Connect with us

Educatie

Ministerul Educaţiei: Bursele de merit – pentru minimum 30% din elevii de la fiecare clasă de gimnaziu şi liceu

Anul şcolar 2023 – 2024 aduce o schimbare de paradigmă în privinţa acordării burselor şcolare, impusă în primul rând de intrarea în vigoare a Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, anunţă Ministerul Educaţiei.

Potrivit sursei citate, unul dintre elementele de noutate este că bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale, iar acolo unde situaţia o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toţi elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50.

Bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învăţare din anul şcolar în curs (în acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului şcolar), arată Ministerul Educaţiei.

Bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional.

„Bursele de merit se acordă şi pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaţionale. Bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinţi decedaţi, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie”, precizează aceeaşi sursă.

Cuantumurile sunt următoarele: bursă de excelenţă olimpică I – între 750 şi 3000 lei; bursă de excelenţă olimpică II – 700 lei; bursă de merit – 450 lei; bursă socială – 300 lei; bursă pentru mame minore – 700 lei; bursă tehnologică – 300 lei.

„Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii”, afirmă Ministerul Educaţiei.

* Bursa de excelenţă olimpică I – gimnaziu şi liceu recompensează elevii care obţin premiile I, II, III şi menţiune la: olimpiadele şcolare internaţionale, campionatele sportive şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

* Bursa de excelenţă olimpică II – gimnaziu şi liceu recompensează elevii care obţin premiile I, II şi III la olimpiadele şcolare naţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei.

Bursele de excelenţă se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei.

* Bursa de merit – gimnaziu şi liceu apreciază şi încurajează efortul celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale / a mediilor de admitere (clasa a IX-a) / a mediilor primelor două module (clasa a V-a) şi celor cu rezultate mai mari sau egale cu 9,50; elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaţionale; premianţilor (I, II sau III) la olimpiadele şcolare judeţene; premianţilor (I) la concursurile şcolare şi extraşcolare naţionale recunoscute şi finanţate sau nefinanţate de Ministerul Educaţiei; premianţilor (medalii de aur) la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice, potrivit Ministerului Educaţiei.

Bursele de merit se plătesc lunar, pe perioada cursurilor şcolare.

* Bursa socială – primar, gimnazial, liceal, „A doua şansă” (minori), inclusiv frecvenţă redusă susţine participarea şcolară a elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; a elevilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială; a elevilor din familii monoparentale; a elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului; a elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului şcolar, cu excepţia lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate.

* Bursa tehnologică (înlocuieşte bursa profesională care se acorda conform HG nr. 1062/30.10.2012). Susţine participarea şi reuşita şcolară a elevilor înmatriculaţi în cadrul specializărilor din învăţământul profesional. Bursele tehnologice se plătesc lunar, pe perioada cursurilor şcolare, cu excepţia lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate. Bursa tehnologică nu se acordă în primele trei luni calendaristice din anul şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent, precizează ministerul.

Potrivit sursei amintite, elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă.

* Bursa pentru mame minore susţine participarea şi reuşita şcolară a mamelor minore care frecventează cursurile de zi şi au copil/copii proprii în întreţinere. Bursele se acordă pe bază de cerere, însoţită de certificatul de naştere al copilului/copiilor aflaţi în întreţinerea mamei minore.

Bursele pentru mamele minore se plătesc lunar, în perioada cursurilor şcolare, cu excepţia lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absenţe nemotivate, menţionează sursa citată.

„Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelenţă olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obţinute în anul şcolar anterior. Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplineşte mai multe criterii sociale. Bursa de excelenţă olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit. Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele şi/sau cu bursa de excelenţă olimpică I sau II/bursa de merit”, mai precizează Ministerul Educaţiei.

Bursele se plătesc lunar, de către unităţile de învăţământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât şi pentru luna octombrie a anului curent, se face, la data de 15 noiembrie.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință