Connect with us

Economie

Bugetul pentru anul viitor: Creştere economică de 3,4%, inflaţie medie anuală 6% şi deficit 5% din PIB

Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o creştere economică de 3,4% şi o inflaţie medie anuală de 6% şi deficit de 5% din PIB, potrivit Strategiei Fiscal – Bugetare 2024 – 2026 publicate miercuri.

„Cererea internă va constitui elementul principal prin componenta investiţională reprezentată de formarea brută de capital fix (+6,5%), efect al dezvoltării unor proiecte importante de investiţii publice şi private, concomitent cu o majorare a consumului final, uşor sub cea a produsului intern brut, respectiv 3,3%. Pe latura ofertei, construcţiile vor continua să fie cel mai dinamic sector cu o majorare a VAB de 7,1%, bazată în principal pe atragerea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene. Sectorul terţiar va avea la rândul său un aport pozitiv la avansul economic cu un spor de 3,5%. Pentru industrie s-a prevăzut o creştere modestă a valorii adăugate brute, respectiv de 1,2%, în condiţiile menţinerii unui context geopolitic incert”, se precizează în document.

Produsul Intern Brut este estimat la 1.733 miliarde de lei preţuri curente, iar deficitul bugetar la 5% din PIB, în condiţiile unor venituri de peste 586 miliarde de lei şi ale unor cheltuieli de 673 miliarde de lei. Ponderea cheltuielilor totale în PIB este estimată la 38,8%, iar cea a veniturilor la 33,8% din PIB.

„Proiecţia veniturilor bugetului general consolidat pe perioada 2024-2027 s-a realizat pe baza indicatorilor macroeconomici pentru orizontul de referinţă, precum şi a reglementărilor existente în prezent în domeniul fiscal. Pe termen mediu, pe fondul revigorării economice, veniturile bugetare se vor înscrie pe un trend ascendent în valoare nominală”, se arată în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2024 şi proiecţia acesteia pe anii 2025 – 2027.

Astfel, în anul 2024 veniturile bugetare în termeni nominali sunt estimate la 586,1 miliarde lei în creştere în valoare nominală pe orizontul de referinţă, ajungând în anul 2027 la 693,1 miliarde lei.

Cele mai mari ponderi în cadrul veniturilor bugetare în anul 2024 le înregistrează contribuţiile de asigurări sociale (31,2% din total venituri), urmate de TVA (20,4%), sume primite de la UE (11,8 % din total venituri), impozit pe salarii şi venit (7,9% din PIB) şi venituri nefiscale (7,8% din total venituri).

Cheltuielile bugetare estimate pentru anul viitor sunt în sumă de 672,8 miliarde lei şi vor creşte treptat pentru ca în anul 2027 să ajungă la 755,2 miliarde lei, respectiv 34,66% din PIB, înregistrând o tendinţă de scădere pe orizontul de referinţă ca pondere în PIB, datorită nevoii de ajustare a deficitului bugetar, explică iniţiatorii.

Anul viitor, cheltuielile cu asistenţa socială vor reprezenta 12,1% din PIB.

Cheltuielile de personal sunt în sumă de 146,2 miliarde lei în anul 2024 iar cele destinate investiţiilor însumează aproximativ 120,1 miliarde lei, reprezentând aproximativ 6,9% în PIB.

Cu ponderi mari în total cheltuieli în anul 2024 se situează asistenţa socială (31,1% din total cheltuieli), cheltuieli de personal (21,7% din total) şi cheltuieli de investiţii (17,8% din total).

Numărul total al şomerilor este estimat la 215.000 persoane iar câştigul salarial mediu net la 4.733 lei.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință