Connect with us

La zi

Locurile speciale pentru romi din învăţământul superior în anul universitar 2019 – 2020

Facultăţi

1.            UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI    8

2.            UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI          5

3.            UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI     1

4.            UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI               5

5.            UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 60

6.            UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI       4

7.            ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI          27

8.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI               0

9.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI     2

10.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI       2

11.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI           3

12.         ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI       10

13.         UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA     5

14.         UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD          10

15.         UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU            15

16.         UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV    18

17.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA       10

18.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA               2

19.         UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA         60

20.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA               1

21.         ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA    1

22.         UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA    1

23.         UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA        9

24.         UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA       2

25.         UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA     28

26.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA             0

27.         UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 28

28.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 17

29.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI           3

30.         UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI          20

31.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI           6

32.         UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI             2

33.         UNIVERSITATEA DIN ORADEA      30

34.         UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 0

35.         UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI        61

36.         UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI     20

37.         UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA   11

38.         UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU         8

39.         UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA          10

40.         UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE       10

41.         UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU            20

42.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ  35

43.         UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ       2

44.         UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA            4

45.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI  „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 5

46.         UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA              30

47.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA        5

Master

1.            UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI    4

2.            UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI          5

3.            UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI     1

4.            UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI               5

5.            UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 20

6.            UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI       0

7.            ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI          4

8.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI               0

9.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI     2

10.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI       2

11.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI           2

12.         ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI       5

13.         UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA     5

14.         UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD          10

15.         UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU            5

16.         UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV    8

17.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA       3

18.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA               0

19.         UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA         25

20.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA               0

21.         ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA    1

22.         UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA    0

23.         UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA        2

24.         UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA       2

25.         UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA     8

26.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA             0

27.         UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 19

28.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 12

29.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI           0

30.         UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI          5

31.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI           3

32.         UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI             1

33.         UNIVERSITATEA DIN ORADEA      20

34.         UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 0

35.         UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI        31

36.         UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI     10

37.         UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA   6

38.         UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU         5

39.         UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA          10

40.         UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE       5

41.         UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU            8

42.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ  30

43.         UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ       1

44.         UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA            4

45.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI  „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 5

46.         UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA              12

47.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA        1

Doctorat

1.            UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI    5

2.            UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI          0

3.            UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI     1

4.            UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI               2

5.            UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 0

6.            UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI       0

7.            ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI          0

8.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI               0

9.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI     1

10.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI       1

11.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI           1

12.         ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI       2

13.         UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA     0

14.         UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD          0

15.         UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU            0

16.         UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV    0

17.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA       0

18.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA               0

19.         UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA         10

20.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA               1

21.         ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA    0

22.         UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA    0

23.         UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA        0

24.         UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA       1

25.         UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA     6

26.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA             0

27.         UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 0

28.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 1

29.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI           0

30.         UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI          12

31.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI           2

32.         UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI             1

33.         UNIVERSITATEA DIN ORADEA      2

34.         UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 3

35.         UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI        3

36.         UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI     1

37.         UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA   0

38.         UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU         0

39.         UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA          4

40.         UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE       2

41.         UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU            0

42.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ  4

43.         UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ       0

44.         UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA            5

45.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI  „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 0

46.         UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA              3

47.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA        1

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință