Connect with us

Social

Elevii romi vor avea mediatori şcolari

Toate unităţile de învăţământ din România, care încadrează cel puţin 15% din elevi – copii romi, vor beneficia de mediatori şcolari din acest an.

Începând din acest an, fiecare unitate de învăţământ din ţară în care cel puţin 15% dintre elevi sunt romi, vor avea mediatori şcolari şi vor dezvolta programe de tip „Şcoală după şcoală” în comunităţile rome, conform strategiei pentru educaţie pentru 2015-2020.

Mediatorii şcolari vor fi cooptaţi de către unităţile de învăţământ în toate activităţile de prevenire continuă a segregării.

„Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-economică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar celui al populaţiei majoritare. Principalele domenii de intervenţie sunt reprezentate de accesul la educaţie, locuri de muncă, sănătate şi locuinţe, în complementaritate cu serviciile sociale şi infrastructura, cultura şi combaterea discriminării”, informează Guvernul.

Cheltuielile estimate pentru implementarea acţiunilor cuprinse în acest document în perioada 2015-2016 sunt de 430,502 milioane de lei, urmând ca efortul naţional de finanţare să fie completat din Fondul Social European în domeniile educaţiei şi ocupării. De asemenea, pentru finanţarea Strategiei în perioada 2015-2020 vor fi accesate şi fonduri europene structurale şi de investiţii din cadrul financiar multi – anual al UE.

Strategia pentru educaţie pentru perioada 2015-2020 vizează reducerea discrepanţelor dintre copiii romi şi cei care nu aparţin acestei minorităţi în ceea ce priveşte participarea şcolară, nivelul de performanţă şcolară, condiţii socio-economice şi reducerea numărului de cazuri de discriminare din şcoli.

Principalele măsuri pentru atingerea acestor obiective vizează derularea unor programe naţionale distincte care au scopul de a conduce la creşterea accesului la educaţie timpurie a copiilor vulnerabili, inclusiv a celor romi, prin acordarea de consiliere parentală, de hrană şi prin extinderea facilităţilor existente de îngrijire pentru copii (grădiniţe, creşe, centre de îngrijire de zi).

„De exemplu, se are în vedere iniţierea unui program naţional, prin colaborarea între nivelul central şi local al administraţiei publice, în vederea furnizării de sprijin pentru 10.000 de copii din categorii vulnerabile (inclusiv romi) şi în risc de abandon şcolar, pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice în aspectele care le blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate etc). În identificarea beneficiarilor se va păstra, pe cât posibil, echilibrul de gen”, arată Guvernul.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință