La zi

Locuri pentru tinerii romi în cadrul Poliţiei de Frontieră

Garda de Coastă informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un număr de 239 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:

NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

– Facultatea de Poliţie de Frontieră, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea: Ordine şi siguranţă publică, curs de zi – 70 de locuri (din care 2 locuri pentru etnicii romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi);

– Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea: Ordine şi siguranţă publică, curs frecvenţă redusă – 50 de locuri din care 7 locuri sunt pentru Poliţia de Frontieră;

– Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: DREPT – 115 locuri cu frecvenţă, din care 12 locuri sunt pentru Poliţia de Frontieră şi 100 locuri cu taxă (personal MAI).

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” ORADEA:

 

– sesiunea de admitere ianuarie 2020 – 150 locuri (din care 3 locuri pentru etnicii romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, prin Garda de Coastă recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru locurile repartizate Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele instituţii:

  1. Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă

 

  1. Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”, Constanţa – 10 locuri;

 

  1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”(Sibiu) – 17 locuri;

 

III. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 6 locuri;

 

  1. Academia Tehnică Militară, Bucureşti – 36 locuri;

 

  1. Institutul Medico-Militar – 16 locuri.

 

  1. Învăţământ postliceal (maiştri militari) – cu frecvenţă

 

  1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I”, Piteşti – 46 locuri;

 

  1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Buzău – 21 locuri;

 

III. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”, Constanţa – 62 locuri.

 

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională şi domiciliul/ reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate. Candidaţii care optează pentru locurile Poliţiei de Frontieră şi nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat sunt recrutaţi de către structurile de resurse umane din unităţile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, unde aceştia locuiesc, potrivit cărţii de identitate.

Condiţiile legale şi specifice de recrutare a candidaţilor, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, sunt următoarele:

 

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

 

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 

– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea evaluării medicale.

 

– să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

 

– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2019;

 

– să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

 

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 

– să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe-în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepţia candidaţilor la specialitatea pompieri. Verificarea îndeplinirii criteriilor menţionate se realizează cu ocazia examinării medicale;

 

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00 (nouă), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ ;

 

– candidaţii înscrişi pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, vor efectua examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală, în vederea obţinerii avizului apt îmbarcare, fiind o probă cu caracter eliminatoriu suplimentară, contracost.

Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile rezervate M.A.I. candidaţii trebuie să îndeplinească, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Cererile de înscriere, precum şi dosarele de recrutare se depun personal de către candidaţi la sediul Gărzii de Coastă, din municipiul Constanţa, Aleea Zmeurei, nr. 3, judeţul Constanţa, în perioada 13.05 – 24.05.2019, respectiv 13.05 – 15.11.2019, de luni până vineri, numai în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 12.00 şi 13 – 15.30, astfel :

 

– datele limită de depunere a cererilor de înscriere sunt:

 

– până la data de 24.05.2019, pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi pentru instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru M.A.I.;

 

– până la data de 15.11.2019, pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, şi pentru şcolile postliceale ale M.A.I., sesiunea de admitere ianuarie 2020;

 

– datele limită de depunere a dosarelor de recrutare sunt:

 

– până la data de 21.06.2019 pentru Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti şi pentru instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru M.A.I.;

 

– până la data de 13.12.2019 pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, şi pentru şcolile postliceale ale M.A.I., pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020.

 

Tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere, precum şi alte informaţii utile pot fi obţinute de pe site-urile instituţiilor de învăţământ.

 

Depunerea cererilor de înscriere, informaţii privind documentele necesare pentru întocmirea dosarelor şi alte detalii se pot obţine la Compartimentul Pregătire Continuă din cadrul Serviciului Resurse Umane al Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, telefon 0241/641.188, int. 26063 şi 26081, sau la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Str. Isaccei, nr. 103, Tulcea, telefon 0240/534.180 sau 0240/534.181, int. 26191, 26190, precum şi pe site-ul instituţiei: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/garda-de-coasta/i-anunt-recrutare-candidati-pentru-institutii-invatamant-16915.html

Lasă un răspunsAnulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version