Connect with us

Comunicate

Decizia Președintelui APRPE nr.39 din data de 25.05.2020

În conformitate cu prevederile art.l8, alin.13 din Statutul Asociației Partida Romilor „Pro-Europa”, preşedintele emite prezenta DECIZIE

ART.1

În baza parteneriatelor încheiate cu inspectoratele școlare judetene si cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, va derula in perioada 26.05.2020 – 16.06.2020, prima etapa a campaniei educaționale la nivel național „SOS COPIII ROMI”, al cărei principal scop vizează înscrierea copiilor de etnie romă in învățământul preşcolar şi în clasa pregătitoare, cat şi eliberarea recomandarilor de apartenența etnică, necesare elevilor de etnie romă, pentru admiterea în învățământul liceal, care vor candida pe locurile speciale alocate lor, în anul şcolar 2020-2021.

ART.2

Sucursalele Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa, vor elibera recomandarile de apartenenta la etnia roma, elevilor romi, conform procedurii interne a asociației, cu respectarea statutului asociației si a prevederilor ordinului ministrului educației naționale, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii in învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

ART.3

Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării de apartenență, revine atat președintelui sucursalei județene/a municipiului București, care o emite, o semnează, o stampileaza și o inregistreaza, cat si părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită asociației eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia romilor.

ART.4

Conform procedurii interne, documentele care justifică eliberararea de către președinții sucursalelor asociației a recomandărilor de apartenența la etnia roma, sunt:

  • Cererea privind eliberarea recomandări
  • Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind apartenența etnică, potrivit art. 326 din Noul Cod Penal, Declarația GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE 2016/679.

De asemenea, recomandările vor fi eliberate doar după verificarea datelor cu caracter etnic ale solicitantului.

ART.5

1) Recomandările vor fi eliberate doar elevilor de etnie roma. Orice abatere sau încălcare de la această prevedere va atrage răspunderea penală a celui care o emite, potrivit legislației in vigoare.

(2) La nivelul sucursalelor asociației județene/ a municipiului București se va constitui un registru special pentru eliberarea si evidenta recomandarilor de apartenenta etnica.

(3) Recomandările vor fi eliberate pe suport de hartie, respectand modelul, formatul și conținutul acesteia, prezentat in procedura interna.

(4) Recomandările vor putea fi eliberate solicitanților si online, in format electronic, conform dispozițiilor din ordinului ministrului Educației Naționale, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021.

Solicitantii vor accesa platforma educationala soscopiiiromi.ro. În aceasta situatie, recomandarea emisă în format PDF va fi transmisa atat solicitantului, secretariatului unității de invatamant a elevului, pe mail, cat si inspectorului scolar pentru minoritati.

ART.6

Conform protocolului încheiat între Asociația Partida Romilor Pro-Europa si Inspectoratul Școlar al Municipiului București, recomandările eliberate pentru solicitantii din București, vor fi semnate de domnul Manea Cătălin Zamfir, în calitatea de președinte al sucursalei Partida Romilor Pro-Europa – Bucureşti

ART.7

Prezenta decizie va fi comunicată tuturor președinților sucursalelor judetene, președintelui sucursalei municipiului București și președintelui Organizației de Tineret.

Prezenta decizie conline 3 pagini şi a fost întocmită în 3 exemplare originale, din care 1 exemplar original arhivat de secretarul Consiliului Director al Asociației Partida Romilor „Pro-Europa”.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință