Connect with us

Anunturi

Anunț cerere de oferte

ANUNȚ CERERE DE OFERTE
55321000-6 Servicii de preparare a mâncării , 55322000-3 Servicii de gătire a mancarii
55500000-5 Servicii de cantina si servicii de catering
79952000-2 Servicii pentru evenimente ,
79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale
Servicii Alte servicii comerciale și conexe, 79953000-9 Servicii de organizare de festivaluri
 • 1. Denumire achiziție: Achiziție de servicii de organizare și de preparare a mâncării pentru Caravana culturală „Romi pentru România”
 • 2. Tip contract: Contract de prestări servicii
 • 3. Durata contractului: aproximativ 12 luni de la data semnării contractului
 • 4. Locul de prestare a serviciilor: România în locațiile menționate în conform documentației
 • 5. Procedură de atribuire: procedura competitivă prin cerere de oferte conform normelor procedurale interne elaborate în baza Codul Civil – dispoziții privind oferta de a contracta art.1182 – art.1203
 • 6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție
În conformitate cu hotărârea membrilor AG a APRPE a fost aprobată desfășurarea campaniei culturale denumită „Caravana Culturală – Romi pentru România”, ce are ca scop promovarea muzicii tradiționale specifică regiunilor Oltenia, Banat, Crișana, Ardeal, Moldova, Muntenia și Dobrogea, prezentarea unor artiști consacrați la nivel național, promotori ai muzicii tradiționale a etnicilor romi, promovarea încrederii și stimei de sine în rândul etnicilor romi, combaterea prejudecăților din rândul etnicilor romi cu privire la apartenența etnică, promovarea diversității culturale în scopul eliminării prejudecăților și recunoașterii valorilor comune. Serviciile sunt necesare pentru asigurarea hranei/mâncării pentru un număr de aproximativ 26.000 de membrii ai Asociației Partida Romilor „Pro-Europa” pentru evenimentele culturale ce se vor desfășura în perioada 03 iulie 2024 – 08 septembrie 2024, în 26 de locații de desfășurare a evenimentelor culturale. Preconizăm că la fiecare eveniment vor participa cel puțin un număr de 3000 de persoane din care 1000 de persoane vor fi membrii APRPE și beneficiarii finali ai serviciilor de preparare și servire a mâncării.
 • 7. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: se vor analiza și evalua ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate si se va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/preț competitiv. In cazul în care toate ofertele primate îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate de Achizitor, atunci elementele de departajare ale ofertelor in ordinea priorității sunt: prețul cel mai scăzut
 • 8. Valoarea estimată: 2.080.000 de lei inclusiv TVA
 • 9. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele : ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”, Adresa: str. Telița, nr.31, sector 5, București, Romania.
 • 10. Termen de depunere oferte: maxim10 zile calendaristice de la data publicării anunțului publicitar, exclusiv data de lansare și data de depunere a ofertelor
 • 11. Termen de valabilitate oferte: 30 de zile de la data depunerii
 • 12. Termen de prestare a serviciilor: 03 iulie 2024 – 08 septembrie 2024, în 26 de locații
 • 13. Informații suplimentare: Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție si solicitarea documentației de elaborare a ofertelor, caietul de sarcini si formularistica standard. Ofertanții pot contacta Achizitorul la TEL: Tel/Fax: 0310699032;email: achizitii.aprpe@gmail.com

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință