Connect with us

Cultura

Anunţ privind selecţie de manuscrise în vederea publicarii sub egida Editurii Centrului Naţional de Cultură a Romilor

Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher este o instituţie care are rolul de serviciu cultural de utilitate publică, desfăşurând activităţi în domeniul cultural, de informare, de educaţie permanentă, de susţinere şi derulare a programelor şi proiectelor culturale destinate comunităţii rome, în conformitate cu legislaţia română în vigoare. In perioada 16 mai – 30 iunie 2019, Centrul Naţional de Cultură a Romilor organizează selecţie de manuscrise cuprinzând următoarele categorii:

– Literatură pentru copii (poveşti, basme);

– Beletristică: roman/nuvelă/povestiri, ce pot fi inspirate din istoria şi/sau cultura romă.

Criterii de selecţie a manuscriselor:

  1. Literatură pentru copii poveşti/ basme

-să respecte caracteristicile literaturii pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-11 ani;

-să aibă un limbaj simplu;

-să fie orientate înspre un anumit subiect inspirat din cultura romilor;

-personajele să fie şi copii de etnie romă;

-să includă descrieri scurte şi dialog; -să conţină elemente fantastice/ reale;

-să aibă un caracter educaţional,

-să conţină elemente de interculturalitate

  1. Roman/Nuvela/Povestiri inspirate din istoria şi/sau cultura romă

– să includă elemente din istoria şi/sau cultura romilor

– să conţină elemente de interculturalitate.

 – lucrarea nu trebuie sa fie un plagiat, autorul asumăndu-şi în întregime responsabilitatea pentru originalitatea şi conţinutul lucrării pe baza unei declaraţii pe propria răspundere.

-subiectul nu va instiga la violenţă şi ură de niciun fel si nu va aduce defăimare şi ofensă adusă persoanelor sau instituţiilor;

-lucrările vor fi redactate în format WORD A4, fontul TIMES NEW ROMAN de dimensiune 12, cu rândurile spaţiate la 1,5;

-pentru redactare vor fi utilizate caracterele diacritice specifice limbii române sau limbii romani;

-lucrarea va conţine, pe prima pagină, titlul complet al operei, numele şi prenumele autorului şi pseudonimul literar, dacă este cazul;

-dacă manuscrisul este scris în limba romani, acesta trebuie sa aibă şi versiunea în limba română (traducerea);

-autorul trebuie să fie cetăţean român, cu domiciliul stabil în România.   

Data limită:

Autorii sunt rugaţi să transmită manuscrisele, exclusiv în format electronic, la adresa de email: secretariat@cncr. gov.ro, până la data de 30 iunie 2019.

Rezultatul selecţiei va fi anunţat pe parcursul lunii iulie 2019.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon: 021.313.52.11, persoană de contact: Norica Costache.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință