News

Integrarea elevilor romi în şcolile din Municipiul Târgovişte

În această toamnă, câteva școli târgoviștene au fost confruntate cu o problemă nouă, determinată de necesitatea integrării în mediul educațional a unei categorii de copii care nu mai frecventase niciodată cursurile, cuprinsă între 8-10 ani. Barierele externe, aflate în afara zonei de influență a școlii, de pildă atitudinea familiei elevului sau condițiile de acasă, au afectat abilitatea copiilor de a fi complet receptivi la oportunitățile educaționale oferite de școală.

Îndată ce a fost depășită presiunea primelor reacții de excludere, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în colaborare cu directorii și cadrele didactice din școlile implicate și-a elaborat Strategia integrării copiilor de etnie romă. S-a pornit de la premisa că, în mod firesc copiii au dreptul la educație, alături de ceilalți. Astfel, la nivelul Școlii Gimnaziale, Matei Basarab” doamna director Cristina Stroe a organizat recensământul în zona cartierului Halta Romlux, învățătorii au consiliat părinții referitor la documentele necesare pentru înscriere și vârsta pe care trebuie să o aibă fiecare copil școlarizat. Toți copiii romi recenzaţi, au fost înscriși în clasa pregătitoare indiferent de momentul la care s-a făcut solicitarea.

Învățătorii direct implicați în procesul integrării noilor elevi au colaborat cu Asociația de Părinți și au cumpărat rechizite, uniforme școlare și ghiozdane. Este vorba de o investiție de peste 1000 lei numai pentru Școala Gimnazială, Matei Basarab”. Tot aici, profesorul itinerant – Grigore Manuela, desfăşoară activități de sprijin pentru elevii romi în vederea integrării acestora în clasele pregătitoare și I, îndreptându-și atenția în special asupra celor două eleve înscrise în clasa I conform vârstei, dar care nu au frecventat grădinița până la acest moment. În timpul programului şcolar, cadrele didactice abordează învăţarea diferenţiată și individualizată, cu scopul creșterii șanselor de adaptare și autorealizare.

La rândul lor, cadrele didactice de la Școala Gimnazială” Tudor Vladimirescu” au realizat o serie de acțiuni pentru integrarea cât mai bună a elevilor din familii defavorizate în colectivele de elevi:
– Învățătorii claselor respective, împreună cu profesorul consilier și doamna director adjunct Emilia Ghiță au întrunit ședințe cu părinții claselor și au explicat importanța acceptării și integrării acestor elevi în școală ca prim pas spre integrarea lor în societate;
– Părinții elevilor din clasele respective au făcut donații constând în îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, rechizite și ghiozdane, pentru a li se asigura acestor copii minimul necesar participării cu șanse egale la cursuri;
– Învățătorii i-au integrat în colectivul de elevi prin diverse jocuri și activități non-formale, menite să realizeze o socializare efectivă, o comunicare și o acceptare firească;
– Din fonduri proprii conducerea școlii a achiziționat la cabinetul medical un robinet Delimano pentru apă caldă, săpun lichid, prosoape de hârtie, dezinfectant, deodorant, unghieră;
– A fost adus în școală un frizer care a tuns elevii (cu acordul părinților) pentru a evita pediculoza.
În fiecare zi, la începerea cursurilor, acești elevi trec pe la cabinetul medical unde li se realizează un control igienico – sanitar (sunt spălați pe față, mâini și în urechi).

 

Profesorii itineranți lucrează individual și diferențiat cu elevii cu un ritm lent de învățare, pentru a recuperare cunoștințele pe care ei ar fi trebuit să le dobândească la grădiniță (nu au frecventat grădinița).
La inițiativa Consiliului elevilor, s-au făcut donații de îmbrăcăminte, rechizite și cărți, la nivelul întregii școlii. Acestea sunt și pentru alți copii aflați în aceeași situație financiară precară.
La Școala Gimnazială” Radu cel Mare” Târgoviște principalul obiectiv în vederea creșterii șanselor de integrare în sistemul educațional a elevilor proveniți din zona Halta Teiș vizează dezvoltarea aptitudinilor și abilităților sociale care să le permită elevilor să se implice în activitățile școlare și extrașcolare. Deoarece elevii nu au frecventat învățământul preșcolar, cadrele didactice s-au concentrat pe diminuarea inegalităților existente. Încă din prima săptămână de școală, profesorii au realizat evaluarea inițială și evaluarea psiho-somatică în vederea identificării nivelului de cunoștințe și a nivelului intelectual. Doamna director Monica Gorgoteanu a elaborat planuri remediale în care un rol important îl au activitățile de grup pentru încurajarea cooperării, precum și activitățile vizând creșterea toleranței din partea celorlalți elevi.

Din fonduri proprii, au fost achiziționate produse de igienă; zilnic cadrele didactice asigură la începerea programului igiena minimă pentru elevii romi. De asemenea, au fost stabilite întâlniri periodice cu părinții elevilor pentru asigurarea frecvenței și diminuarea riscului de abandon școlar.

În concluzie, indiferent de gradul de coeziune internă și de integrare în grupul din care fac parte, toți copiii școlarizați în acest an și-au exprimat dorința puternică de a socializa cu majoritarii și de a accepta modele de viață diferite de cele care predomină în familia sau în comunitatea lor imediată. Pentru ei școala reprezintă cu certitudine o nișă prin care se poate practica apartenența la lumea exterioară. Dar sub impactul constrângerilor materiale de diferite tipuri cu care se confruntă familiile lor și sub impactul atitudinilor de marginalizare întâlnite în stradă și la școală, calea incluziunii riscă să se închidă. Tocmai de aceea, considerăm că rolul învățământului este de a da fiecărui copil educația potrivită, pentru că toți copiii sunt speciali, în sensul că fiecare are nevoile și potențialul său, se arată în comunicatul de presă semnat de profesor Gabriela Istrate, inspector școlar general adjunct IȘJ Dâmbovița.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version