Connect with us

Educatie

Locurile alocate candidaţilor romi pentru admiterea la liceu(2021 – 2022)

Vă prezentăm locurile alocate candidaţilor romi pentru admiterea la liceu în sesiunea 2021 – 2022, pentru municipiul București. Pentru mai multe detalii accesaţi Broşura despre admiterea la liceu 2021-2022.

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – ZI, LOCURI CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ

 

 

Nr. crt.

 

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE

 

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

 

1

COLEGIUL NAŢIONAL

SFÂNTUL SAVA”

8 208 7 2
Matematică-informatică 5 130 2 9.81 101
Matematică-informatică – bilingv limba engleză 1 26 1 9.98 102
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 9.84 103
Filologie 1 26 2 1 9.67 104
COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. 10 260 14 5
CARAGIALE”
1 intensiv
Matematică-informatică 3 78 4 2 9.49 105 informatică, 1

intensiv limba

engleză
se susţine probă
0.5 13 9.54 106 de verificare a

cunoştinţelor de

Matematică-informatică – bilingv germană limbă modernă
 

0.5

 

13

 

1

 

9.54

 

107

nu se susţine probă de verificare a

cunoştinţelor de

limbă modernă
2 Matematică-informatică – bilingv limba engleză 1 26 1 9.60 108
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 9.49 109
Filologie 1 26 2 1 9.31 110
se susţine probă
0.5 13 9.2 111 de verificare a

cunoştinţelor de

Filologie – bilingv limba germană limbă modernă
 

0.5

 

13

 

1

 

9.29

 

112

nu se susţine probă de

verificare a cunoştinţelor de

limbă modernă
Filologie – bilingv limba engleză 1 26 1 9.37 113
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 9.43 114
 

 

3

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”  

9

 

234

 

6

 

2

Matematică-informatică 8 208 5 2 9.76 115 intensiv informatică

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

Matematică-informatică – bilingv limba germană  

1

 

26

 

1

 

9.75

 

116

nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de

limbă modernă

 

 

4

COLEGIUL NAŢIONAL

„AUREL VLAICU”

6 156 11 4
Matematică-informatică 2 52 3 1 8.47 117
Științe ale naturii 2 52 4 1 8.70 118
Filologie 2 52 4 2 8.51 119
 

 

 

 

5

COLEGIUL GERMAN

„GOETHE”

4 102 2 1
Clase speciale – profil real – Matematică-informatică – matern

limba germană

 

1

 

25

 

9.32

 

120

Matematică-informatică – matern

limba germană

1 26 1 8.82 121
Filologie – matern limba germană 1 26 1 1 8.55 122
Clase speciale – profil umanist – Çtiințe sociale – matern limba

germană

 

1

 

25

 

123

 

 

 

 

 

 

6

COLEGIUL NAŢIONAL „ION

NECULCE”

7 182 10 3
Matematică-informatică 3 78 3 1 9.28 124 1 intensiv

limba engleză

Ştiinţe ale naturii 1 26 2 9.31 125 intensiv limba

germană

Filologie 1 26 2 1 9.18 126 intensiv limba

engleză

 

 

Filologie – bilingv limba italiană

 

0.5

 

13

 

8.00

 

127

se susţine probă

de verificare a cunoştinţelor de

limbă modernă

 

0.5

 

13

 

1

 

9.03

 

128

nu se susţine

probă de verificare a

cunoştinţelor de limbă modernă

Ştiinţe sociale 1 26 2 1 9.22 129
LICEUL TEORETIC „JEAN 5 130 5 4
MONNET”
1 intensiv
Matematică-informatică 2 52 2 1 9.24 130 informatică, 1

intensiv limba

engleză
7
Ştiinţe ale naturii 1 26 1 1 9.2 131
1 intensiv
limba engleză,
Ştiinţe sociale 2 52 2 2 9.09 132 1 intensiv

limba

franceză/
germană

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

 

 

8

LICEUL TEORETIC „C-TIN

BRÂNCOVEANU”

7 182 13 5
Matematică-informatică 1 26 2 1 8.46 133
Ştiinţe ale naturii 2 52 3 1 8.20 134
Filologie 2 52 4 1 8.22 135
 

 

Ştiinţe sociale

 

 

2

 

 

52

 

 

4

 

 

2

 

 

8.20

 

 

136

 

 

 

9

LICEUL TEORETIC

„NICOLAE IORGA”

6 156 10 5
Matematică-informatică 2 52 3 1 9.46 137
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 9.40 138
Ştiinţe ale naturii – bilingv limba

engleză

1 26 1 1 9.42 139
Filologie 1 26 2 1 9.25 140
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 9.30 141
 

 

 

 

10

LICEUL TEORETIC

„ALEXANDRU VLAHUŢĂ”

3 78 5 1
Filologie 2 52 4 1 8.93 142 intensiv limba

engleză

 

 

Filologie – bilingv limba germană

 

0.5

 

13

 

8.63

 

143

se susţine probă

de verificare a

cunoştinţelor de limbă modernă

 

0.5

 

13

 

1

 

8.87

 

144

nu se susţine

probă de verificare a

cunoştinţelor de limbă modernă

 

 

 

11

LICEUL TEORETIC BILINGV

„MIGUEL DE CERVANTES”

4 104 6 2
Matematică-informatică 1 26 2 9.21 145
Matematică-informatică – bilingv

limba spaniolă

1 26 1 8.54 146
Filologie 1 26 2 1 9.03 147
Filologie – bilingv limba spaniolă 1 26 1 1 8.17 148
 

 

 

12

LICEUL TEORETIC BULGAR

„HRISTO BOTEV”

4 104 7 3
Matematică-informatică 1 26 2 1 7.75 149
Filologie 1 26 2 1 7.97 150
Filologie – cu predare a limbii materne rromani  

1

 

26

 

2

 

1

 

4.61

 

151

nu se susţine

probă de verificare a

cunoştinţelor de limbă maternă

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

Filologie – cu predare a limbii materne bulgară  

1 grupă

 

9

 

6.74

 

152

nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de

limbă maternă

Filologie – cu predare a limbii materne neogreacă  

1

grupă

 

9

 

1

 

7.45

 

153

nu se susţine

probă de verificare a cunoştinţelor de

limbă maternă

Filologie – cu predare a limbii materne rusă  

1

grupă

 

8

 

6.50

 

154

nu se susţine

probă de verificare a

cunoştinţelor de limbă maternă

 

 

13

LICEUL GRECO-CATOLIC

„TIMOTEI CIPARIU”

1 26 0 1
 

Matematică-informatică

 

1

 

26

 

1

 

8.10

 

155

 

intensiv informatică

 

 

 

 

14

COLEGIUL ECONOMIC „V.

MADGEARU”

10 240 16 4
 

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

 

 

9

 

 

216

 

 

14

 

 

3

 

 

8.85

 

 

156

tehnician în

activităţi economice (2 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba

rusă)

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie 1 24 2 1 9.01 157 tehnician în

turism (intensiv limba engleză)

 

 

15

COLEGIUL TEHNIC „DINICU

GOLESCU”

3 72 5 2
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie  

2

 

48

 

3

 

2

 

6.61

 

158

1 organizator

banqueting, 1 tehnician în turism

Filiera tehnologică – TEHNIC –

Mecanică

1 24 2 5.29 159 tehnician mecatronist
 

 

 

16

COLEGIUL TEHNIC „MEDIA” 6 146 8 5
Științe ale naturii 1 26 2 1 160
 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Producţie media

 

 

5

 

 

120

 

 

6

 

 

4

 

 

6.40

 

 

161

3 tehnician

operator procesare text/imagine, 2 tehnician producţie film şi

televiziune

 

 

17

COLEGIUL TEHNIC

MECANIC „GRIVIŢA”

2 50 4 2
Filologie 1 26 2 1 7.76 162
Filiera tehnologică – Tehnic –

Mecanică

1 24 2 1 163 tehnician mecatronist

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

18

LICEUL TEORETIC

„GEORGE CĂLINESCU”

6 156 7 2
Matematică-informatică 3 78 2 1 9.08 164
Filologie 3 78 5 1 8.97 165
 

 

 

 

 

19

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI

COANDĂ”

 

6

 

148

 

8

 

4

Matematică-informatică 1 26 1 1 7.93 166 intensiv

informatică

Filologie 1 26 2 1 7.98 167
Filiera tehnologică – TEHNIC –

Mecanică

1 24 2 1 7.38 168 tehnician mecatronist
 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electromecanică

 

3

 

72

 

3

 

1

 

6.55

 

169

2 tehnician

aviație, 1 tehnician instalaţii de bord (avion)

 

 

20

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I” 2 52 4 2
Matematică-informatică 1 26 2 1 7.49 170
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 7.41 171
 

 

 

 

21

COLEGIUL TEHNIC

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

4 96 8 2
 

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

 

2

 

48

 

4

 

1

 

6.89

 

172

1 tehnician în activităţi economice, 1 tehnician în administrație
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică  

2

 

48

 

4

 

1

 

5.01

 

173

1 tehnician

mecatronist, 1 tehnician transporturi

 

 

 

 

22

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRARI

PUBLICE „IOAN. N. SOCOLESCU”

 

2

 

50

 

4

 

2

Matematică-informatică 1 26 2 1 8.13 174
Filiera tehnologică – TEHNIC – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice  

1

 

24

 

2

 

1

 

7.32

 

175

tehnician

desenator pentru construcţii şi instalaţii

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

 

 

23

COLEGIUL TEHNOLOGIC

„VIACESLAV HARNAJ”

4 96 7 2
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 1 24 2 1 7.48 176 tehnician în

activități economice

Filiera tehnologică – SERVICII –

Turism şi alimentaţie

1 24 2 1 7.35 177 tehnician în gastronomie
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Agricultură

 

2

 

48

 

3

 

5.70

 

178

1 tehnician în

agroturism, 1

tehnician veterinar

 

24

LICEUL „DIMITRIE

PACIUREA”

1 26 2 1
Filologie 1 26 2 1 7.98 179
 

 

25

COLEGIUL NAŢIONAL

„MIHAI VITEAZUL”

10 260 8 3
 

Matematică-informatică

 

8

 

208

 

5

 

2

 

9.61

 

180

1 intensiv

informatică, 2 intensiv limba engleză

Ştiinţe ale naturii 2 52 3 1 9.63 181
 

 

26

COLEGIUL NAŢIONAL

„CANTEMIR VODĂ”

5 130 6 2
Matematică-informatică 3 78 3 1 9.42 182 2 intensiv

informatică

Matematică-informatică – bilingv

limba engleză

1 26 1 1 9.55 183
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 9.43 184
 

 

 

 

27

COLEGIUL NAŢIONAL

„IULIA HAŞDEU”

8 208 11 3
Matematică-informatică 2 52 3 9.47 185
Matematică-informatică – bilingv

limba engleză

1 26 1 9.58 186
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 9.48 187
Filologie 2 52 3 2 9.31 188
Filologie – bilingv limba spaniolă 1 26 1 8.21 189
Filologie – bilingv limba engleză 1 26 1 9.37 190
 

 

 

 

28

COLEGIUL NAŢIONAL

„SPIRU HARET”

8 208 14 3
Matematică-informatică 2 52 3 1 9.75 191
Matematică-informatică – bilingv

limba engleză

1 26 1 9.84 192
Ştiinţe ale naturii 2 52 4 1 9.68 193
Filologie 1 26 2 9.55 194 intensiv limba

franceză

Ştiinţe sociale 2 52 4 1 9.60 195 1 intensiv

limba engleză

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

 

 

29

COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC” 6 156 6 2
Matematică-informatică – bilingv

limba engleză

2 52 2 9.62 196
Ştiinţe ale naturii – bilingv limba

engleză

1 26 1 9.60 197
Filologie – bilingv limba engleză 2 52 2 1 9.48 198
Çtiințe sociale – bilingv limba

engleză

1 26 1 1 9.59 199
 

 

 

30

COLEGIUL NAŢIONAL

„ŞCOALA CENTRALĂ”

7 182 9 4
Matematică-informatică 2 52 2 1 9.29 200 1 intensiv

limba engleză

Matematică-informatică – bilingv

limba franceză

1 26 1 9.13 201
Filologie 3 78 5 2 9.11 202 1 intensiv

limba engleză

Filologie – bilingv limba franceză 1 26 1 1 8.89 203
 

31

COLEGIUL NAŢIONAL

„EMIL RACOVIŢĂ”

2 52 4 1
Matematică-informatică 1 26 2 1 9.01 204
Filologie 1 26 2 8.91 205 intensiv limba

engleză

 

 

32

COLEGIUL NAŢIONAL

„VICTOR BABEŞ”

7 182 12 3
Matematică-informatică 1 26 2 1 8.94 206
Ştiinţe ale naturii 4 104 6 8.56 207
Filologie 1 26 2 1 8.74 208
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 8.70 209
 

33

LICEUL TEORETIC „ADY

ENDRE”

1 26 1 0
Çtiințe ale naturii – matern limba

maghiară

1 26 1 5.76 210
 

 

34

LICEUL TEORETIC „LUCIAN

BLAGA”

6 156 8 4
Matematică-informatică 1 26 1 1 8.38 211
Ştiinţe ale naturii 2 52 2 8.19 212
Filologie 1 26 2 1 8.22 213
Ştiinţe sociale 2 52 3 2 8.23 214
 

 

35

LICEUL TEORETIC „MIHAIL

SADOVEANU”

6 156 10 4
Matematică-informatică 3 78 4 1 8.55 215
Filologie 1 26 2 1 8.54 216
Ştiinţe sociale 2 52 4 2 8.60 217

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

36

LICEUL TEORETIC „C.A.

ROSETTI”

7 182 11 4
Matematică-informatică 3 78 4 2 9.13 218 1 intensiv

limba engleză

Ştiinţe ale naturii 3 78 5 1 9.06 219 1 intensiv

limba engleză

Filologie 1 26 2 1 9.03 220
 

 

37

LICEUL TEORETIC BILINGV

„ITA WEGMAN”

1 26 2 0
Ştiinţe ale naturii – bilingv limba germană  

1

 

26

 

2

 

221

nu se susţine

probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

 

 

38

LICEUL TEORETIC

„TRAIAN”

7 182 14 1
Matematică-informatică 1 26 2 8.26 222
Ştiinţe ale naturii 2 52 4 8.04 223
Filologie 2 52 4 8.08 224
Ştiinţe sociale 2 52 4 1 8.08 225
 

 

39

COLEGIUL TEHNIC

„EDMOND NICOLAU”

2 48 4 1
Filiera tehnologică – TEHNIC –

Mecanică

1 24 2 5.48 226 tehnician mecatronist
Filiera tehnologică – TEHNIC –

Electronică automatizări

1 24 2 1 227 tehnician în automatizări
 

 

 

 

40

COLEGIUL TEHNIC

„DIMITRIE LEONIDA”

4 98 8 2
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 7.71 228
Filiera tehnologică – TEHNIC –

Electronică automatizări

1 24 2 1 6.22 229 tehnician în automatizări
Filiera tehnologică – TEHNIC –

Mecanică

1 24 2 1 4.96 230 tehnician transporturi
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Protecţia mediului

 

1

 

24

 

2

 

231

tehnician ecolog

şi protecţia calităţii

mediului

 

 

41

LICEUL TEHNOLOGIC

„SFÂNTUL PANTELIMON”

4 102 8 2
Ştiinţe ale naturii 2 52 4 1 232
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 7.73 233
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică  

1

 

24

 

2

 

6.07

 

234

tehnician

mecanic pentru

întreţinere şi reparaţii

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

 

 

 

42

LICEUL TEHNOLOGIC

„CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

3 72 3 1
Filiera tehnologică – SERVICII –

Turism şi alimentaţie

1 24 1 7.53 235 tehnician în turism
 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Fabricarea produselor din lemn

 

1

 

24

 

1

 

1

 

5.99

 

236

tehnician

designer mobilă şi amenajări

interioare

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Protecţia mediului

 

1

 

24

 

1

 

6.07

 

237

tehnician

ecolog şi protecţia

calităţii mediului

 

 

43

LICEUL TEHNOLOGIC „ION

I.C. BRĂTIANU”

2 48 2 2
Filiera tehnologică – SERVICII –

Turism şi alimentaţie

1 24 1 1 7.11 238 tehnician în gastronomie
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică 1 24 1 1 5.82 239 tehnician proiectant

CAD

 

 

 

44

LICEUL TEHNOLOGIC

„NIKOLA TESLA”

1 24 1 0
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 0.5 12 7.16 240 tehnician în

activităţi economice

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică automatizări  

0.5

 

12

 

1

 

241

tehnician

operator

tehnică de calcul

 

 

 

 

 

 

45

COLEGIUL ECONOMIC „A.D.

XENOPOL”

8 192 14 4
 

 

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

 

 

 

6

 

 

 

144

 

 

 

10

 

 

 

3

 

 

 

8.46

 

 

 

242

tehnician în activităţi

economice (1 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba spaniolă, 1 intensiv limba

chineză)

 

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie

 

 

2

 

 

48

 

 

4

 

 

1

 

 

8.44

 

 

243

 

tehnician în turism

 

46

COLEGIUL ECONOMIC

„HERMES”

8 192 16 6
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 4 96 8 2 8.21 244 tehnician în

activităţi economice

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

Filiera tehnologică – SERVICII –

Turism şi alimentaţie

2 48 4 2 8.13 245 tehnician în hotelărie
Filiera tehnologică – SERVICII – Comerţ 2 48 4 2 8.04 246 tehnician în activităţi de

comerţ

 

 

 

 

 

47

COLEGIUL NAŢIONAL

„MATEI BASARAB”

8 208 12 3
 

Matematică-informatică

 

4

 

104

 

4

 

1

 

9.54

 

247

1 intensiv limba engleză, 1 intensiv

informatică

Ştiinţe ale naturii 2 52 4 9.52 248
Filologie 1 26 2 1 9.44 249
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 9.49 250
 

 

 

 

48

LICEUL TEORETIC

„ALEXANDRU IOAN CUZA”

8 208 10 4
 

Matematică-informatică

 

5

 

130

 

5

 

1

 

9.36

 

251

1 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 9.37 252
Științe sociale 2 52 3 2 9.22 253 1 intensiv

limba engleză

 

 

 

 

 

49

LICEUL TEORETIC „DANTE

ALIGHIERI”

7 182 11 5
Matematică-informatică 2 52 4 2 9.06 254 1 intensiv

limba engleză

Matematică-informatică – bilingv

limba italiană

1 26 1 1 4.81 255
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 9.05 256
Çtiințe ale naturii – cu predare a limbii materne italiană  

1

 

26

 

1

 

8.11

 

257

nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de

limbă maternă

Filologie 1 26 2 1 8.97 258
Filologie – bilingv limba italiană 1 26 1 7.16 259
 

 

50

LICEUL TEORETIC

„BENJAMIN FRANKLIN”

6 156 11 3
Matematică-informatică 2 52 3 8.42 260
Ştiinţe ale naturii 2 52 4 1 8.41 261
Filologie 2 52 4 2 8.44 262

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

51

LICEUL TEORETIC

„NICHITA STĂNESCU”

5 130 6 1
Matematică-informatică 2 52 2 8.18 263
Ştiinţe sociale 3 78 4 1 8.15 264
 

 

 

 

 

52

LICEUL TEORETIC

„DECEBAL”

6 156 11 3
Matematică-informatică 1 26 1 1 8.10 265
Filologie 1 26 2 1 8.04 266
Filologie – bilingv limba engleză 1 26 2 267
Ştiinţe sociale 3 78 6 1 8,00 268
 

 

 

 

 

 

53

ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE

KRETZULESCU”

 

8

 

192

 

14

 

3

Filiera tehnologică – SERVICII – Comerţ 1 24 2 8.72 269 tehnician în

achiziţii şi contractări

 

 

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

 

 

 

6

 

 

 

144

 

 

 

10

 

 

 

3

 

 

 

8.73

 

 

 

270

5 tehnician în

activităţi economice (1 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba germană), 1 tehnician în

administrație

Filiera tehnologică – SERVICII –

Turism şi alimentaţie

1 24 2 8.83 271 tehnician în turism
 

 

 

 

 

54

COLEGIUL TEHNIC „COSTIN

D. NENIŢESCU”

6 146 12 2
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 7.70 272
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Chimie industrială

 

1

 

24

 

2

 

6.16

 

273

tehnician chimist de laborator
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Protecţia mediului

 

1

 

24

 

2

 

6.54

 

274

tehnician

ecolog şi protecţia calităţii

mediului

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Industrie alimentară

 

 

2

 

 

48

 

 

4

 

 

7.00

 

 

275

tehnician

analize produse alimentare (intensiv limba engleză)

Filiera tehnologică – TEHNIC –

Electric

1 24 2 1 276 tehnician electrotehnist
 

 

 

 

 

 

 

55

COLEGIUL TEHNIC

„ANGHEL SALIGNY”

5 120 10 2
Filiera tehnologică – TEHNIC – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice  

1

 

24

 

2

 

5.44

 

277

tehnician

desenator pentru construcţii şi

instalații

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică 1 24 2 4.98 278 tehnician mecatronist
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric 1 24 2 1 279 tehnician electrotehnist
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 1 24 2 1 280 tehnician în

activităţi economice

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Protecţia mediului

 

1

 

24

 

2

 

5.82

 

281

tehnician

ecolog şi protecţia calităţii

mediului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI

BRAVU”

8 194 16 5
 

Ştiinţe ale naturii

 

1

 

26

 

2

 

1

 

7.92

 

282

intensiv limba franceză
 

 

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie

 

 

2

 

 

48

 

 

4

 

 

1

 

 

7.78

 

 

283

1 tehnician în

gastronomie (intensiv limba engleză),1 tehnician în hotelărie (intensiv limba

engleză)

 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

 

 

2

 

 

48

 

 

4

 

 

1

 

 

5.07

 

 

284

1 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, 1 tehnician în construcţii şi lucrări publice
 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

 

2

 

48

 

4

 

2

 

4.68

 

285

tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric

 

1

 

24

 

2

 

286

tehnician în

instalații electrice, intensiv franceză

 

 

 

57

LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE

RADU”

3 72 6 1
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 2 48 4 6.16 287 tehnician în administraţie
 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

 

1

 

24

 

2

 

1

 

5.03

 

288

tehnician

mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

 

 

 

58

LICEUL TEHNOLOGIC

„DRAGOMIR HURMUZESCU”

3 72 6 2
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 1 24 2 1 7.68 289 tehnician în

activităţi economice

Filiera tehnologică – SERVICII –

Estetica şi igiena corpului omenesc

1 24 2 1 6.65 290 coafor stilist
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electromecanică 1 24 2 4.92 291 tehnician electromecani

c

 

 

59

LICEUL TEHNOLOGIC

THEODOR PALLADY

1 24 1 1
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric  

1

 

24

 

1

 

1

 

292

tehnician

electrician electronist auto

 

 

 

 

60

COLEGIUL NAŢIONAL

„MIHAI EMINESCU”

8 208 12 3
Matematică-informatică 4 104 4 9.28 293
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 9.34 294
 

Filologie

 

2

 

52

 

4

 

2

 

9.19

 

295

1 intensiv

limba engleză,

1 intensiv limba franceză

Ştiinţe sociale 1 26 2 1 9.24 296
 

 

 

61

COLEGIUL NAŢIONAL

„GHEORGHE ŞINCAI”

9 234 13 5
Matematică-informatică 5 130 5 2 9.69 297 1 intensiv

limba engleză

Ştiinţe ale naturii 2 52 4 2 9.67 298 1 intensiv limba engleză
Filologie 2 52 4 1 9.57 299

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

 

 

 

62

COLEGIUL NAŢIONAL „ION

CREANGA”

8 208 14 4
Matematică-informatică 2 52 3 1 9.47 300 1 intensiv

informatică

Matematică-informatică – bilingv

limba engleză

1 26 1 9.52 301
Ştiinţe ale naturii 2 52 4 1 9.44 302
Filologie 2 52 4 1 9.33 303 1 intensiv

limba japoneză

Ştiinţe sociale 1 26 2 1 9.39 304
 

 

 

63

COLEGIUL NAŢIONAL

„OCTAV ONICESCU”

8 208 12 8
 

Matematică-informatică

 

4

 

104

 

4

 

4

 

8.66

 

305

1 intensiv

informatică, 1

intensiv limba engleză

Filologie 2 52 4 2 8.66 306
Ştiinţe sociale 2 52 4 2 8.72 307
 

64

COLEGIUL ROMANO –

CATOLIC „SF. IOSIF”

1 26 2 1
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 8.67 308
 

 

65

LICEUL TEOLOGIC

ADVENTIST ”ŞTEFAN DEMETRESCU”

 

1

 

26

 

1

 

1

Matematică-informatică 1 26 1 1 8.87 309
 

 

 

 

 

 

 

 

66

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE TRAIAN

VUIA”

 

7

 

172

 

13

 

4

Matematică-informatică 1 26 1 1 7.79 310 intensiv

informatică

Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 7.58 311
Filiera tehnologică – TEHNIC –

Electric

1 24 2 6.53 312 tehnician metrolog
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică automatizări 1 24 2 1 6.08 313 tehnician în automatizări
 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Industrie textilă şi pielărie

 

2

 

48

 

4

 

1

 

314

1 tehnician

designer vestimentar, 1 tehnician în industria pielăriei

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Protecţia mediului

 

1

 

24

 

2

 

6.31

 

315

tehnician

ecolog şi protecţia calităţii

mediului

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

 

 

67

LICEUL TEHNOLOGIC

„DACIA”

2 48 4 1
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric  

1

 

24

 

2

 

1

 

316

tehnician electrician

electronist auto

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Protecţia mediului

 

1

 

24

 

2

 

317

tehnician

ecolog şi protecţia

calităţii mediului

 

 

68

LICEUL TEHNOLOGIC

„MIRCEA VULCĂNESCU”

7 168 14 5
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 5 120 10 3 7.53 318 tehnician în

activităţi economice

Filiera tehnologică – SERVICII –

Turism şi alimentaţie

2 48 4 2 7.66 319 tehnician în turism
 

 

 

69

COLEGIUL NAŢIONAL

„GHEORGHE LAZĂR”

9 234 15 2
Matematică-informatică 3 78 4 9.90 320
Ştiinţe ale naturii 3 78 5 9.84 321
Filologie 1 26 2 1 9.69 322
Ştiinţe sociale 2 52 4 1 9.73 323
 

 

70

LICEUL TEORETIC „ION

BARBU”

6 156 11 5
Matematică-informatică 2 52 3 1 9.20 324
Ştiinţe ale naturii 2 52 4 2 9.10 325
Ştiinţe sociale 2 52 4 2 9.03 326 1 intensiv

limba engleză

 

 

 

71

LICEUL TEORETIC

„DIMITRIE BOLINTINEANU”

7 182 14 6
Matematică-informatică 2 52 4 1 8.33 327
Ştiinţe ale naturii 2 52 4 2 8.22 328
Filologie 2 52 4 2 8.35 329
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 8.55 330
 

 

 

72

LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN

ODOBLEJA”

6 156 10 3
 

Matematică-informatică

 

3

 

78

 

4

 

1

 

8.83

 

331

1 intensiv

informatică, 1 intensiv limba engleză

Ştiinţe ale naturii 1 26 2 8.89 332
Filologie 1 26 2 1 8.80 333
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 8.85 334

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

 

 

 

 

73

COLEGIUL TEHNIC

ENERGETIC

6 150 10 5
Matematică-informatică 1 26 1 1 335
Filologie 2 52 4 1 7.44 336
Filiera tehnologică – SERVICII –

Turism şi alimentaţie

1 24 2 1 6.62 337 tehnician în hotelărie
Filiera tehnologică – TEHNIC –

Electric

1 24 2 5.81 338 tehnician energetician
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electromecanică 0.5 12 1 1 339 tehnician

electromecani c

 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

 

0.5

 

12

 

1

 

5.07

 

340

tehnician

mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

 

 

 

 

 

 

74

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

DUMITRU MOŢOC”

 

5

 

120

 

10

 

2

 

 

 

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Industrie alimentară

 

 

 

 

5

 

 

 

 

120

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5.18

 

 

 

 

341

1 tehnician în industria alimentară, 2 tehnician analize produse alimentare, 1 tehnician în morărit, panificaţie şi produse fainoase, 1 tehnician în prelucrarea

produselor de origine animală

 

 

 

 

75

LICEUL TEHNOLOGIC

„DIMITRIE GUSTI”

4 102 8 3
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 342
 

Ştiinţe sociale

 

2

 

52

 

4

 

1

 

7.93

 

343

 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

 

1

 

24

 

2

 

1

 

4.89

 

344

tehnician

mecanic pentru întreţinere şi

reparaţii

 

 

 

76

COLEGIUL TEHNOLOGIC

„GRIGORE CERCHEZ”

8 196 10 6
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 7.56 345
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 7.73 346
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică 1 24 2 1 6.00 347 tehnician prelucrări

mecanice

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 1 24 2 6.81 348 tehnician în

activităţi economice

 

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie

 

 

4

 

 

96

 

 

2

 

 

3

 

 

6.09

 

 

349

1 tehnician în

hotelărie, 1 tehnician în gastronomie, 2 tehnician în

turism

 

 

 

 

 

 

 

77

COLEGIUL ECONOMIC

„VIILOR”

14 336 28 7
 

 

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie

 

 

8

 

 

192

 

 

16

 

 

5

 

 

7.08

 

 

350

2 tehnician în

turism (1 intensiv engleză), 3 tehnician în gastronomie, 3 organizator

banqueting

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic  

4

 

96

 

8

 

2

 

7.42

 

351

tehnician în activităţi economice (1 intensiv

engleză)

 

Filiera tehnologică – SERVICII – Comerţ

 

2

 

48

 

4

 

7.00

 

352

1 tehnician în

activităţi de comerţ, 1 tehnician în

achiziţii şi contractări

 

 

78

COLEGIUL NAŢIONAL

„ELENA CUZA”

4 104 5 0
Matematică-informatică 2 52 2 9.33 353 intensiv

informatică

Filologie – bilingv limba engleză 1 26 1 9.15 354
Filologie 1 26 2 9.11 355
 

 

 

 

79

COLEGIUL NAŢIONAL

„GRIGORE MOISIL”

6 156 9 3
 

Matematică-informatică

 

3

 

78

 

3

 

1

 

9.63

 

356

1 intensiv

limba engleză, 1 intensiv informatică

Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 9.60 357
Filologie 1 26 2 9.40 358 intensiv limba

engleză

Ştiinţe sociale 1 26 2 1 9.51 359 intensiv limba

engleză

 

 

80

LICEUL TEORETIC „MARIN

PREDA”

5 130 10 4
Matematică-informatică 1 26 2 1 8.56 360
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 8.49 361
Filologie 1 26 2 1 8.41 362

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

Ştiinţe sociale 2 52 4 2 8.39 363
 

 

 

 

81

LICEUL TEORETIC „TUDOR

VLADIMIRESCU”

7 182 12 6
Matematică-informatică 2 52 3 1 9.00 364
Ştiinţe ale naturii 2 52 3 2 8.90 365
Filologie 1 26 2 1 8.89 366
Ştiinţe sociale 2 52 4 2 8.84 367
 

 

 

 

82

LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU” 5 130 7 2
Matematică-informatică 2 52 2 8.70 368 intensiv informatică
Filologie 2 52 4 2 8.75 369 1 intensiv limba engleză
Filologie – bilingv limba portugheză  

1

 

26

 

1

 

8.56

 

370

nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de

limbă modernă

 

 

 

83

LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU”  

2

 

48

 

4

 

1

Filiera tehnologică – SERVICII – Comerţ  

1

 

24

 

2

 

7.94

 

371

tehnician în achiziţii şi contractări
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie  

1

 

24

 

2

 

1

 

7.97

 

372

tehnician în hotelărie
 

 

 

 

 

84

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE

AIRINEI

7 172 10 4
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 7.75 373
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 7.84 374
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică automatizări  

1

 

24

 

6.30

 

375

tehnician de

telecomunicaţi i (intensiv limba engleză)

 

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

 

2

 

48

 

2

 

1

 

6.65

 

376

tehnician în

activităţi de poştă (1

intensiv limba franceză)

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

 

 

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie

 

 

 

2

 

 

 

48

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

6.79

 

 

 

377

1 organizator

banqueting (intensiv limba engleză), 1 tehnician în gastronomie (intensiv

limba franceză)

 

 

 

 

 

 

 

85

COLEGIUL TEHNIC „PETRU

MAIOR”

6 150 6 4
Matematică-informatică 1 26 1 1 8.34 378
Filologie 1 26 1 1 8.27 379 intensiv limba

engleză

Ştiinţe sociale 1 26 1 1 8.23 380
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Protecţia mediului

 

1

 

24

 

1

 

381

tehnician

ecolog şi protecţia

calităţii mediului

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric 1 24 1 6.93 382 tehnician în

instalaţii electrice

 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

 

1

 

24

 

1

 

1

 

5.83

 

383

tehnician

mecanic pentru

întreținere și reparații

 

 

 

86

LICEUL TEHNOLOGIC

„PETRU PONI”

4 96 6 2
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric 1 24 2 1 384 tehnician în

instalații electrice

Filiera tehnologică – TEHNIC –

Mecanică

1 24 2 5.11 385 tehnician transporturi
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 2 48 2 1 6.29 386 tehnician în

activităţi economice

 

 

 

 

 

87

COLEGIUL TEHNIC „IULIU

MANIU”

6 148 6 3
Ştiinţe ale naturii 1 26 1 7.30 387
Ştiinţe sociale 1 26 1 1 7.55 388
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric  

1

 

24

 

1

 

389

tehnician

electrician electronist auto

Filiera tehnologică – TEHNIC –

Mecanică

1 24 1 5.47 390 tehnician transporturi
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie  

2

 

48

 

2

 

2

 

6.02

 

391

1 tehnician în

turism, 1 tehnician în

hotelărie

 

 

Nr. crt.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE  

Număr clase

Număr total locuri Număr locuri

pentru elevii rromi

Nr. locuri

pentru elevii cu CES

 

Media ultimului admis

 

Codificare

 

 

OBSERVAŢII

 

88

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE” 2 52 4 1
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 8.17 392
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 8.29 393
 

 

 

 

89

COLEGIUL TEHNIC

„GHEORGHE ASACHI”

4 98 4 3
Ştiinţe sociale 1 26 1 1 394
Filiera tehnologică – TEHNIC – Industrie textilă şi pielărie 1 24 1 6.27 395 tehnician

designer vestimentar

 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Producţie media

 

2

 

48

 

2

 

2

 

6.53

 

396

1 tehnician

multimedia, 1 tehnician

producţie film şi televiziune

 

 

 

 

90

COLEGIUL TEHNIC „CAROL

I”

3 74 6 1
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 7.50 397
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA

MEDIULUI – Protecţia mediului

 

1

 

24

 

2

 

398

tehnician

ecolog şi protecţia

calităţii mediului

Filiera tehnologică – TEHNIC –

Mecanică

1 24 2 5.16 399 tehnician mecatronist
 

 

 

91

COLEGIUL ECONOMIC

„COSTIN C. KIRIŢESCU”

7 168 10 2
 

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

 

5

 

120

 

7

 

1

 

8.34

 

400

4 tehnician în

activităţi economice, 1 tehnician în administrație

Filiera tehnologică – SERVICII –

Turism şi alimentaţie

2 48 3 1 8.23 401 tehnician în turism

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – ZI, FILIERA VOCAŢIONALĂ ŞI SPECIALIZAREA FILOLOGIE DIN CADRUL LICEULUI WALDORF, LOCURI CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN PROMOVAREA PROBELOR DE APTITUDINI

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

PROFIL

Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii rromi Număr locuri distincte pentru elevii cu CES  

Calificare profesională/ specializare

 

Disciplină sportivă

 

 

1

COLEGIUL NAŢIONAL

„AUREL VLAICU”

 

1

 

24

 

2

 

SPORTIV

 

1

 

24

 

2

instructor sportiv baschet (băieţi), rugby (băieţi), karate (fete/băieţi)
 

2

LICEUL DE ARTE PLASTICE

„NICOLAE TONITZA”

6 144 12 2
ARTISTIC-ARTE VIZUALE 6 144 12 2 tehnician pentru tehnici artistice
 

3

LICEUL „DIMITRIE PACIUREA” 2 48 4 2
ARTISTIC-ARTE VIZUALE 2 48 4 2 tehnician pentru tehnici artistice
 

4

COLEGIUL NAŢIONAL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU” 2 48 4 2
ARTISTIC-MUZICĂ 2 48 4 2 instrumentist
 

5

LICEUL GRECO-CATOLIC

„TIMOTEI CIPARIU”

1 24 2
TEOLOGIC 1 24 2 ghid turism religios
 

 

6

COLEGIUL TEHNIC „MEDIA” 2 48 2 2
 

SPORTIV

 

2

 

48

 

2

 

2

 

instructor sportiv

 

handbal (fete/băieţi)

 

 

7

COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU” 2 48 2 2
SPORTIV 2 48 2 2 instructor sportiv rugby (fete/băieţi),

fotbal (băieţi)

 

8

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”  

3

 

72

 

6

 

3

 

 

Nr. crt.

 

 

PROFIL

Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii rromi Număr locuri distincte pentru elevii cu CES  

Calificare profesională/ specializare

 

Disciplină sportivă

SPORTIV 3 72 6 3 instructor sportiv volei (fete/băieţi), fotbal (fete/băieţi)
 

9

COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA” 1 24 2 1
SPORTIV 1 24 2 1 instructor sportiv rugby (fete/băieţi)
 

 

 

 

10

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE IOAN N. SOCOLESCU”  

3

 

72

 

6

 

1

 

ARTISTIC-ARTE VIZUALE –

arhitectură

 

3

 

72

 

6

 

1

desenator tehnic pentru arhitectură şi design
 

 

 

 

 

11

COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ” 2 48 4 2
 

 

 

 

SPORTIV

 

 

 

 

2

 

 

 

 

48

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

instructor sportiv

atletism

(fete/băieţi), baschet (fete/băieţi), gimnastică ritmică (fete/băieţi), înot (fete/băieţi), karate (fete/băieţi), patinaj artistic (fete/băieţi), polo pe apă (fete/băieţi), sărituri în apă (fete/băieți), tenis de câmp

(fete/băieţi), volei (fete/băieţi)

 

 

12

COLEGIUL TEHNIC

„EDMOND NICOLAU”

1 24 2 1
SPORTIV 1 24 2 1 instructor

sportiv

fotbal (băieţi),

baschet (fete/băieţi)

 

 

 

13

LICEUL TEORETIC

„TRAIAN”

1 24 2 1
 

 

SPORTIV

 

 

1

 

 

24

 

 

2

 

 

1

 

 

instructor sportiv

handbal (fete/băieţi), tenis de câmp (fete/băieți), baschet (fete/băieți)
 

14

LICEUL TEORETIC

WALDORF

1 26 2
Filiera teoretică, Profil umanist –

Filologie

1 26 2

 

 

Nr. crt.

 

 

PROFIL

Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii rromi Număr locuri distincte pentru elevii cu CES  

Calificare profesională/ specializare

 

Disciplină sportivă

 

15

LICEUL TEHNOLOGIC

„SFÂNTUL PANTELIMON”

1 24 2 1
SPORTIV 1 24 2 1 instructor sportiv fotbal (băieţi)
 

16

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST

”LOGOS”

1 24 2
TEOLOGIC 1 24 2 teologie

baptistă

 

 

 

 

17

COLEGIUL TEHNIC

„ANGHEL SALIGNY”

2 48 4 2
 

 

 

SPORTIV

 

 

 

2

 

 

 

48

 

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

instructor sportiv

atletism

(fete/băieţi), baschet (fete/băieţi), volei (fete/băieți), handbal (fete/băieţi), fotbal (băieţi), gimnastică artistică (fete), gimnastică ritmică (fete), karate (fete/băieţi), box

(băieţi)

 

 

 

18

LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE

RADU”

2 48 4 2
 

 

SPORTIV

 

 

2

 

 

48

 

 

4

 

 

2

 

 

instructor sportiv

atletism

(fete/băieţi), baschet (băieţi), fotbal (fete/băieţi), haltere (fete/băieţi), handbal (fete/băieţi), lupte

libere (băieţi), karate (fete/băieţi)

 

 

19

LICEUL TEORETIC

„BENJAMIN FRANKLIN”

1 24 2 1
 

SPORTIV

 

1

 

24

 

2

 

1

 

instructor sportiv

taekwondo

(fete/băieţi), volei (fete), fotbal (băieţi)

 

20

LICEUL DE COREGRAFIE

FLORIA CAPSALI”

1 24 2
ARTISTIC-COREGRAFIE 1 24 2 balerin / dansator
 

 

21

COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE DINU LIPATTI” 3 72 6 2
ARTISTIC-MUZICĂ 2 48 4 1 instrumentist
ARTISTIC-TEATRU 1 24 2 1 instructor de

teatru

 

22

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX

2 48 4 2
TEOLOGIC 2 48 4 2 teologie ortodoxă

 

 

Nr. crt.

 

 

PROFIL

Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii rromi Număr locuri distincte pentru elevii cu CES  

Calificare profesională/ specializare

 

Disciplină sportivă

 

23

COLEGIUL ROMANO – CATOLIC „SF. IOSIF” 1 24 2
TEOLOGIC 1 24 2 ghid turism religios
 

 

 

24

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST ŞTEFAN DEMETRESCU”  

2

 

48

 

2

 

TEOLOGIC

 

2

 

48

 

2

 

teologie adventistă

 

 

25

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „EMANUEL” 2 48 4
 

TEOLOGIC

 

2

 

48

 

4

 

teologie penticostală

 

 

26

LICEUL TEHNOLOGIC

„DACIA”

1 24 2 1
 

SPORTIV

 

1

 

24

 

2

 

1

 

instructor sportiv

judo (fete/băieţi),

atletism (fete/băieţi), fotbal (băieţi), volei (fete), baschet (fete/băieţi),

handbal (fete)

 

 

 

27

COLEGIUL NAŢIONAL

„ELENA CUZA”

2 48 4
 

PEDAGOGIC

1 24 2 învăţător- educatoare
1 24 2 educator- puericultor
 

 

 

 

 

28

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE” 4 96 8 4
 

 

 

 

SPORTIV

 

 

 

 

4

 

 

 

 

96

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4

 

 

 

 

instructor sportiv

 

tenis de câmp (fete/băieți), volei (fete/băieți), judo (fete/băieți), lupte greco-romane (fete/băieți), fotbal (fete/băieți), handbal (fete/băieți)

 

 

Nr. crt.

 

 

PROFIL

Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii rromi Număr locuri distincte pentru elevii cu CES  

Calificare profesională/ specializare

 

Disciplină sportivă

 

 

 

 

 

29

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

GHEORGHE AIRINEI”

 

1

 

24

 

1

 

1

 

 

 

SPORTIV

 

 

 

1

 

 

 

24

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

instructor sportiv

tenis (fete/băieți),

lupte libere (băieţi), lupte greco-romane (băieţi), handbal (fete/băieţi), judo (băieți), rugby (băieți), gimnastică artistică (fete),

polo (băieţi)

 

 

30

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU”  

1

 

24

 

1

 

1

 

SPORTIV

 

1

 

24

 

1

 

1

 

instructor sportiv

fotbal (băieţi), handbal

(fete/băieţi), volei (fete)

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – SERAL, LOCURI CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ

 

 

Nr. crt.

 

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE

Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii romi  

 

OBSERVAŢII

 

1

COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 1 28 2
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică 1 28 2 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
 

2

COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA” 1 28 2
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică 1 28 2 tehnician proiectant CAD
 

3

COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” 1 28 2
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică automatizări 1 28 2 tehnician în automatizări
 

4

LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C. BRĂTIANU” 1 28 2
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – Industrie alimentară  

1

 

28

 

2

tehnician in industria alimentara
 

 

5

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 1 28 2
Filiera tehnologică – TEHNIC – Fabricarea produselor din lemn 1 28 2 tehnician în prelucrarea

lemnului

 

6

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU” 1 28 2
 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

 

1

 

28

 

2

tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
 

 

7

LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” 1 28 2
 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

 

1

 

28

 

2

tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
 

 

8

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ „DUMITRU MOŢOC”

1 28 2
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI

PROTECŢIA MEDIULUI – Industrie alimentară

1 28 2 tehnician analize produse alimentare
 

9

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” 1 28 2
 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

 

1

 

28

 

2

tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

 

 

Nr. crt.

 

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE

Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii romi  

 

OBSERVAŢII

 

10

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” 1 28 2
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 1 28 2 tehnician în activități economice
 

11

COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” 1 28 2
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electromecanică 1 28 2 tehnician

electromecanic

 

12

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” 1 28 2
Filiera tehnologică – TEHNIC – Industrie textilă şi pielărie 1 28 2 tehnician designer vestimentar

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE – ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, LOCURI CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ

 

 

Nr. crt.

 

 

FILIERĂ / PROFIL / SPECIALIZARE

Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii rromi
 

1

LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU” 1 28 2
Filiera teoretică – UMANIST – Filologie 1 28 2
 

2

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I” 1 28 2
Filiera teoretică – REAL – Matematică-informatică 1 28 2
 

3

LICEUL TEHNOLOGIC „NIKOLA TESLA” 1 28 2
Filiera teoretică – REAL – Ştiinţe ale naturii 1 28 2
 

4

LICEUL TEORETIC „DECEBAL” 2 56 4
Filiera teoretică – UMANIST – Ştiinţe sociale 2 56 4
 

5

LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY 1 28 2
Filiera teoretică – UMANIST – Filologie 1 28 2
 

6

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 2 56 4
Filiera teoretică – REAL – Matematică-informatică 2 56 4
 

7

COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” 2 56 4
Filiera teoretică – REAL – Matematică-informatică 1 28 2
 

8

Filiera teoretică – UMANIST – Ştiinţe sociale 1 28 2
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” 1 28 2
 

 

9

Filiera teoretică – UMANIST – Ştiinţe sociale 1 28 2
COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” 2 56 4
Filiera teoretică – UMANIST – Ştiinţe sociale 2 56 4
 

10

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI” 1 28 2
Filiera teoretică – UMANIST – Ştiinţe sociale 1 28 2
 

11

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” 1 28 2
Filiera teoretică – REAL – Matematică-informatică 1 28 2

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SPECIAL CU FRECVENŢĂ – ZI, LOCURI CARE NU PARTICIPĂ LA REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ

 

 

 

Nr. crt.

 

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE

 

Număr clase

 

Număr total locuri

 

 

1

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „REGINA ELISABETA” 1 6
 

Filiera teoretică – UMANIST – Filologie

 

1

 

6

 

 

2

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3 1 6
Filiera teoretică – REAL- Ştiinţe ale naturii  

1

 

6

 

Citeşte şi: Numărul locurilor din învăţământul universitar(2021-2022) alocat tinerilor romi a fost suplimentat

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință