Connect with us

Legislatie

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență
nr. 44/2020 privind stabilirea unor măsuri de protecție sanitară în perioada campaniei electorale pentru
alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020,
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic – Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 14 august 2020
se modifică și se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 2, după articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3
1, cu următorul cuprins:

„Art. 3
1
– În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
ulterioare, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru
candidații și echipele de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei
electorale.”
2. La anexa nr. 2, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.4 – Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1-3
1
se urmărește de către Ministerul
Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.

3. La anexa nr. 3, articolul 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații
deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de
divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-15.”
2 / 2

4. La anexa nr. 3, articolul 1, după punctul 14 se introduce un nou punct, pct.15, cu următorul
cuprins:

„15. Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul campaniei electorale, se
instituie obligația organizatorilor acestora de a asigura, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020, cu modificările ulterioare, cu avizul Autorității Electorale Permanente, respectarea
următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la
evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele
care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri,
inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se
desfășoară evenimentele/întrunirile;
e) limitarea numărului participanților la maximum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor
desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum 2 ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a
perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul
evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6,
în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă
în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea
începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea
răspândirii virusului SARS-COV-2.”

5. La anexa nr.3, după alineatul (6) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alin.(61), cu
următorul cuprins:

„(61) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 15 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.”

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință