Connect with us

Programe

Identitate, tradiţii şi patrimoniul cultural al minorităţii rome

În Strategia din 2022 a Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, se prevede...

More Posts