măsuri de 500 de milioane de euro pentru a sprijini sectorul antreprenorial să dobândească independenţă energetică, prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor şi construcţiilor industriale/prestărilor de servicii precum şi celor specifice proceselor tehnologice cât şi pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu. Apelul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

În cadrul apelului, prin platforma IMMRECOVER, au fost depuse în total 718 proiecte. Valoarea totală a proiectelor depuse este de peste 221,72 milioane euro din care 171,82 milioane euro reprezintă valoare eligibilă.

Până în prezent au fost evaluate 547 proiecte, din care 211 proiecte au fost aprobate. Din acestea, primele 100 proiecte au fost deja semnate, iar IMM-urile beneficiare pot începe investiţiile în domeniul eficienţei energetice.

Separat de acestea, MIPE finanţează acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru pentru sectorul agroalimentar prin Programul Operaţional Competitivitate (POC), în valoare de 300 de milioane de euro. Pentru această măsură, adoptată prin OUG 61/2022, care face parte din pachetul „Sprijin pentru România”, s-au semnat deja contractele de finanţare şi a început efectuarea plăţilor.

Pentru acordarea acestui sprijin, este pregătită o schemă de ajutor de stat, cu două măsuri: microgranturi şi granturi pentru capital de lucru.

În ceea ce priveşte microgranturile, din cei 10.000 de aplicanţi calificaţi, s-au semnat 9.888 contracte de acordare a ajutorului de stat în sumă totală de 49.440.000 euro, a cărei plată a fost efectuată la 10 august. Diferenţa este reprezentată de contracte nesemnate de beneficiari (netransmiterea acestora, renunţarea la ajutorului de stat, transmiterea acestora după termenul limită).

Pentru granturi pentru capital de lucru, din totalul aplicanţilor înscrişi în cadrul programului de granturi pentru capital de lucru, respectiv 10.961 de societăţi cu activitate în domeniul agroalimentar, s-au semnat 3.473 de contracte de finanţare în sumă totală de aproximativ 249.500.000 euro, mai spune MIPE.

Lasă un răspunsAnulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version