Connect with us

Social

Comisia Europeană ia măsuri pentru a îmbunătăţi învăţarea pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională

Comisia Europeană a făcut un pas important pentru a ajuta statele membre să îndeplinească obiectivul stabilit la Summitului social de la Porto din luna mai

Comisia Europeană a făcut un pas important pentru a ajuta statele membre să îndeplinească obiectivul stabilit la Summitului social de la Porto din luna mai, conform căruia, la nivelul UE, până în 2030, 60% din toţi adulţii să ia parte la activităţi de formare în fiecare an, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

În acest sens, Comisia a prezentat propuneri de recomandări ale Consiliului privind conturile personale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi micro-certificatele, oferind mai multe posibilităţi oamenilor de a identifica oferte de învăţare şi oportunităţi de angajare.

Deţinerea unui set solid de competenţe oferă oportunităţi oamenilor, constituie o plasă de siguranţă în vremuri nesigure, promovează incluziunea şi progresul social şi oferă economiei forţa de muncă calificată necesară pentru a se dezvolta şi a inova. Succesul tranziţiei digitale şi al tranziţiei verzi depinde de lucrători cu competenţe adecvate. Cu toate acestea, prea puţine persoane participă la activităţi de învăţare periodice după perioada de educaţie şi formare iniţială, deoarece adesea nu dispun de resurse financiare sau de timp pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi a dobândi noi competenţe sau nu sunt la curent cu oportunităţile de învăţare existente şi cu beneficiile pe care le oferă. De exemplu, în peste 90% din locurile de muncă actuale şi în aproape toate sectoarele este necesar un anumit nivel de competenţe digitale, însă numai 56% dintre adulţi aveau competenţe digitale de bază în 2019.

„Educaţia şi formarea nu ar trebui să înceteze la terminarea şcolii. Acum mai mult ca niciodată, oamenii trebuie să îşi dezvolte competenţele de-a lungul întregii vieţi profesionale pentru a răspunde cerinţelor unei pieţe a forţei de muncă în schimbare rapidă. Propunerile Comisiei privind conturile personale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi micro-certificatele ne vor ajuta să atingem obiectivul stabilit în Planul de acţiune al Pilonului european al drepturilor sociale ca, până în 2030, 60% din toţi adulţii să participe la cursuri de formare în fiecare an”, a declarat comisarul pentru locuri de muncă şi drepturi sociale, Nicolas Schmit.

În ceea ce priveşte conturile personale de învăţare pe tot parcursul vieţii, propunerea Comisiei urmăreşte să garanteze că fiecare persoană are acces la oportunităţi de formare relevante, adaptate nevoilor sale, pe tot parcursul vieţii şi indiferent dacă sunt sau nu angajate în momentul respectiv. În acest scop, propunerea de recomandare a Consiliului abordează principalele obstacole întâmpinate de oameni în prezent în ceea ce priveşte formarea – motivaţie, timp şi finanţare – solicitând statelor membre, împreună cu partenerii sociali: să creeze conturi personale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi să ofere drepturi la formare pentru toţi adulţii de vârstă activă; să definească o listă cu cursuri de formare relevante şi verificate din punctul de vedere al calităţii pentru piaţa forţei de muncă care să fie eligibilă pentru finanţare din conturile personale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi să o facă accesibilă prin intermediul unui registru digital, de exemplu de pe un dispozitiv mobil; să ofere de oportunităţi de orientare profesională şi de validare a competenţelor dobândite anterior, precum şi concedii plătite pentru formare.

Cu privire la micro-certificate, acestea certifică rezultatele învăţării în urma unei experienţe de învăţare de mică amploare (de exemplu, un curs sau o formare de scurtă durată). Ele oferă o modalitate flexibilă şi specifică de a ajuta oamenii să îşi dezvolte cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele de care au nevoie pentru dezvoltarea personală şi profesională. Propunerea Comisiei urmăreşte să asigure funcţionarea micro-certificatelor la nivelul instituţiilor, al întreprinderilor, al sectoarelor şi chiar transfrontalier. În acest scop, statele membre ar trebui să convină asupra: unei definiţii comune a micro-certificatelor; elementelor standard pentru descrierea lor, precum şi a principiilor-cheie pentru conceperea şi emiterea acestora.

Scopul este de a garanta că micro-certificatele sunt de înaltă calitate şi sunt emise într-un mod transparent, pentru a consolida încrederea în ceea ce certifică. Acest lucru ar trebui să sprijine utilizarea micro-certificatelor de către cursanţi, lucrători şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care pot beneficia de ele.

Propunerile Comisiei vor fi negociate cu statele membre. După adoptarea lor de către Consiliu, Comisia va sprijini statele membre, partenerii sociali şi partenerii relevanţi în punerea în aplicare a acestor recomandări ale Consiliului.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință