Connect with us

La zi

Hotărârea CNSU nr. 113 din 10 decembrie 2021: Excepţii privind carantina asupra persoanelor care sosesc în România

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat modificarea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat modificarea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021 – 8.01.2022, introducând mai multe excepţii de la această măsură în cazul persoanelor care au de susţinut examene, dacă prezintă rezultatul unui test PCR, dar şi a angajaţilor vaccinaţi din sistemul de apărare sau de ordine publică care sunt în interes profesional.

De asemenea, CNSU a decis reducerea la 10 zile a duratei de carantinare pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală care sosesc în România din statele terţe fără test RT-PCR şi eliminarea posibilităţii ieşirii din carantină în a 10 zi dacă se efectuează test RT-PCR în a 8 zi.

Astfel, CNSU a modificat HCNSU 111/2021 privind regulile de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021 – 8.01.2022, în sensul:

* introducerea testului RT-PCR pentru exceptarea de la măsura carantinei a elevilor/studenţilor, cetăţenilor români sau cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în afara României care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori;

* exceptarea de la măsura carantinei a angajaţilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării din statele terţe dacă sunt vaccinaţi ori au trecut prin boală.

* reducerea la 10 zile a duratei de carantinare pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală care sosesc în România din statele terţe fără test RT-PCR.

* eliminarea posibilităţii de a ieşi din carantină în a 10 zi dacă efectuează test RT-PCR în a 8 zi, precizează un comunicat al CNSU.

CNSU a mai actualizat lista ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, stabilind ca Finlanda şi Liban să intre în zona roşie.

De asemenea, în zona galbenă au intrat: Armenia, Dominica, Maldive şi Singapore, din zona roşie, în urma scăderii incidenţei, precum şi Polinezia Franceză, din zona verde, în urma creşterii incidenţei.

În zona verde au intrat: România, Chile şi Noua Caledonie.

Redăm integral textul documentului:

HOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021

privind modificarea şi completarea hotărârii nr. 111 din 06.12.2021

pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România valabile în perioada 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00, precum şi pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

Având în vedere propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43 din 01.07.2021, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. a) art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) şi art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Articolul 1 la Hotărârea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, valabile 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1162 din 7 decembrie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 3-5 şi art. 7 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, ora 24,00, se stabilesc următoarele reguli de aplicare a măsurii carantinei referitoare la persoanele care sosesc în România:”.

2. La punctul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare;”.

3. La punctul 3, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l) cu următorul cuprins:

„k) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR şi prezintă documente doveditoare pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

l) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar.”

4. Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat cu o durată de 14 zile cu privire la persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, care sosesc din statele terţe şi nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).”

5. Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat cu o durată de 10 zile pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, care sosesc din statele terţe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum şi pentru persoanele vaccinate ori pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară care sosesc din statele terţe, dacă nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).”

6. La punctul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare;”.

7. La punctul 6, după litera j) se introduc trei noi litere, literele k), l) şi m) cu următorul cuprins:

„k) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării şi prezintă documente doveditoare (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);

l) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării şi sunt vaccinaţi ori au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară;

m) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar.”

Art.2 – (1) Se aprobă Lista cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea şi cu privire la care se instituie măsura carantinei.

(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 12.12.2021, ora 00:00.

Art.3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I şi se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

*

Anexa

Lista cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

Stat/Zonă/Teritoriu – Rata de incidenţă cumulată la 1.000 locuitori*

Zona roşie

Zimbabwe** – 36.3
Andorra – 30.6
Guernsey -25.4
Insulele Cayman – 23.9
Slovacia – 22.7
Cehia – 22.7
Belgia – 20.8
Liechtenstein – 18.9
Olanda – 17.8
Jersey – 16.8
Insula Man – 16.1
Austria – 15.1
Croaţia – 14.8
Insulele Feroe – 14.6
Mauritius – 14.2
Slovenia – 13.7
Ungaria – 13.5
Gibraltar – 13.4
Georgia – 13.3
Bonaire, Saint Eustatius şi Saba – 13.1
Irlanda – 12.6
San Marino – 12.4
Elveţia – 12.3
Insulele Mariane de Nord – 11.7
Danemarca – 10.2
Anguilla – 9.7
Germania – 9.4
Marea Britanie** – 9.1
Lituania – 8.6
Polonia – 8.6
Monaco – 8.5
Luxemburg – 8.2
Norvegia – 8.2
Grecia – 8.1
Barbados – 7.9
Groenlanda – 7.6
Franţa – 7.2
Cipru – 7.0
Trinidad şi Tobago – 6.9
Seychelles – 6.9
Iordania – 6.1
Letonia – 5.9
Muntenegru – 5.8
Estonia – 5.7
Islanda – 5.1
Serbia – 4.4
Portugalia – 4.4
Bulgaria – 4.3
Turcia – 4.1
Ucraina – 3.7
Statele Unite ale Americii – 3.6
Finlanda – 3.1
Federaţia Rusă – 3.0
Liban – 3.0
Africa de Sud** – 1.7
Eswatini** – 0.9
Brazilia** – 0.6
Botswana** – 0.4
Namibia** – 0.3
Nepal** – 0.1
India** – 0.1
Lesotho** – 0.1
Zambia** – 0.0
Angola** – 0.0
Malawi** – 0.0
Mozambic** – 0.0

Zona galbenă

Singapore – 2.9
Spania – 2.9
Laos – 2.9
Belize – 2.9
Mongolia – 2.8
Maldive – 2.7
Italia – 2.7
Bosnia şi Herţegovina – 2.6
Malta – 2.6
Suedia – 2.5
Polinezia Franceză – 2.5
Belarus – 2.5
Macedonia de Nord – 2.4
Aruba – 2.2
Malaysia – 2.2
Vietnam – 2.2
Azerbaidjan – 2.2
Armenia – 2.2
Republica Moldova – 2.0
Saint Vincent şi Grenadine – 1.9
Albania – 1.9
Dominica – 1.9
Brunei Darussalam – 1.8

Zona verde

Chile – 1.5
Noua Caledonie – 1.3
Coreea de Sud – 1.2
Guam – 1.2
Bolivia – 1.1
Canada – 1.1
Thailanda – 1.1
România – 1.1
Libia – 1.0
Guyana – 0.9
Curacao – 0.9
Suriname – 0.9
Uruguay – 0.8
Insulele Virgine ale Statelor Unite – 0.8
Insulele Virgine Britanice – 0.8
Saint Lucia – 0.8
Sint Maarten – 0.8
Australia – 0.8
Iran – 0.8
Panama – 0.7
Palestina – 0.7
Qatar – 0.7
Israel – 0.6
Peru – 0.6
Montserrat – 0.6
Kazahstan – 0.6
Columbia – 0.6
Argentina – 0.6
Sri Lanka – 0.5
Insulele Turks şi Caicos – 0.5
Republica Dominicană – 0.5
Puerto Rico – 0.5
Bermuda – 0.4
Bahamas – 0.4
Saint Kitts şi Nevis – 0.4
Noua Zeelandă – 0.4
Guatemala – 0.3
Costa Rica – 0.3
Venezuela – 0.3
Grenada – 0.3
Mexic – 0.3
Ecuador – 0.3
El Salvador – 0.3
Bahrain – 0.2
Jamaica – 0.2
Irak – 0.2
Capul Verde – 0.2
Cuba – 0.2
Tunisia – 0.2
Mauritania – 0.2
Paraguay – 0.1
Gabon – 0.1
Fiji – 0.1
Myanmar – 0.1
Antigua şi Barbuda – 0.1
Papua Noua Guinee – 0.1
Filipine – 0.1
Kârgâzstan – 0.1
Comore – 0.1
Siria – 0.1
Emiratele Arabe Unite – 0.1
Kuweit – 0.1
Egipt – 0.1
Eritreea – 0.1
Uzbekistan – 0.1
Congo – 0.1
Honduras – 0.1
Kosovo – 0.1
Sudan – 0.1
Mali – 0.0
Haiti – 0.0
Algeria – 0.0
Nicaragua – 0.0
Madagascar – 0.0
Burkina Faso – 0.0
Oman – 0.0
Pakistan – 0.0
Bangladesh – 0.0
Rwanda – 0.0
Ghana – 0.0
Togo – 0.0
Bhutan – 0.0
Afghanistan – 0.0
Uganda – 0.0
Niger – 0.0
Burundi – 0.0
Djibouti – 0.0
Taiwan – 0.0
Somalia – 0.0
Nigeria – 0.0
Gambia – 0.0
Senegal – 0.0
Yemen – 0.0
Benin – 0.0
Liberia – 0.0
Sierra Leone – 0.0
Guineea Ecuatorială – 0.0
Guineea Bissau – 0.0
Insulele Falkland (Malvine) – 0.0
Camerun – 0.0
Sao Tome şi Principe – 0.0
Cambodgia – 0.0
Maroc – 0.0
Japonia – 0.0
Etiopia – 0.0
Vanuatu – 0.0
Timorul de Est – 0.0
Indonezia – 0.0
Kenia – 0.0
Coasta de Fildeş – 0.0
Tanzania – 0.0
Arabia Saudită – 0.0
Guineea – 0.0
Tadjikistan – 0.0
Republica Democrată Congo – 0.0
Republica Centrafricană – 0.0
Wallis şi Futuna – 0.0
Ciad – 0.0
Sudanul de Sud – 0.0
Samoa – 0.0
Tonga – 0.0
Palau – 0.0
Republica Populară Chineză – 0.0
Vatican – 0.0
Insulele Marshall – 0.0
Micronezia – 0.0
Insulele Solomon – 0.0
Sahara de vest – 0.0

* Date publicate de ECDC vineri 10 decembrie 2021 pentru perioada 22 noiembrie – 5 decembrie 2021

** Ca urmare a detectării la populaţia umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință