Connect with us

La zi

Locuri pentru tinerii romi la Jandarmerie şi Pompieri

O nouă sesiune de recrutare pentru toţi cei interesaţi să devină jandarmi – de luni, 13 mai a.c. se pot depune cererile pentru Academia de Poliţie!

Şcolile militare de învăţământ au afişat numărul de locuri disponibile pentru sesiunea de admitere din anul 2019, respectiv ianuarie 2020. Tinerii care îşi doresc o carieră militară pot acum să se înscrie la una din instituţiile de profil din ţară.

Unităţile de învăţământ care pregătesc viitorii jandarmi au scos la concurs un număr de 70 de locuri la Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – din care 5 locuri S.I.E., respectiv 360 de locuri la cele două şcoli de subofiţeri. (Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni – 170 locuri Jandarmeria Română – din care 5 locuri IGAv şi 15 locuri S.I.E., respectiv Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani – 190 locuri Jandarmeria Română – din care 5 locuri IGAv şi 35 locuri S.I.E.). La ambele unităţi de învăţământ postliceal câte 3 locuri sunt pentru romi, respectiv câte două pentru minorităţi.

Probele eliminatorii sunt vizita medicală, testul psihologic şi probele de aptitudini fizice. Perioada în care se va efectua vizita medicală şi testul psihologic va fi stabilită după finalizarea perioadei de înscriere.

Tematica şi bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaţilor şi planificarea probelor de concurs se afişează pe site-ul oficial al fiecărei unităţi de învăţământ.

Cererile de înscriere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud până la data de 24 mai 2019, pentru instituţiile de învăţământ superior, respectiv 15 noiembrie 2019, pentru şcolile militare de subofiţeri la care examenul de admitere va fi organizat în ianuarie 2020.

Dosarul complet va trebui depus până la data de 14 iunie a.c. pentru instituţiile de învăţământ superior, respectiv 12 decembrie a.c., pentru şcolile de subofiţeri.

Concursul se va desfăşura pentru Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti în perioada 26 iulie-13 august 2019, iar pentru şcolile de subofiţeri în perioada 10-23 ianuarie 2020 (seria de elevi februarie-decembrie 2020).

Date privind numărul de locuri aprobate la alte instituţii de învăţământ (M.Ap.N.) care şcolarizează personal pentru M.A.I. se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud – Biroul Resurse Umane sau pe site-ul instituţiei: www.jandarmeriabistriţa.ro.

 

Informaţii suplimentare

 

Condiţii generale

– să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

– să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”;

– inexistenţa tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepţia candidaţilor la specialitatea pompieri;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

 

Evaluarea psihologică se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, prin aplicarea de teste psihologice, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/ judeţene/ teritoriale.

Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

 

Conţinutul dosarului de recrutare

 

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente:

 

 1. Cerere de înscriere şi curriculum vitae;
 2. Diploma de bacalaureat
 3. Foaia matricolă
 4. Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de muncă al candidatului
 5. Copii ale: certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum şi după caz ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă.
 6. Autobiografia şi Tabelul nominal cu rudele candidatului
 7. Cazierul judiciar
 8. O fotografie 9×12 cm
 9. Trei fotografii color 3×4 cm
 10. Fişa medicală – tip de încadrare în MAI
 11. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare

 

Pentru tinerii care vor să devină pompieri

 

La concursul de admitere în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, se candidează pe 300 de locuri, astfel:

– subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 262 locuri I.G.S.U, (2 locuri pentru romi); 5 locuri IGAv, 4 locuri I.G.P.R., 1 loc C.G., 1 loc D.G.L., 2 locuri S.I.E.;

– maistru militar auto – 11 locuri I.G.P.R., 4 locuri I.G.I., 1 loc D.G.L., 4 locuri I.G.J.R., 5 locuri S.I.E.

Durata şcolarizării este de 1 an.

Recrutarea candidaţilor pentru sesiunea de admitere 10-23 ianuarie 2020, se asigură de către structurile de resurse umane ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, strict în raport cu domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință