Connect with us

Social

Etapele recensământului populaţiei şi locuinţelor 2021(1 februarie – 17 iulie 2022)

Recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL2021) se va desfăşura în perioada 1 februarie – 17 iulie 2022. Iată care sunt etapele principale după care se va desfășura recensămțntul:

RECENSĂMÂNT, etape principale
Recenzare RPL2021    
·         Instruire recenzori aprilie – august 2021 Ianuarie- februarie 2022
·         Preluare date din surse administrative și populare bază de date RPL2021 1 – 31 iulie 2021 1 februarie – 13 martie 2022
·         Auto-recenzarea (metoda CAWI) 1 august – 30 septembrie 2021 14 martie – 15 mai 2022
·         Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față-în-față (cu ajutorul tabletelor) 1 octombrie – 30 noiembrie 2021 16 mai – 17 iulie 2022
Prelucrarea datelor octombrie 2023 nemodificat
Diseminarea și publicarea rezultatelor    
·         Diseminarea indicatorilor geo-referențiați decembrie 2022 nemodificat
·         Comunicat de presă privind rezultatele provizorii decembrie 2022 nemodificat
·         Publicarea rezultatelor provizorii decembrie 2022 nemodificat
·         Publicarea rezultatelor definitive decembrie 2023 nemodificat
·         Publicarea volumului sintetic de rezultate definitive ale RPL2021 decembrie 2023 nemodificat
·         Încărcarea indicatorilor în aplicația Eurostat de hipercuburi decembrie 2023 nemodificat
Elaborarea Raportului de calitate al RPL2021 decembrie 2023 nemodificat

2) Momentul de referință al RPL2021 va fi modificat din 1 mai 2021 în 1 decembrie 2021

3) Termenele activităților și subactivităților din cadrul Programului general de organizare și efectuare a RPL runda 2021 se vor actualiza în consecință, urmând a fi aprobate de Comisia Centrală pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 (CCRPL2021).

4) Bugetul pentru activitățile decalate va fi actualizat și se vor întreprinde demersurile necesare pentru revizuirea cadrului legal astfel încât bugetul pentru anul 2021 să fie suplimentat cu cuantumul sumei prevăzută a fi alocată în anul 2020 din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.”

În consecință, prezentul act normativ realizează modificarea calendarului de pregătire și efectuare a recensământului și, implicit, modifică momentul de referință al recensământului din 1 mai 2021 în 1 decembrie 2021.

Modificarea calendarului de pregătire și efectuare a recensământului atrage după sine și modificări ale termenelor pentru transmiterea datelor de către instituțiile furnizoare de date prevăzute la art.28, precum și alte termene ce trebuie corelate cu calendarul recensământului.

  1. De asemenea, prezentul act normativ are în vedere modificarea actualului mecanism de plată a unei părți din personalul de recensământ din teritoriu prevăzut în cadrul art.18, care constă în repartizarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, întrucât deși este corect din punct de vedere bugetar, mecanismul este unul sinuos și dificil de implementat având în vedere că acesta presupune adoptarea de hotărâri la nivelul fiecărui consiliu județean și al Consiliului General al Municipiului București pentru repartizarea sumelor pe unități/subunități administrativ teritoriale din interiorul județului/municipiului București, situații care pot determina efectuarea cu întârziere a plăților și dificultăți în recuperarea la bugetul de stat a sumelor neutilizate.

Ca urmare a modificărilor intervenite în ceea ce privește prevederile art.18, I.N.S., prin direcțiile teritoriale de statistică urmează să încheie contractele și să asigure plata întregului personal de recensământ din teritoriu. Prin urmare, personalul de recensământ din teritoriu își desfășoară activitatea sub autoritatea I.N.S., prin direcțiile teritoriale de statistică, fiind necesară modificarea în acest sens a prevederilor art.27 alin.(2) lit.c).

Totodată, modificarea prevederilor art.18 impune și modificarea art.29 lit.h) și h1) în ceea ce privește atribuțiile I.N.S. și a art.34 alin.(3) lit.b) în ceea ce privește atribuțiile primarului, urmând să fie aplicate următoarele reguli:

– I.N.S., prin direcțiile teritoriale de statistică, asigură selecția personalului recrutat cu sprijinul primarilor din fiecare localitate, și asigură instruirea și coordonează activitatea personalului recrutat;

– I.N.S., prin direcțiile teritoriale de statistică, asigură recrutarea și plata întregului personal de recensământ din teritoriu;

– primarii sprijină direcțiile teritoriale de statistică în vederea selectării și recrutării personalului necesar recenzării, validării și prelucrării datelor.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință