Connect with us

Educatie

Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul de Metodologie de organizare şi funcţionare a învăţământului superior dual

Ministerul Educaţiei a anunţat lansarea în consultare publică a Metodologiei prin care este reglementat învăţământul superior dual ca formă de învăţământ superior cu frecvenţă care se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe, pentru calificări profesionale de nivel 5, 6, 7 şi 8.

Potrivit proiectului de metodologie, învăţământul superior dual este organizat „într-un cadru unitar” de către instituţiile de învăţământ superior, la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură, clustere în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, asigură o rută de educaţie şi formare profesională, organizată pe bază de parteneriat şi conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care îşi asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a studenţilor.

De asemenea, documentul prevede că operatorii economici asigură pregătirea practică a studenţilor şi pot acorda burse, cel puţin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învăţământul superior, precum şi din alte fonduri, pentru învăţarea în condiţiile respectării standardelor de calitate.

Totodată, studenţii înmatriculaţi în învăţământul superior dual pot beneficia de mobilităţi interne şi internaţionale, temporare sau definitive, conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul mai prevede că învăţământul superior dual se organizează:
* pentru studiile universitare de scurtă durată, care corespund unui număr de cel puţin 120 de credite, ca învăţământ cu frecvenţă;
* pentru ciclul I – programe de studii universitare de licenţă, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite, respectiv nivelului 6 de calificare profesională, ca învăţământ cu frecvenţă;
* pentru ciclul II – programe de studii universitare de masterat profesional, inclusiv cele de tip MBA/Executive MBA, care corespund unui număr de credite cuprins între minimum 60 şi maximum 120 de credite, cu condiţia ca durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi de masterat să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studii transferabile, respectiv nivelului 7 de calificare profesională, ca învăţământ cu frecvenţă;
* pentru ciclul III – doctorat profesional, ca învăţământ cu frecvenţă sau învăţământ cu frecvenţă redusă.

„La organizarea formei de învăţământ superior dual pot contribui, inclusiv financiar, şi autorităţile publice locale, structurile asociative interesate, respectiv camere de comerţ şi asociaţii patronale de ramură, precum şi parteneri relevanţi la nivel naţional sau internaţional. Autorităţile publice locale pot acorda burse cel puţin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învăţământul universitar”, se mai arată în proiect.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință