Cultura

Calendarul Romilor

1 ianuarie – Sf. Vasile, obiceiurile legate de “Vasilca”. Colindatul “cu Vasilca” este întâlnit în ajunul şi în prima zi a anului nou în mediul sătesc, practicat, deopotrivă, de romi şi de alte etnii din Balcani (români, bulgari).

27 Ianuarie – Ziua Internaţională pentru Comemorarea Memoriei Victimelor Holocaustului (ONU) – International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust (UN)

20 februarie 1856 – Încheierea Dezrobirii Romilor. După ce, anterior, la 10 / 22 decembrie 1855, Divanul Obştesc din Moldova votase “Legiurea pentru desfiinţarea sclaviei, regularea despăgubirei şi trecerea emancipaţilor la dare”, la data de 8 / 20 februarie 1856, a fost promulgată şi în Ţara Românească – de către domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei – „Legiuirea pentru emanciparea tuturor ţiganilor din Principatul românesc”, marcând ultimul act normativ privind dezrobirea romilor în Principate.

21 Februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne (UNESCO) – International Mother Language Day (UNESCO)

7 martie – Ziua Părintelui Rom. Ziua când părinţii romi, cooptaţi în diferitele programe educative ale şcolii – “şcoala mamelor”, “şcoala tinerilor taţi”, “şcoala bunicilor” – se reunesc pentru consultări cu profesorii privind educaţia copiilor romi.

8 martie – Ziua Internaţională a Femeii. (International Women’s Day)

17 martie 2000 – Ziua Mediatorului Şcolar Rom. Marchează elaborarea primei Fişe de post a mediatorului şcolar rom, de către inspectorii pentru şcolarizarea romilor, participanţi la cel de-al doilea seminar de lucru al acestora, desfăşurat la Tulcea, între 15-17 martie 2000, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale

18 martie 1812 – Ziua Scriitorului Rom – Ziua când Ion Budai-Deleanu semnează şi trimite Epistolie închinătoare către Mitru Perea [Petru Maior], vestit cântăreţ, din care reiese că Ion Budai Deleanu şi Petru Maior erau romi

21 Martie – Ziua Internaţională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (International Day for the Elimination of Racial Discrimination)

8 aprilie 1971 – Ziua Internaţionala a Romilor. Cu prilejul primului Congres al romilor, desfăşurat la 8 aprilie, lângă Londra, au fost adoptate cântecul Gelem, gelem – ca imn al romilor de pretutindeni – şi steagul romilor (dreptungiular, cu jumătatea superioară albastră, cea inferioară verde, iar în centru cu o roată de culoare roşie, în realitate, „chakra = roata universului”, care are, în fapt, 16 spiţe). În România, se marchează ziua de 8 aprilie, cu începere din anul 2006, ca “Sărbătoare a etniei romilor din România”, adoptată de Parlamentul României, la iniţiativa deputatului romilor, preşedintele asociaţiei Partida Romilor, Nicolae Păun, prin Legea nr. 66 / 22 martie 2006.

16 aprilie 1889 – Ziua Actorului Rom. Marchează ziua de naştere a actorului Charles Chaplin (n. la 16 aprilie 1889, decedat la 25 decembrie 1977). Acesta şi-a mărturisit identitatea romă cu 13 ani înainte de moarte (v. Povestea vieţii mele. My autobiography – 1964): „Bunica era pe jumătate ţigancă”.

20 aprilie 2004 – Ziua Nesegregării şi Nediscriminării în Învăţământ. Marchează ziua când a fost emisă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la cererea şi cu participarea organizaţiilor rome, Notificarea nr. 29323 / 20.04. 2004 privind interzicerea segregărilor copiilor în învăţământ. În context, pe lângă întâlnirile din şcoli, cu scopul analizării / conştientizării actelor de discriminare şi de segregare, se organizează concursuri ale elevilor cu echipaje multietnice pe tematica lucrării pentru copii “Katitzi” scrisă de scriitoarea romă Katarina Taikon din Suedia (n. la 29 iulie 1932 şi decedată în 30 decembrie 1995).

24 aprilie 1595 – Ziua domnitorului rom Răzvan Vodă (care a domnit începând din 24 aprilie / 4 mai 1595, până în 3 / 13 decembrie 1595). Proclamarea ca domn al Moldovei a lui Ştefan Răzvan s-a făcut în această zi, el conducând Moldova până la data de 13 decembrie 1595, fiind, de fapt, singurul domn de origine romă al unei ţări române.

25 aprilie – Ziua Holocaustului. Marchează lichidarea de către nazişti, în timpul ultimului război mondial, a şase milioane de evrei, peste 500.000 romi, cât şi a altor victime (pe criterii de diversitate fizică, sexuală, religioasă, ideologică etc.).

25 aprilie 2001 – Ziua Strategiei. Ziua Legislaţiei Naţionale privind Romii din România. La 25 aprilie 2001, s-a emis H.G. nr. 430 / 2001 privind îmbunătăţirea situaţiei romilor, act normativ reactualizat prin H. G. 522 / aprilie 2006.

28 aprilie – Ziua Cărţii Rome în România. Marchează tipărirea, în anul 1878, a primei culegeri bilingve de folclor rom, elaborată de Barbu Constantinescu, iar după Revoluţie – publicarea, la data de 28 aprilie 1992, de către Gheorghe Sarău, a primului dicţionar rom apărut în România.

24 – 25 mai 1935 – Sfânta Sara. Marchează zilele de pelerinaj ale romilor vest europeni la Biserica din Les Saintes Maries de la Mer [Sfintele Marii ale Mării / venite pe Mare], din sudul Franţei, unde, la subsolul bisericii, se află statuia Sfintei Sara, protectoarea religioasă a romilor. După răstignirea lui Iisus, cele trei Sfinte Marii, împreună cu sluga lor, Sf. Sara, au fost puse într-o ambarcaţiune şi lăsate în voia soartei pe mare, fără apă şi merinde, apa scoţându-le pe uscat, în sudul Franţei. Sfînta Sara a fost pictată, în anul 2001, în Biserica “Sf. Paraschiva”, din localitatea teleormăneană Segarcea Vale, de către pictorul Ion Alexe.

31 mai 1942 – Ziua Deportării Romilor în Transnistria. Inspectoratul General al Jandarmeriei transmite adresa nr. 34.647/30 mai 1942 Inspectoratelor de Jandarmi din Bucureşti, Chişinău şi Transnistria, conţinând ultimele indicaţii privind preluarea “ţiganilor nomazi” şi evacuarea lor în Transnistria. A doua zi, I.G.J., în scrisoarea nr. 34.647/31 mai 1942, raportează Ministerului Afacerilor Interne că “Inspectoratul General al Jandarmeriei a transmis tuturor formaţiunilor sale din subordine ordinele necesare pentru executarea operaţiilor de evacuare a ţiganilor nomazi de pe întreg cuprinsul ţării în Transnistria. 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului.

16 iunie – Ziua Limbii Romani.

1 iulie 1999 – Ziua Învăţământului pentru Romi. Prin numirea inspectorilor romi şi neromi pentru şcolarizarea romilor în structura celor 42 de Inspectorate Şcolare Judeţene, prin ordinul MEN nr. 3363 / 01.03. 1999, ce avea ca termen limită de aplicare ziua de 1 iulie 1999, se trece la oficializarea unor demersuri anterioare, din perioada 1990 – 1999, destinate şcolarizării romilor şi la configurarea unei noi abordări instituţionale privind învăţământul destinat romilor din România.

25 iulie 2001 – Ziua Mediatorului Sanitar Rom

27 august 1933 – Ziua Mişcării Romilor din România. Ziua Activistului Rom.

31 august 2000 – Ziua Nediscriminării în România. Marchează data aprobării de către Guvernul României a Ordonanţei 137/31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, document secondat de alte acte normative conexe.

8 septembrie – Ziua Romilor Căldărari şi Nomazi (Costeşti, Vâlcea). Sfânta Marie (Naşterea Maicii Domnului)

8 septembrie – Ziua Internaţională a Combaterii Analfabetismului (International Literacy Day – UNESCO)

15 septembrie 1990 – Ziua Elevului Licean Rom. Marchează debutul măsurilor afirmative în favoarea elevilor romi, prin admiterea acestora, în anul 1990, pe locuri distincte la Şcolile Normale (Liceele Pedagogice) din Bucureşti, Bacău şi Târgu Mureş, în vederea pregătirii lor ca învăţători pentru şcolarizarea romilor. În cadrul întâlnirilor organizate în această zi cu liceenii romi, sunt invitaţi, alături de instituţii şi organizaţii rome şi nerome şi filantropi, romi şi neromi, care îi susţin financiar pe liceenii romi, în funcţie de rezultatele la învăţătură şi / sau de situaţia materială.

16 septembrie 1990 – Ziua Portului şi Dansului Popular Rom. Parada costumelor populare ale romilor.

17 septembrie 1990 – Ziua Meşteşugarilor şi Artiştilor Plastici Romi. Târgul meşterilor populari romi: argintari, căldărari, cositorari, pieptănari, croitori, cizmari ş.a. Expoziţii ale artiştilor plastici romi: pictură, sculptură, fotografie, ceramică, design vestimentar etc.

20 septembrie 1620 – Ziua Romilor Rudari/Băieşi. În Ţara Românească, rudarii sunt menţionaţi la 20 septembrie 1620 în Hrisovul domnului Ţării Româneşti Gavrilă Movilă către Mănăstirea Cozia.

24 septembrie 1932 – Ziua Presei Rome.

26 septembrie – Ziua Limbilor Europei.

2 octombrie 1992 – Ziua Studentului Rom. Marchează alocarea pentru prima dată în învăţământul superior românesc a 10 locuri distincte pentru candidaţii romi la secţia de asistenţă socială a Universităţii din Bucureşti, la iniţiativa sociologilor profesori, dr. Elena Zamfir şi dr. Vasile Burtea .

3 octombrie 1385 – Ziua Atestării Romilor în Spaţiul Geo-Istoric Românesc.

5 octombrie – Ziua Cadrelor Didactice. Cinstirea, de asemenea, a cadrelor didactice rome. (în contextul Zilei Mondiale a Profesorului – World Teacher’s Day – UNESCO)

8 octombrie 1923 – Ziua Muzicianului Rom din România. La data de 8 octombrie 1923 s-a născut marele violonist şi dirijor rom Ion Voicu. În context, serbarea altor muzicieni romi: Mădălin Voicu (dirijor), Johnny Răducanu (jazz), Marius Mihalache (ţambal, jazz), Marin Petrache Pechea (jazz) ş.a.

9 octombrie – Ziua Holocaustului. Comemorarea în România a victimelor Holocaustului din rândul evreilor, romilor şi al altor categorii (persoane victimizate din raţiuni de diversitate fizică, sexuală, religioasă, ideologică etc.).

20 octombrie 1992 – Ziua Secţiei de Limbă Romani (data când a debutat primul curs de limba romani la nivel universitar, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, iniţiat şi ţinut de Gheorghe Sarău până în anul universitar 2000 / 2001.

2 noiembrie – Ziua Folclorului Rom. Ziua este prilejuită de comemorarea morţii folcloristului şi cărturarului rom Anton Pann

16 noiembrie – Ziua Toleranţei şi a Diversităţii (în contextul Zilei Internaţionale pentru Toleranţă – International Day for Tolerance (UNESCO).

20 noiembrie – Ziua Internaţională a Copilului – Universal Children’s Day (UNICEF)

30 noiembrie 1940 – Ziua Romilor Ursari. Ziua ce marchează dispariţia ursăritului. Printr-o serie de reglementări succesive, ursăritul dispare treptat. Astfel, prin Ordinul nr. 24.643/1908 al Ministerului de Interne, se interziceau creşterea şi purtatul urşilor, de către romii ursari, deoarece “purtarea de către ţigani a urşilor prin oraşe oferă trecătorilor, sub speranţa distracţiei, unul dintre cele mai sălbatice spectacole.

1 decembrie 1918– Ziua Naţională a României. Romii din România, ca şi alţi cetăţeni români de diferite etnii, au fost şi sunt producători de istorie şi civilizaţie în context românesc şi universal.

2 decembrie – Ziua Lăutăriei şi a Cântecului Lăutăresc. Marchează prezenţa, cu o zi înainte, la data de 1 decembrie 1599 a unei cete de lăutari romi, ce cânta “imnuri naţionale”, în momentul intrării lui Mihai Viteazul în Alba Iulia.

18 decembrie – Ziua Minorităţilor din România.

18 decembrie – Ziua Popoarelor Dezrădăcinate şi / sau Nomade (evreii, romii, tătarii, armenii etc.). Serbare în contextul Zilei Internaţionale a Emigranţilor (18 December – International Migrant’s Day). Poeta Rose Ausländer se autodefinea asfel: “Sunt o ţigancă evreică de limbă germană. Evreii şi ţiganii, ambele popoare nomade, dezrădăcinate.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version