Connect with us

Anunturi

Anunț cerere de oferte

Asociația Partida Romilor “ Pro-Europa”
P.J. 1111/1990,  CUI : 7505450
Str. Telița, nr.31,  Sector 5, București, CP 051884
Tel/Fax: 0213138540

 

Nr. 463/31 mai 2023

ANUNȚ CERERE DE OFERTE

 

 1. Denumire achiziție: Achiziție de lucrări de finisare /Renovare compartimentări interioare și refacerea instalațiilor interioare de electricitate, alimentare cu apa, sanitare, termice și de climatizare la imobilul situat in  str. Intrarea Șuviței , nr. 1 și str. Lt. Dr. H.Botescu,nr.10, sector 5
 2. Coduri CPV:

44111000-1       Materiale pentru lucrări de construcţii

45255400-3       Lucrări de montaj

45262500-6       Lucrări de zidărie şi de zidire

45400000-1       Lucrări de finisare a construcţiilor

45410000-4       Lucrări de tencuire

45420000-7       Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie

45421000-4       Lucrări de tâmplărie

45421100-5       Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe

45421146-9       Lucrări de instalare de plafoane suspendate

45432110-8       Lucrări de montare a podelelor

45453000-7       Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

45453100-8       Lucrări de renovare

45331100- 7      Lucrări de instalare de echipamente de încălzire

45231400-9       Lucrări de construcții de linii electrice

45231600-1       Lucrări de construcții de linii de comunicații

45310000-3       Lucrări de instalații electrice

45311000-0       Lucrări de cablare şi conexiuni electrice

45314310-7       Instalare de cabluri

45316000-5       Lucrări de instalare de sisteme de iluminare şi de semnalizare

45331200-8       Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie şi de aer condiţionat

45332400-7       Lucrări de instalare de echipamente sanitare

 

 1. Tip contract: Contract de execuție lucrări
 2. Durata contractului: aproximativ 5 luni de la data semnării contractului
 3. Locul de prestare a serviciilor: imobilul situat in  str. Intrarea Șuviței , nr. 1 și str. Lt. Dr. H.Botescu,nr.10, sector 5, București
 4. Procedură de atribuire: procedura de achiziție directă prin cerere de oferte conform normelor procedurale interne elaborate în baza Codul Civil – dispoziții privind oferta de a contracta art.1182 – art.1203
 5. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” în calitate de Proprietar deține un imobil  situat în București, sector 5, str. Haralambie Botescu nr.10 și intrarea Șuvița, nr.1.

Actuala compartimentare a imobilului D+P+1+M situat în str. Haralambie Botescu nr.10 și intrarea Șuvița, nr.1 nu corespunde nevoilor actuale ale Departamentului Mass-Media al Asociației Partida Romilor Pro-Europa sunt necesare lucrări de reamenajare/remodelare arhitecturale interioare pentru asigurarea unor spații tip deschise (Open-space) necesare pentru studiouri/platouri de filmare aferente producțiilor. Astfel, în conformitate cu necesitățile identificate în etapa a 2-a sunt necesare lucrări de finisare/Renovare compartimentări interioare și refacerea instalațiilor interioare de electricitate, alimentare cu apa, sanitare, termice și de climatizare.

 1. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut
 2. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele : ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”, Adresa: Telița, nr.31, sector 5, București, Romania.
 3. Termen de depunere oferte: 08 iunie 2023, ora 16:00
 4. Termen de valabilitate oferte: 30 de zile de la data depunerii
 5. Termen de executare a lucrărilor: max 5 luni de zile
 6. Informații suplimentare:  Operatorii economici interesați să depună oferte vor prezenta oferta tehnico-financiara exclusiv în lei fără TVA. Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție si solicitarea documentației de elaborare a ofertelor, caietul de sarcini, lista cantităților, planurilor de situație si formularistica standard. Ofertanții pot contacta Achizitorul la TEL: Tel/Fax: 0310699032;  e-mail: achizitii.aprpe@gmail.com

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință