Connect with us

Educatie

Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

Scopul principal al Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii.

Înscrierea elevului pentru a participa la activităţile de educaţie remedială organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” se realizează în perioada 25 februarie-3 martie 2021 pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, în perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare părinţi.

Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învăţământ în care este şcolarizat elevul, în termenul menţionat în calendarul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”.

Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec scolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, elevi romi.

Pentru participarea la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” elevii trebuie sa îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

– elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

– elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;

– elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

Unităţile de învăţământ care nu organizează activităţi remediale şi care înregistrează cereri ale părinţilor elevilor transmit aceste solicitări către inspectoratele şcolare judeţene, care vor repartiza elevii în unităţi de învăţământ organizatoare ale programului.

Pentru acoperirea costurilor organizării şi participării elevilor la activităţile de educaţie remedială în cadrul Programului national pilot de tip „şcoala dupa scoală”, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, se acordă unităţilor de învatamânt care organizează Programul naţional pilot de tip „şcoală după şcoală” un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință