Connect with us

Educatie

Ministerul Educaţiei: Programul naţional „Şcoala altfel”, în consultare publică

Ministerul Educaţiei a pus joi în consultare publică proiectul de Metodologie de organizare a Programului naţional „Şcoala altfel”.

În vederea dezvoltării competenţelor, se recomandă utilizarea tehnicilor de învăţare colaborativă, inclusiv bazată pe proiecte, a metodelor de schimbare socială (bibliotecă vie, teatru forum, teatru ziar), a dezbaterilor, filmelor artistice, documentare şi de animaţie, cu caracter educativ, resurselor educaţionale online, abordărilor transdisciplinare, interdisciplinare sau pluridisciplinare.

„În perioada Programului naţional „Şcoala altfel”, unităţile de învăţământ preuniversitar pot organiza activităţi împreună cu unităţile pentru activităţi extraşcolare (palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare, centrele judeţene de excelenţă). Pentru desfăşurarea activităţilor decise, cadrele didactice, elevii, părinţii şi partenerii unităţilor de învăţământ asigură resursele necesare, având acces la infrastructura şi logistica şcolii. În implementarea programului pot fi utilizate şi resurse extrabugetare. Cadrele didactice asigură supravegherea şi siguranţa antepreşcolarilor/preşcolari/elevilor pe parcursul desfăşurării activităţilor, conform legislaţiei în vigoare”, prevede proiectul.

Prin excepţie, pentru învăţământul liceal – filiera tehnologică şi pentru învăţământul profesional – se pot organiza, în această perioadă, activităţi prevăzute în curriculumul de specialitate, la stagiile de pregătire practică, urmărind şi scopul Programului naţional „Şcoala altfel”, prevăzut la art. 2 al prezentei metodologii.

De asemenea, prin excepţie, pentru învăţământul postliceal în săptămâna dedicată Programului naţional „Şcoala altfel” se organizează activităţi de instruire practică.

În proiect se precizează că participarea la Programul naţional „Şcoala altfel” este obligatorie atât pentru elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ.

În situaţia în care pe întreaga perioadă a programului sau doar în anumite zile, din motive obiective, nu se pot organiza activităţi conform orarului stabilit pentru programul „Şcoala altfel”, se desfăşoară alte activităţi educative care contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor din curriculumul naţional.

„Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un pronunţat caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult) şi deplasările în afara localităţii care presupun costuri şi pentru care unitatea de învăţământ nu a identificat surse de finanţare”, se mai arată în proiect.

Pentru activităţile care presupun costuri din partea părinţilor, unitatea de învăţământ oferă în mod obligatoriu alternative gratuite, se mai arată în proiect.

„Activităţile din programul naţional „Şcoala altfel” la care se înscriu elevii trebuie să însumeze cel puţin numărul de ore la care aceştia ar fi participat într-o săptămână obişnuită de şcoală”, prevede proiectul.

Evaluarea contribuţiei activităţilor organizate în unitatea de învăţământ la dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor vizate prin Programul naţional „Şcoala altfel” se realizează după cum urmează:
* elevii îşi autoevaluează implicarea în activităţile desfăşurate şi reflectează asupra învăţării – în scris (chestionar, mesaje scrise), prin desen sau oral (reflecţii de grup, focus grup), ghidaţi de profesorul pentru pentru învăţământ primar/dirigintele clasei;
* cadrele didactice evaluează cunoştinţele, abilităţile şi schimbările de atitudini ale antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor prin observare atât pe parcursul Programului naţional „Şcoala
altfel”, cât şi după încheierea acestuia.

„Modul de colectare şi centralizare a rezultatelor şi a reflecţiilor este la alegerea cadrelor didactice din unitatea de învăţământ. Feedback-ul colectat şi reflecţiile/observaţiile vor fi valorificate de cadrele didactice pentru a evalua relevanţa şi utilitatea activităţilor de învăţare desfăşurate conform scopului enunţat al programului şi pentru a le transfera pe cele eficiente în activitatea de la clasă. Directorul unităţii de învăţământ monitorizează prezenţa antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile Programului naţional „Şcoala altfel”.
Activităţile educative aprobate se înscriu în condica de prezenţă a cadrelor didactice, absenţele elevilor se înscriu la rubrica Purtare din catalog”, se menţionează în proiect.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință