Connect with us

Educatie

Ministerul Educaţiei lansează „Schemă de granturi pentru consorţii şcolare rurale”

Ministerul Educaţiei, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4.009/14.03.2024 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului, lansează apelul competitiv de proiecte „Schemă de granturi pentru consorţii şcolare rurale” în cadrul Reformei 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie şi dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Regăsiţi mai jos documentele necesare în procesul de aplicare:

* Ghidul solicitantului
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Campusuri_scolare_rurale/lansare_apel/15_03_2024_Ghid_Solicitant_Consortii_Scolare%20Rurale.pdf

* Anexe ghid solicitant.
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/PNRR/Campusuri_scolare_rurale/lansare_apel/15_03_2024_Anexe_Ghid_Solicitant_Consortii_Scolare%20Rurale.rar

Proiectele se vor depune exclusiv în platforma PNRR: data de deschidere a platformei este 18 martie 2024.

Dată-limită pentru depunerea proiectelor: 8 mai 2024, ora 17:00.

Suma alocată: 29.970.000 de euro (fără TVA), echivalentul a 149.109.741,00 lei (fără TVA), calculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2024 (1 euro = 4,9753 lei).

Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect este de 7,5 milioane de euro (fără TVA), echivalentul a 37.314.750,00 lei (fără TVA), ccalculat la cursul InforEuro din luna ianuarie 2024 (1 euro = 4,9753 lei).

Valoarea totală a Contractului de finanţare poate depăşi valoarea asistenţei financiare nerambursabile, în funcţie de cuantumul sumei puse la dispoziţie de consorţiu pentru derularea activităţilor proiectului, diferenţă suportată în întregime de beneficiarul finanţării nerambursabile.

Solicitanţii eligibili:

* Grupurile de acţiune locală (GAL), care trebuie să includă obligatoriu ca entităţi partenere unităţile administrativ-teritoriale (UAT) în care se află unităţile de învăţământ unde sunt înmatriculaţi elevii/copiii (care reprezintă grupul-ţintă al proiectului);

* Parteneriate locale constituite prin Acordul de parteneriat (Anexa 1.11), care pot fi formate din grupurile de acţiune locală (GAL)/asocieri de grupuri de acţiune locală (asocieri de GAL), unităţi de învăţământ şi unităţi administrativ-teritoriale;

* Alte forme de asociere ale unităţilor administrativ-teritoriale (UAT), în conformitate cu art. 89 din OUG nr. 57/2019.

În cadrul unui parteneriat eligibil este obligatorie fie existenţa unui Grup de acţiune locală (GAL), fie a unei asocieri de UAT-uri pentru a solicita finanţare.

Alte informaţii pot fi solicitate pe adresa de e-mail consortii.rurale@edu.gov.ro.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință