Connect with us

La zi

Finanţare europeană pentru 6 planuri de afaceri în cadrul proiectului „Mainstream Sighişoara”

Dintre cei 50 de participanţi la cursurile de instruire antreprenorială organizate de Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj, care, cu ajutorul mentorilor de antreprenoriat, au elaborat şi depus planuri de afaceri concrete, 25 au participat la un interviu în faţa unei comisii de analiză, iar 6 au fost selectaţi pentru primirea unei subvenţii individuale de 25.000 de euro.

Înainte de a lua parte la această competiţie, persoanele interesate au urmat un curs de formare antreprenorială. În perioada Decembrie 2018 – Mai 2019 au fost organizate 4 astfel de cursuri a câte 3 zile fiecare, la care au participat, în total, 121 de cursanţi. Aici, ei au deprins principiile de bază ale unei afaceri şi modul de elaborare a unui plan de afacere, cu scopul susţinerii antreprenoriatului în cadrul comunităţilor rome marginalizate.

În urma analizării planurilor de afaceri şi în baza discuţiilor individuale cu beneficiarii înscrişi în competiţie, membrii comisiei de evaluare au acordat un punctaj pentru fiecare plan de afacere. Potrivit domnului Gabor Adam, coordonator ocupare şi antreprenoriat, „punctajele au fost centralizate, s-a calculat o medie pentru fiecare plan de afacere, iar punctajele au fost centralizate în ordinea descrescătoare, primele 5 persoane din această listă având şanse reale de a obţine subvenţii. S-au redactat scrisori de înştiinţare pentru fiecare dintre cele 50 de persoane care au întocmit plan de afacere, cu un conţinut diferit în funcţie de participarea sau nu la competiţie. Scrisorile au fost înmânate fiecărui participant la competiţie în perioada 24-26 Iunie 2019, astfel încât fiecare participant a fost înştiinţat asupra rezultatului în timp util. Deoarece nu au fost depuse contestaţii în perioada de contestaţie, rezultatul iniţial a rămas nemodificat. Conform planului iniţial, din cele 6 proiecte selectate, primele 5 primesc subvenţie din partea proiectului. Având în vedere însă calitatea bună, în general, a proiectelor, şi, în special, a proiectului situat pe locul 6, s-a iniţiat un act adiţional la contractul de finanţare pentru finanţarea şi celui de al 6-lea proiect.”

Cele 6 proiecte selectate pentru finanţare sunt:
1. Comerţ – bufet expres „SALATA ZURLIE”, iniţiat de Stupariu Laurenţiu Marian;
2. Servicii – studio foto, iniţiat de Hermann Nicolae Bogdan;
3. Servicii – înfrumuseţare, iniţiat de Ianko Georgeta;
4. Servicii – street food (clătitărie), iniţiat de Horvat Tunde-Eva;
5. Servicii – lucrări de instalaţii sanitare de încălzire, iniţiat de Boldizsar Petru;
6. Servicii – organizare de evenimente pentru copii, iniţiat de Laszlo Vilmos Cristian.

În cursul lunii Iulie 2019, cei 6 beneficiari şi-au înregistrat societăţile comerciale cu răspundere limitată la O.N.R.C. Mureş, consiliaţi şi asistaţi fiind de mentorii de antreprenoriat. Etapa următoare este cea de implementare.

Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj este asociat cu Municipiul Sighişoara, Fundaţia „Veritas” Sighişoara şi Şcoala Gimnazială „Miron Neagu” Sighişoara în proiectul strategic „Mainstream Sighişoara – investiţie europeană pentru incluziunea socială”, al cărui obiectiv general îl constituie promovarea accesului egal la măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale şi sociale, eliberare acte de identitate şi de proprietate, reabilitare locuinţe şi antidiscriminare pentru persoanele din zonele mărginaşe ale Sighişoarei, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

Proiectul este finanţat cu 12.635.894,86 de lei, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi se implementează în Municipiul Sighişoara, pe o perioadă de 36 de luni, între August 2017 şi Iulie 2020.
Rezultatele cumulate sub formă de recomandări vor fi cuprinse în viitoarea Strategie Locală Antidiscriminare, ca parte a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighişoara.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință