Connect with us

La zi

Calendarul admiterii la școlile profesionale în anul 2020

Absolvenţii clasei a VIII-a în 2020 vor putea, ca alternativă la liceu, să se înscrie la școli profesionale. În același timp, absolvenții clasei a VIII-a care vor avea media de admitere sub 5 nu vor mai putea să meargă la liceu, singura variantă pentru aceștia fiind școlile profesionale.
Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 a fost publicat în Monitorul Oficial.
Iată în continuare calendarul admiterii în şcolile profesionale pentru anul 2020:


28 februarie – afișarea, la sediul școlilor profesionale, a procedurii de preselecție (după caz) și a procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul profesional de stat și a perioadelor de înscriere; de asemenea, vor fi menționate datele stabilite pentru proba suplimentară de admitere, dacă va fi nevoie (în cazul în care numărul candidaților va depăși numărul locurilor disponibile);


11 mai – afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul școlilor profesionale;


12-18 mai – transmiterea în școlile gimnaziale a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2020-2021; afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în școli profesionale (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în fișa de opțiuni pentru învățământul dual);


18-29 mai – ședințe de instruire organizate de toate școlile gimnaziale, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii și a altor aspecte relevante pentru admiterea în școlile profesionale.

În privința probelor de limbă modernă sau maternă (pentru cei care trebuie să o susțină):

11-12 mai – înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;


13-15 mai – desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;


18 mai – comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și depunerea contestațiilor (dacă este posibil);


22 mai – comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;


25-27 mai – ridicarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;


28 mai – depunerea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite.

În privința înscrierii în prima etapă de admitere în școli profesionale:

29 iunie-3 iulie și 6 iulie – completarea fișelor de înscriere în școli profesionale și înscrierea elevilor la aceste școli;


6 iulie – afișarea la sediul școlilor profesionale a listei candidaților înscriși în învățământul profesional (când nu e necesară preselecția); la aceeași dată se vor da informații cu privire la probele suplimentare și/sau eliminatorii, de către școlile unde nu se organizează preselecție, însă unde numărul candidaților depășește numărul locurilor disponibile;


7-8 iulie – desășurarea probei de preselecție, în școlile profesionale în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare școală profesională; în aceleași zile vor fi afișate și rezultatele; de asemenea, dacă numărul candidaților care vor trece de proba de preselecție va fi mai mare decât numărul locurilor disponibile, se vor da informații și cu privire la organizarea unei probe suplimentare;


10 iulie – actualizarea și afișarea, la sediul școlilor profesionale, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat; afișare de informații privind probele suplimentare de admitere, dacă și unde e cazul;
13-14 iulie – desfășurarea probei suplimentare de admitere (dacă e necesar) și afișarea rezultatelor; depunerea contestațiilor;


15 iulie – rezolvarea contestațiilor;


15-17 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși;


21 iulie – afișarea, de către școlile profesionale, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale;

În privința înscrierii în cea de-a doua etapă de admitere (de exemplu, pentru candidații din prima etapă care au fost respinși):

22-24 iulie – completarea fișelor de înscriere în școli profesionale și înscrierea elevilor la aceste școli;


24 iulie – afișarea, la școlile profesionale, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional și a informațiilor privind probele de preselecție/eliminatorii/de admitere, dacă e cazul;


27-29 iulie – derularea probei suplimentare de admitere, dacă este cazul, precedată, după caz, de proba de preselecție (în școlile în care s-a decis organizarea acesteia), conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ; depunerea contestațiilor;


30 iulie – rezolvarea contestațiilor; afișarea listei cu candidații admiși și cu cei respinși;


30-31 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.


Trebuie menționat că, la începutul lunii august, va avea loc și o etapă de redistribuiri (de exemplu, pentru cei care nu au fost admiși în etapele anterioare).

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință