Connect with us

La zi

Fundaţia Roma Education Fund (REF) Romania – Peste 9 milioane de lei investiţi în programe educaţionale de calitate în 7 şcoli din judeţul Mureş

Comuna Band, judeţul Mureş, 21 mai 2019 – Fundaţia Roma Education Fund (REF) Romania a organizat conferinţa de lansare a proiectului „Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” (cod MySmis 2014: 106443) cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc pe 21 mai 2019, la Şcoala Profesională Band, judeţul Mureş, în prezenţa reprezentanţilor administraţiei publice locale şi judeţene, a cadrelor didactice şi a managerilor şcolilor din proiect. În cadrul evenimentului, Claudia Lixandru, director naţional Roma Education Fund Romania, Ionela Cristea, managerul de proiect Roma Education Fund Romania alături de experţii în educaţie din partea fundaţiei au prezentat celor prezenţi în sală obiectivele proiectului, activităţile planificate, precum şi rezultatele înregistrate până în prezent. De asemenea, directorul Şcolii Profesionale Band – Gheorghe Creţi – şi primarul comunei Band – Mircea Radu – au avut scurte intervenţii în care au pus accentul pe importanţa acestui proiect pentru comunitate.

Proiectul, care se desfăşoară în perioada aprilie 2018 – aprilie 2021, implică oferirea de servicii educaţionale de calitate unui număr de 820 de copii din 7 şcoli de la nivelul regiunii de dezvoltare Centru. Printre serviciile oferite se numără programe educaţionale precum „Grădiniţa prietenoasă”, „Şcoala după Şcoală”, „Sprijin Educaţional Intensiv” şi „A doua şansă”. Un număr de 260 de cadre didactice au beneficiat, în lunile martie şi mai, de cursuri de formare profesională, în care au fost incluse şi două module speciale, cel de Interculturalitate şi cel de Şcoală Incluzivă. În cadrul sesiunilor de formare, s-a urmărit îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice implicate în activităţi de prevenire şi corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

Proiectul vizează atât reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu, cât şi promovarea educaţiei incluzive, prin intervenţii integrate de învăţare formală, non-formală şi informală la nivelul educaţiei (antepreşcolar, preşcolar, primar, secundar, adulţi) din următoarele comunităţi defavorizate aferente regiunii Centru: Band, Ceuaş, Deaj, Dumbrăvioara, Gorneşti, Ernei, Hărănglab, Sighişoara, Apalina – Reghin.

„Ne dorim foarte mult ca, prin acest proiect, prin programele educaţionale implementate, prin măsurile de sprijin oferite atât elevilor, cât şi părinţilor, să-i ajutăm pe elevi să îşi termine studiile, să-i motivăm pe părinţi să îşi trimită copiii la grădiniţă, să-i determinăm pe profesori să înţeleagă nevoile fiecărui elev în parte. Urmărim ca, la finalul proiectului, şcolile implicate să devină modele de bune practici în ceea ce priveşte incluziunea şi metodele folosite pentru reducerea abandonului şcolar”, a explicat Ionela Cristea, manager de proiect Roma Education Fund Romania.

 

Proiectul are o abordare integrată, cu dublu impact, care cuprinde atât măsuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii educaţionale inclusiv servicii de sprijin precum mentorat, orientare, consiliere şcolară şi vocaţională, sesiuni de parenting), cât şi măsuri corective prin furnizarea programului de tip „A doua şansă” (ADS) pentru 200 de adulţi.

 

Următoarele şcoli din judeţul Mureş sunt implicate în „Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”:

 

– Şcoala Profesională Band – 30 de copii de vârstă antepreşcolară, 80 de copii de vârstă preşcolară, 120 de copii din ciclul primar de studii, 70 de copii din ciclul gimnazial de studii, 62 de cadre didactice şi 110 adulţi;

 

– Şcoala Gimnazială Deaj, structurile din Deaj, Ceuaş, Hărănglab – 40 de copii de vârstă antepreşcolară, 130 de copii de vârstă preşcolară, 180 de copii din ciclul primar de studii, 110 copii din ciclul gimnazial, 62 de cadre didactice şi 90 adulţi;

 

– Şcoala Profesională Dumbrăvioara, cu structurile Şcoala Profesională Dumbrăvioara, sat Dumbrăvioara şi Şcoala Gimnazială Ernei – 50 de copii de vârstă preşcolară, 72 de copii din ciclul primar de studii, 30 de copii din ciclul gimnazial de studii, 40 de cadre didactice;

 

– Şcoala Gimnazială „Teleki Domokos”, comuna Gorneşti – 25 de copii de vârstă preşcolară, 25 de copii din ciclul primar de studii, 20 de copii din ciclul gimnazial de studii, 52 de cadre didactice;

 

– Şcoala Gimnazială Nr. 4 Apalina Municipiul Reghin – 24 de cadre didactice;

 

– Şcoala Gimnazială „Miron Neagu” Sighişoara – 44 de cadre didactice;

 

– Şcoala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighişoara – 34 de cadre didactice.

 

Proiectul „Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este 9.326.729,38 lei.

Fundaţia Roma Education Fund (REF) Romania – Înfiinţată în 2009, Fundaţia Roma Education Fund (REF) Romania este o organizaţie non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaţionale dintre populaţia romă şi ne-romă şi de a acţiona ca un catalizator pentru accesul egal la o educaţie de calitate pentru toţi copiii romi.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință