Connect with us

Legislatie

Hotărârea CMBSU nr. 8 din 7 martie 2021 (text integral)

HOTĂRÂREA
nr. 8 din 07.03.2021

În aplicarea prevederilor HG nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Luând în considerare:

– evoluţia pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;

– art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 3 din Hotărârea nr. 15/05.03.2021 a CNSU;

– Ordinul comun nr. 3459/280/06.03.2021 al Ministrului Educaţiei şi al Ministrului Sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în MO nr. 228/06.03.2021;

– Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată;

– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– Hotărârea nr. 60/17.12.2020 a CNSU;

– adresa DSP Bucureşti nr. 7399/05.03.2021, înregistrată la Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti sub nr. 6086/05.03.2021 prin care a fost comunicată rata de incidenţă cumulată calculată la 14 zile, care la nivelul Municipiului Bucureşti a fost de 3,05 în data de 05.03.2021;

– adresa nr. 1438/06.03.2021 a Companiei Naţionale „Loteria Română” SA, înregistrată la Instituţia Prefectului Municipiul Bucureşti sub nr. 6104/07.03.2021;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 23 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă şi al prevederilor art. 15 alin. (1) din HG nr. 35/2021,

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în şedinţă extraordinară, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se constată că la nivelul Municipiului Bucureşti rata de incidenţă cumulată calculată la 14 zile, în data de 05.03.2021 a fost de 3,05/1000 locuitori fapt pentru care, începând cu data de 08.03.2021 ora 00:00 se dispun următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia:

1. În unităţile de învăţământ participarea la ore se desfăşoară astfel:

A. Cu prezenţă fizică pentru:

– toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul primar,

– elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a şi elevii din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculaţi în respectivele clase terminale;

Este permisă organizarea cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ a următoarelor activităţi:

* simulările examenelor naţionale şi a examenelor pentru anii terminali;

* evaluările naţionale;

* orele remediale pentru toate clasele.

B. Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

2. Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi în interiorul altor spaţii publice închise care au acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent de faptul că sunt construcţii cu caracter temporar sau permanent;

3. Se interzice activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, cu excepţia deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unităţi;

4. Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum şi în spaţiile publice dacă au un tavan şi un singur perete cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

5. Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

6. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

7. Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia desfăşurării activităţii de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri şi loz, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară;

8. Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in;

9. Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale;

10. Este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise;

Art. 2 Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020.

Art. 3 În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul Municipiului Bucureşti se va putea institui orice altă măsură de siguranţă cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea punerii în aplicare şi către DSU, conform art. 23 lit.e) din OUG nr. 21/2004 , pentru informare. Totodată, se va aduce la cunoştinţa publicului prin transmiterea unui comunicat de presă şi publicarea pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti.

Preşedintele
Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă

p. Prefect
Subprefect
FLORELA-ANTONELA GHIŢĂ

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință