Connect with us

Educatie

Mai multe locuri la admiterea la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” – 30 de locuri pentru romi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) a informat că scoate la concurs 12.555 de locuri pentru admiterea din luna iulie, 7.967 dintre acestea fiind locuri la studii universitare de licenţă, cu 189 mai multe decât anul trecut, şi 4.588 de locuri la studii universitare de master, cu 226 mai multe decât anul trecut.

Potrivit sursei citate, absolvenţii de liceu au la dispoziţie 4.100 locuri la buget şi 3.855 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 104 locuri sunt alocate pentru absolvenţi de licee din în mediul rural, 30 pentru etnici romi, 30 pentru candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială şi 15 pentru candidaţi cu cerinţe educaţionale speciale/dizabilităţi.

Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2.359 de locuri fără taxă şi 2.228 de locuri cu taxă.

Înscrierile se desfăşoară în perioada 10-15 iulie şi vor putea face atât la sediul Universităţii cât şi online, pe platforma eadmitere.uaic.ro.

Persoanele care intenţionează să susţină admiterea la programele de studii de licenţă sau masterat organizate de UAIC se pot preînscrie online, până la data de 9 iulie, pe platforma eadmitere.uaic.ro. Preînscrierea oferă candidaţilor oportunitatea de a se familiariza din timp cu procesul de admitere şi elimină necesitatea deplasării până la sediul UAIC pentru depunerea documentelor.

Pentru admiterea la UAIC în anul universitar 2023-2024, candidaţii au la dispoziţie 90 de specializări pentru studii de licenţă şi 129 de specializări pentru studii de master. La opt dintre cele 15 facultăţi ale UAIC, admiterea pentru studii de licenţă se va face exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Patru facultăţi (Drept, Educaţie Fizică şi Sport, Informatică şi Teologie Ortodoxă) au reintrodus probele scrise, care vor avea o pondere de maxim 60% din media de admitere, iar unele facultăţi (Geografie şi Geologie, Informatică, Matematică) vor lua în calcul şi nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat. În funcţie de facultatea aleasă, candidaţii vor susţine şi probe eliminatorii de aptitudini (Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Teologie Ortodoxă) sau probe sportive (Educaţie Fizică şi Sport).

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorităţii facultăţilor, pe baza unei medii în care examenul de licenţă va conta în proporţie de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului şi/sau a scrisorii de intenţie sau interviul va avea o pondere de 40%. În cazul Facultăţii de Drept, media examenului de licenţă va avea o pondere de 50%, media anilor de studii 25% şi tot 25% nota obţinută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenţie şi CV. Facultatea de Informatică este singura la care examenul de licenţă nu este luat în calculul mediei de admitere, aceasta fiind formată din nota la interviul de specialitate (pondere de 50% sau 60%, în funcţie de programul ales) şi media ECTS a anilor de studii de la programul de licenţă absolvit (pondere de 50% sau 40%, în funcţie de programul ales).

Candidaţii care doresc să studieze într-o limbă străină au la dispoziţie 30 de specializări în limbi străine, 6 la studii de licenţă şi 24 la studii de master.

Cetăţenii români de pretutindeni din Republica Moldova pot opta pentru a studia la extensiunile UAIC din Bălţi şi Chişinău, unde sunt disponibile şase programe la studii de licenţă şi patru programe la studii de master.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează admitere şi la filialele din Focşani şi Botoşani. La filiala din Focşani sunt disponibile 7 programe de studii, dintre care 3 pentru studii de licenţă (Planificare teritorială, Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă şi Istorie) şi 4 pentru studii de master (Drept şi ordine publică, Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie, Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie şi Matematici fundamentale pentru învăţământ). În total, la Filiala din Focşani sunt disponibile 190 de locuri, dintre care 110 la buget şi 80 la taxă. La filiala din Botoşani a UAIC candidaţii au la dispoziţie trei programe de studii, dintre care două la studii de licenţă (Finanţe şi bănci şi Administraţie publică) şi unul la studii de master (Retorica discursului ştiinţific, literar, jurnalistic, publicitar şi electoral). La filiala din Botoşani sunt scoase la concurs 75 de locuri pentru admiterea 2023, 20 la buget şi 55 la taxă.

Laureaţii olimpiadelor şcolare şi ai concursurilor naţionale şi internaţionale au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere.

Oferta de admitere pentru românii de pretutindeni cuprinde 622 de locuri pentru studiile universitare de licenţă (550 de locuri la buget şi 72 de locuri la taxă) şi 382 de locuri pentru studiile universitare de master (259 de locuri fără taxă şi 123 de locuri cu taxă). Candidaţii din Republica Moldova au posibilitatea de a se înscrie şi la extensiunile UAIC din Bălţi şi Chişinău, doar pentru programele de studii autorizate să funcţioneze la aceste extensiuni. Înscrierile se fac la sediile extensiunilor, respectiv Universitatea Alecu Russo din Bălţi (str. Puşkin 28, bloc 4, Aula 408) şi Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Kinetoterapie (str. Andrei Doga nr. 22) sau online pe platforma eadmitere.uaic.ro (https://eadmitere.uaic.ro/).

 

 

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință