Connect with us

Economie

Datoria guvernamentală brută conform metodologiei UE se va menţine, pe termen mediu, la un nivel ce nu va depăşi 52,5% din PIB

Datoria guvernamentală brută conform metodologiei UE se va menţine, în perioada 2024 – 2027, la un nivel ce nu va depăşi 52,5% din PIB, conform Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2024 şi proiecţia acesteia pe anii 2025-2027, publicat de Ministerul de Finanţe (MF).

„Pe termen mediu (2024 – 2027), datoria guvernamentală brută conform metodologiei UE se va menţine la un nivel ce nu va depăşi 52,5% din PIB, sub nivelul de 60% din PIB, în timp ce datoria guvernamentală netă (reprezentând datoria guvernamentală brută minus activele financiare lichide) nu va depăşi 47,5% din PIB”, se spune în Raport.

Conform documentului, pe termen mediu, Ministerul Finanţelor va urmări îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale pentru perioada 2023- 2025, respectiv: asigurarea necesarului de finanţare al administraţiei publice centrale pe fondul minimizării costurilor pe termen mediu şi lung; limitarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale; dezvoltarea pieţei interne a titlurilor de stat.

„Politica Ministerului Finanţelor este de a asigura finanţarea preponderent în moneda naţională, care să faciliteze în continuare dezvoltarea pieţei interne a titlurilor de stat şi totodată să sprijine diminuarea expunerii la riscul valutar, ţinând cont în acelaşi timp de capacitatea de absorbţie a pieţei interne, precum şi de necesităţile diversificării bazei de investitori în titlurile de stat. Emisiunile în euro pe piaţa internă vor fi avute in vedere pe maturităţi medii, în funcţie de condiţiile de piaţă şi de apetitul manifestat de către mediul investiţional, în condiţiile unui raport maturitate/cost avantajos”, se arată în Raport.

În scopul diversificării bazei de investitori şi a creşterii accesibilităţii persoanelor fizice la cumpărarea titlurilor de stat, se vor continua emisiunile de titluri de stat pentru populaţie în cadrul celor două programe dedicate Tezaur (titluri de stat emise prin unităţi ale Trezoreriei Statului şi oficii poştale ale Companiei Naţionale „Poşta Româna” S.A.) şi Fidelis (titluri de stat emise prin intermediul sistemului bancar), în limita unui plafon anual indicativ.

În funcţie de cererea specifică exprimată de mediile investiţionale, Ministerul Finanţelor precizează că va continua utilizarea operaţiunilor specifice de administrare a pasivelor, de tipul răscumpărărilor anticipate sau preschimbărilor de titluri de stat, atât pe piaţa internă cât şi pe pieţele externe, în scopul limitării riscului de refinanţare.

„În procesul de finanţare externă se va avea în vedere: contractarea de datorie preponderent în euro şi dolari, dar şi in alte valute, în funcţie de oportunităţile identificate, luând în considerare raportul cost/risc asociat acesteia şi contribuţia la diversificarea bazei investiţionale; extinderea numărului de contrapartide cu care se vor încheia acorduri-cadru de tip ISDA care va permite şi utilizarea instrumentelor financiare derivate de tipul swap-urilor valutare pentru o mai bună gestionare a expunerii la riscul valutar. Începând cu anul 2024, se are in vedere diversificarea instrumentelor de finanţare, prin finanţarea proiectelor/cheltuielilor care sunt destinate protejării mediului înconjurător şi combaterii schimbărilor climatice şi/sau a celor din domeniul social şi de dezvoltare durabilă, în baza Cadrului suveran de obligaţiuni verzi, precum şi diversificarea bazei investiţionale prin lansarea primei emisiuni de obligaţiuni externe de tip Samurai pe piaţa japoneză”, se menţionează în document.

Totodată, împrumuturile contractate de la instituţiile financiare internaţionale (BIRD, BEI, BDCE, BERD etc.), precum şi sumele aferente componentei de împrumut pentru implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor contribui la realizarea obiectivului de minimizare a costurilor de finanţare pe termen lung.

Pentru îmbunătăţirea managementului datoriei publice şi evitarea presiunilor sezoniere în asigurarea surselor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, MF are în vedere continuarea politicii de menţinere a rezervei financiare (buffer) în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului, care să acopere până la 4 luni din necesarul brut de finanţare.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință