Connect with us

Eveniment

Campania naţională „VREM RESPECT!”

Scopul și obiectivele acțiunii

Având în vedere lipsa unor date şi informaţii clare care să reflecte realitatea şi dimensiunea problemelor şi nevoilor comunităţilor de romi din România în domeniul educaţiei, sănătăţii, muncii, infrastructurii, culturii, date care ar putea fi folosite de către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, locale şi centrale pentru implementarea soluții, programe şi proiecte, din fonduri naţionale şi europene, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților de romi din țara noastră.

Ţinând cont de faptul că în România trăiesc aproximativ 660.000 de cetăţeni romani de etnie romă, aproximativ 3.5% din populația totală, conform ultimului recensământ efectuat în anul 2011.

Ţinând cont de faptul că din cele aproximativ 3200 de UAT- uri de la nivel naţional, în peste 500,  populaţia de etnie romă depăşeşte 200 de persoane per unitate administrativ teritorială.

Ţinând cont de faptul că ultimele rapoarte şi studii efectuate în comunităţile de romi din România, releva date şi informaţii care nu mai sunt de actualitate, rapoartele fiind realizate cu foarte mulți ani în urmă și pe eșantioane nereprezentative pentru populația de etnie romă, ca de pildă: (Raport Băncii Mondiale, Raport Focus Consultancy 2007, Raport Prezidenţial).

Având în vedere lipsa unor date şi informaţii clare care să reflecte realitatea şi dimensiunea problemelor şi nevoilor comunităţilor de romi din România din prezent (anul 2019), în domenii precum: educaţia, sănătatea, munca, infrastructura, cultura, starea socială și economică;

Având în vedere faptul că datele și informațiile ce pot fi colectate din comunitățile de romi de către Asociația Partida Romilor Pro-Europa, ar putea fi folosite de către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, locale şi centrale în ceea ce priveşte implementarea unor programe şi proiecte locale, naţionale şi europene în domeniile mai sus menţionate.

Având în vedere că deşi la nivel naţional în comunităţile de romi îşi desfăşoară activitatea un număr semnificativ de resurse umane specializate în problematica romă, precum, mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, cadre didactice care predau limba şi istoria romilor, expertul local pe problemele romilor, expertul pe problemele romilor din cadrul Instituţiei Prefectului, lideri formali şi informali ai Partidei Romilor din comunităţilor de romi, munca și activitatea acestora nu este monitorizată și cu atât mai puțin raportată și centralizată de către autoritățile care au răspundere în acest sens;

Având în vedere acutizarea multiplelor probleme ale romilor în domenii precum: accesul și participarea școlară, accesul la serviciile de sănătate, calificarea și accesul pe piaţa muncii, problemele generate de lipsa actelor de identitate, și de proprietate, accesul gospodăriilor locuite de populația de etnie romă la utilităţile de bază, precum electricitatea, apa, canal şi gaze;

Având în vedere nevoia de reprezentare a cetăţenilor romani de etnie romă în structurile decizionale din plan local, pentru conservarea patrimoniului cultural, pentru păstrarea culturii, istoriei şi a limbii materne;

Dat fiind patul ca la nivelul anului 2019 încă nu există date şi informaţii reale şi oficiale din comunităţile de romi în legătură cu problemele şi nevoile acestei minorităţi.

Dat fiind faptul că Asociația Partida Romilor Pro-Europa, reprezintă organizaţia naţională a romilor  din România, care prin forma sa de organizare și funcționare, este prezentă în majoritatea judeţelor din ţară şi în localităţile cu pondere semnificativă de romi, ceea ce demonstrează capacitatea administrativă a asociației de a realiza un amplu proces de identificare reală a problemelor și nevoilor comunităților de romi din România.

Ţinând cont de necesitatea cunoaşterii reale a problematicii minorităţii rome din România de către Guvernul Românie şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea identificării de soluții fezabile în acest sens;

Ţinând cont de faptul că aceste probleme  trebuie incluse pe agenda publică a  instituţiilor şi autorităţilor statului român, probleme ce ar putea fi rezolvate prin asumare instituțională, printr-un parteneriat activ cu administrația publică centrală și locală, printr-o planificare coerentă, printr-un mecanism funcțional, care să includă resursele umane specializate în domeniul incluziunii romilor, prin bugetarea măsurilor și soluțiilor ce urmează a fi identificate și implementate.

Având în vedere faptul că datele și informațiile ce urmează a fi colectate prin intermediul activităților Asociației Partida Romilor Pro-Europa, poate reprezenta un argument solid care să conducă la elaborarea unui noi viziuni, unei noi paradigme despre dezvoltarea membrilor comunității rome din punct de vedere cultural, social și cultural.

Având în vedere faptul că atât scopul cât şi obiectivele Asociației Partida Romilor Pro-Europa,  regăsite în statut, vizează întreaga minoritate a romilor din România, din perspectiva:

  • culturală
  • identitară
  • educațională
  • drepturilor și obligațiilor ce derivă din calitatea de cetățeni români
  • respectării drepturilor omului, conform tratatelor internaționale, la care România este parte
  • dezvoltării locale

Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa va desfășura o serie de acțiuni și activități cuprinse în cadrul  campaniei civice la nivel naţional, intitulată: VREM RESPECT!

Campania civică VREM RESPECT!, are la baza conceptul de cetățenie, egalitate în drepturi, libertate şi demnitate, valori prevăzute atât în Constituţia României, cât şi în documentele internaţionale care reglementează drepturile omului în general şi protecţia minorităţilor naţionale, în particular.

Scopul campaniei civice VREM RESPECT! constă în organizarea unor întâlniri /reuniuni civice și tematice cu membrii comunităților de romi din România, (aproximativ 500 de localități cu pondere semnificativă de romi), pentru a identifica în mod real principalele probleme şi nevoi ale acestora în domenii precum  educaţia, sănătatea, infrastructura, cultura, participarea civică, mediul social și economic, în vederea includerii respectivelor probleme și nevoi pe agenda publică a Guvernului României şi a tuturor instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asumării, identificării și implementării de soluții fezabile în comunitățile de romi, pe termen mediu și lung.

La întâlnirile/ reuniunile/ acțiunile ce se vor desfășura în cadrul campaniei civice VREM RESPECT!, vor participa un spectru mai larg de persoane (adulți și copii), în conformitate cu prevederile HG 194/2019.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință