Connect with us

Educatie

Învățământul cu frecvență redusă, ce este și cine se poate înscrie

Învățământul cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice caracterizată prin activități de predare-învățare-evaluare dedicate pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită în spațiul universitar a studenților/cursanților cu cadrele didactice de predare, cât și utilizarea unor mijloace de predare/pregătire specifice învățământului la distanță.

Cine se poate înscriere

Persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învăţământul obligatoriu se poate organiza şi în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Condiții de formare a grupei

Efectivele de elevi

(1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

• învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20;
a) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22;
b) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26;
d^1) învăţământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 25 şi pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 10;
c) învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;
e^1) învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult de 30;
e^2) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 10 elevi şi maximum 15 elevi;
e^3) clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;
d) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;
e) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12;
f) învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6.
(2) În localităţile în care există cereri pentru forma de învăţământ în limba maternă, învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă se poate organiza pe grupe cu efective mai mici, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii, cu avizul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea MECTS.

Pentru fiecare disciplină de învăţământ se alocă anual un număr de ore de curs egal cu jumătate din numărul de ore prevăzut pentru învăţământul cu frecvenţă. În cazul fracţiunilor de ore, numărul rezultat prin împărţire se rotunjeşte la întregul imediat superior.

Înscrierea se face la secretariatul unităţilor de învăţământ, în perioada hotărâtă de consiliul de administraţie al şcolii.

Documente inscriere

Pentru înscrierea la învăţământul preuniversitar obligatoriu cu frecvenţă redusă, solicitanţii vor prezenta următoarele documente:

a) cerere de înscriere;
b) certificat de naştere în original şi în copie;
c) copie de pe cartea de identitate (unde este cazul);
d) copie de pe cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal instituit sau a reprezentantului legal, în cazul minorilor;
e) certificat de căsătorie în original şi în copie (unde este cazul);
f) acte de studii care să ateste anii de şcoală absolviţi anterior, dacă este cazul;
g) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie.

Act legislativ :

Legea educației

Ordin 5545/2011privind Metodologia de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu din 06.10.2011

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință