Connect with us

La zi

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat astăzi Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară.

Documentul reglementează cadrul legal privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară şi a centrelor comunitare integrate în contextul dezvoltării reţelei de asistenţă medicală comunitară, în conformitate cu Programul de Guvernare.

Astfel, modul de colectare a datelor, analiză, planificare, monitorizare şi evaluare a serviciilor de asistenţă medicală comunitară la nivel naţional se va face prin aplicaţia on-line cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro înscrisă în REGISTRU GOV.RO.

Actul normativ stabileşte şi atribuţiile tuturor structurilor implicate în asistenţa medicală comunitară, respectiv Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale, dar şi atribuţiile, timpul de lucru şi salarizarea personalului care desfăşoară activitatea de asistenţă medicală comunitară (asistenţi medicali comunitari, moaşe şi mediatori sanitari).

Se mai reglementează normarea şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor de către asistentul medical comunitar, moaşă şi mediatorul sanitar, dar şi organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor comunitare integrate şi raportarea şi înregistrarea activităţii de asistenţă medicală comunitară.

În premieră, se dă posibilitatea furnizorilor privaţi să poată furniza servicii de asistenţă medicală comunitară şi se stabilesc condiţiile pentru acest lucru.

Ministerul Sănătăţii, prin Unitatea de incluziune socială şi structurile de control din aparatul propriu, precum şi al celor existente la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti va realiza activitatea de control a activităţii şi va aplica sancţiuni în cazul nerespectării legislaţiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară.

Finanţarea centrelor comunitare integrate se va asigura din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului

Sănătăţii, venituri proprii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, fonduri externe nerambursabile şi, după caz, alte fonduri legal constituite.

„Aveam nevoie de stabilirea unui cadrul clar normativ prin care să putem interveni eficient în scopul creşterii calităţii şi a numărului de servicii medicale pentru populaţia apartinând grupurilor vulnerabile. Asistenţa medicală comunitară se desfăşoară în prezent neuniform, cu dificultate, fie din cauza neînţelegerii de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale a importanţei acestor categorii de personal în comunitate, fie datorită lipsei de claritate şi detaliu a cadrului normativ. Urmărim creşterea accesului la servicii medicale de sănătate a grupurilor vulnerabile şi reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale, obiective asumate şi în Strategia Naţională de Sănătate 2014- 2020 şi în Programul de Guvernare”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii asigură, în prezent, finanţarea pentru 1556 de asistenţi medicali comunitari (AMC) şi 470 de mediatori sanitari pentru comunităţile de romi (MSR).

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință