Connect with us

Educatie

Locuri pentru candidaţii romi la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti -Sesiunea 2023

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti pune la dispoziția candidaţilor de etnie romă un număr de 5 locuri.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă
la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate
în societate, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar, respectiv să
aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist, pentru candidaţii
pe locurile destinate formării iniţiale a polițiștilor;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe
locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția
candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Cererile-tip de înscriere la admitere privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la următoarele date limită:
– până la data de 27.07.2020 inclusiv;

Mai multe detalii găsiţi pe site-ul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință